3. října 2012 - Debata v AGORA CE: Vidí mladí černobíle? ... aneb Kde se bere xenofobie

Dne 3. října se debatní klub vydal na výlet do Prahy na debatu, která nám měla objasnit některé nejasnosti či zajímavosti ohledně původu xenofobního myšlení u mladých lidí. Autobus nás do Prahy dovezl v pořádku a včas, což nám umožnilo krátký rozchod a rozhlédnutí po památkách a zajímavostech našeho hlavního města. Poté již byl čas vydat se do sálu, kde se vše konalo. Uvítala nás milá obsluha, která nám nabídla čaj nebo kávu k občerstvení. Když jsme spolu s ostatními účastníky zasedli ke stolům, postupně se nám představili účastníci debaty, například sociolog Ivan Gabal, Petra Klingerová z organizace Člověk v tísni či Jan Balog z organizace Palestra. Debatu moderovala novinářka Jarmila Balážová.

Každý z nich nám představil svou představu o tom, v čem tkví problém nepřizpůsobivých občanů. Zazněl například i názor, že Romům není vzdělání umožňováno kvůli uzavřeným komunitám, ve kterých vzdělání není jednoduše možné, neboť některé romské rodiny nepovažují vzdělání za tak důležité jako většinová společnost. Poté již přišel čas na otázky z publika, které byly téměř vždy pohotově zodpovězeny (až na velice kontroverzní postavu novináře Jana Šinágla, jehož někteří považovali až za neslušného, všemožně debatu narušujícího člověka; jiní jej ale měli za hlas rozumu, který se marně pokoušel diskuzi nasměrovat správným směrem). Poté jsme se již vydali k autobusové zastávce a s nově nabytými informacemi odjeli domů. Více informací zde: http://www.agora-ce.cz/verejne-debaty/vidi-mladi-cernobile-aneb-kde-se-bere-xenofobie/

Autoři: Jan Bouška, 2.A (text), Mgr. Jakub Haviar (foto), Agora CE (foto)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAVRCHOLU.cz