6. listopadu 2013 - 18. ročník matematické soutěže LOGIK

Dne 6. listopadu 2013 se konal 18. ročník matematické soutěže LOGIK, která je určena žákům 9. tříd základních škol okresu Most. Z pozvaných 19 škol se přihlásilo 13, celkem 67 žáků. Nakonec se zúčastnilo 61 žáků z 12-ti škol.

Při soutěži žáci řešili 20 příkladů, měli čistý čas 90 minut. Při řešení úloh nebylo třeba znát složité vzorce a vztahy, ale logicky myslet a uvažovat. Po soutěži si žáci mohli texty příkladů odnést a ukázat svým vyučujícím matematiky.

V soutěži bylo nakonec 15 úspěšných řešitelů, kteří ze 40 bodů získali aspoň 20 bodů. Žáci, kteří skončili na 1. - 4. místě, dostanou věcná ocenění a diplom. Ostatní úspěšní řešitelé dostanou pochvalná uznání. Slavnostní vyhodnocení proběhne ve středu 13.11.2013 v 17.00 hodin v historické budově školy (ul. ČSA) při příležitosti Dne otevřených dveří.

Výsledková listina jednotlivci (ve formátu pdf)

Pořadí škol podle průměrného počtu bodů na 1 žáka (ve formátu pdf)

Autoři: Za předmětovou komisi matematiky Mgr. Vladimír Chorváth a Mgr. Pavla Srpová (text), Mgr. Michal Smatana (foto)