5. dubna 2018 - Jeden den s filosofií

5. dubna 2018 jsme měli tu čest přivítat na našem filosofickém semináři filosofa z Akademie věd ČR, Martina Nitscheho. Projektové dopoledne zahrnovalo dvě přednášky – jedna se věnovala filosofii Edmunda Husserla a druhá se soustředila na Husserlova nástupce, Martina Heideggera. Také proběhla diskuze o autenticitě jak na sociálních sítích, tak v reálném životě.

Pan Nitsche nás obohatil o nové informace a zajímavou interaktivní formou prohloubil naše znalosti v dané oblasti. Osvětlil nám nové kouty fenomenologické filosofie a uvedl spoustu zajímavých knižních titulů. Přednáška si udržela svou filosofickou úroveň, zároveň se ale filosof snažil, abychom všemu porozuměli. Nakonec nám pan Nitsche v rámci prostoru na dotazy vysvětlil, jak vypadá taková práce filosofa na Akademii věd.

Jednalo se o obohacující zpestření výuky, díky kterému se můžeme opět posunout dále v našem filosofickém bádání.

Autoři: Denisa Černá, 4.B (text), Mgr. Michal Smatana (foto)