Anglický jazyk: Informace pro budoucí 1. ročníky

Žáci 1. a 2. ročníku čtyřletého gymnázia používají v hodinách anglického jazyka učebnici a pracovní sešit Maturita Solutions Intermediate, 2nd edition. Učebnice jsou fialové barvy a jedná se o druhé vydání. Obě knihy si žáci pořizují sami. Doporučujeme nákup již před prázdninami, v září může být sada dražší, popř. vyprodána. Není žádoucí, aby žáci používali knihy použité, tzn. takové, v nichž jsou vyplněna jednotlivá cvičení.