Sdružení přátel gymnázia

Sdružení přátel Gymnázia Most je obecně prospěšnou společností. Druhem obecně prospěšných služeb, které tato společnost poskytuje, jsou služby v oblasti výchovy a vzdělávání, a to:

 • podpora zájmové činnosti studentů gymnázia
 • poskytování prospěchových jednorázových odměn studentům gymnázia motivujících je k dosažení co nejlepších studijních výsledků
 • poskytování jednorázových sociálních výpomocí studentům gymnázia
 • nákup učebních pomůcek pro gymnázium a příspěvky na takový nákup
 • poskytování příspěvků na studijní cesty studentů gymnázia a jejich pedagogického doprovodu
 • podpora kulturních, společenských a sportovních akcí gymnázia
 • poskytování příspěvků na sportovní kurzy pořádané pro studenty gymnázia
 • propagace a prezentace gymnázia a jeho studentů
 • nákup a půjčování učebnic

Společnost má v čele SPRÁVNÍ RADU ve složení:

 • Ing. Petr Pištora – předseda
 • Ing. Eva Švecová
 • Ing. Oldřich Novotný

a DOZORČÍ RADU ve složení:

 • Ing. Yveta Slišková, předseda
 • Mgr. Iveta Macánová
 • Alena Kýhosová

Společnost má zřízený účet u Československé obchodní banky.