Tag '2k16'

 • Dne 6. ledna se konalo krajské kolo v basketbalu, kam se probojovaly i studentky Podkrušnohorského gymnázia. I přesto, že si ani ony samy nedávaly moc velké naděje, velmi překvapily svou hrou ostatní týmy včetně své učitelky. Hráčky pod vedením "trenérky" Aničky Chojnacké vyhrály dva zápasy a ve dvou zápasech podlehly svým soupeřkám. A těmito výkony si vybojovaly třetí místo.

  Autoři: Pavla Kubáňová, 2.S (text), organizátor soutěže (foto)

   

  Image
 • Náš seminář "Globální problémy planety" dnes přivítal zajímavého hosta. Byl jím náš absolvent, současný vysokoškolák - Vladimír Arnošt - student zahradní a krajinářské architektury na Mendelově univerzitě v Brně. Přednáška nás provedla zajímavým tématem možností udržitelného rozvoje zemědělství a krajiny. Přínosem pro nás bylo i seznámení s jinými přístupy k hospodaření s vodními a půdními zdroji, šetrností metod soužití člověka s přírodou.

  Autor: Mgr. František Staněk (text+foto)

   

 • Ve středu 13. ledna 2016 se zúčastnil výběr dívek z našeho gymnázia okresního kola ve florbalu SŠ. První dva zápasy dívky bez problému vyhrály 2:0 a 3:0. V posledním utkaní se střetly SŠ Velebudice a po nerozhodném výsledku rozhodovaly nájezdy, které prohrály a skončily tím pádem na druhém místě. Moc chci poděkovat holkám za příkladnou reprezentaci školy.

  Autor: Mgr. Jan Hála (text+foto)

   

 • Ve čtvrtek 21. ledna 2016 se konalo školní kolo Matematické olympiády kategorií C a B. V kategorii B se po úspěšně vyřešené domácí části dostali do školního klání Tomáš Zach a Bohumil Hora (oba ze sexty) a Martin Trávníček ze 2.B. V kategorii C počítali studenti z kvinty David Fux, Marek Fux a Petr Hrabák. Úspěšnými řešiteli se stali Martin Trávníček a David Fux a oba postupují do krajského kola.

  Autorky: Mgr. Pavla Srpová a Mgr. Lenka Volmutová Šircová (text), Kristýna Papayová, 4.B (foto)

   

 • Dne 25. ledna se druhé ročníky naší školy, konkrétně třídy 2.A, 2.B, 2.C a sexta, vydaly do knihovny, kde se konala velmi zajímavá přednáška pana Andora Šándora, bývalého náčelníka Vojenské zpravodajské služby České republiky, současného generála v záloze a také soukromého poradce v oblasti bezpečnosti. Dozvěděli jsme se toho mnoho ze života pana Šándora, pověděl nám něco o své kariéře, studiu a životě.

 • V pondělí 25. ledna 2016 proběhlo na našem gymnáziu již tradiční školní kolo jazykové soutěže (olympiády) v ruském jazyce. Soutěžilo celkem 7 studentů v kategorii SŠ II. Jazykové klání sestávalo ze tří částí (poslech, čtení a gramatika, konverzace) a nebylo vůbec jednoduché.

 • V úterý 26. ledna 2016 se na našem gymnáziu konalo školní kolo olympiády ve španělštině. Přihlášení studenti si poměřili své znalosti a schopnosti v poslechu, komunikaci a porozumění ve španělštině. Výkony všech studentů španělštiny byly velmi dobré, a ti nejlepší ve své kategorii postupují do krajského kola, které se koná již v únoru. V 1. kategorii zvítězil Oldřich Brožek ze 3.B a ve 2. kategorii podala nejlepší výkon Nikol Burešová ze 4.A. Vítězům gratulujeme a všem děkujeme za účast.

  Autorka: Mgr. Pavlína Korcová (text+foto)

   

 • Dne 27. ledna 2016 odjela naše tři šachová družstva na krajský přebor v šachu. Soutěž se konala v Ústí nad Labem. V kategorii středních škol byla soutěž napínavá až do posledního kola. Naše družstvo A ve složení Jiří Škuthan, Tomáš Kuchař, Jan Štich, Daniel Kastl, Vilém Suchý a Filip Dědek se neustále přetahovala s družstvem Gymnázia Teplice a SPŠ a VOŠ Chomutov o první místo. O těsném prvenství Gymnázia Teplice rozhodlo právě až poslední kolo. Družstvo A skončilo nakonec na druhém místě. I toto umístění však družstvu zajišťuje postup na celorepublikový přebor do Zlína.

 • Letošní veletrh vysokých škol a institucí spojených se školstvím navštívilo našich 80 studentů z vyšších ročníků.

  Měli možnost posoudit nabídku studia nejen v rámci České republiky, ale i v zahraničí. U jednotlivých stánků hledali odpověď na otázky ke studijním oborům, k přijímacím zkouškám, k podmínkám ke studiu. V přednáškovém sále letňanského výstaviště se mnozí zúčastnili prezentací jednotlivých vysokých škol. Někteří využili i poradenský servis a testovací centrum.

 • Ve středu 27. ledna jsme opět zahájili velmi oblíbené přípravné kursy pro budoucí středoškoláky. Již 7. rokem nabízíme žákům 9. tříd ZŠ možnost, jak se seznámit s gymnaziálním prostředím a zároveň se připravit na přijímací zkoušky. Kursy probíhají každou středu vyjma prázdnin až do 13. dubna, účastníci se seznámí se cvičnými testy z matematiky a českého jazyka. Toto setkání proběhlo pod vedením Mgr. Zuzany Kostihové (český jazyk) a Dr. Ing. Evy Hrdličkové (matematika), další setkání je naplánováno na 3. února. Těšíme se na vás.

 • Dne 27. ledna 2016 se konal pátý ročník mezinárodní soutěže České a Slovenské republiky "Angličtinář roku 2015/2016". Soutěže se zúčastnilo 55 studentů našeho gymnázia. Soutěž probíhala formou 60 minutového online testu, který se skládal z gramatiky, čtení a poslechu na úrovni B2 – C1 dle společného evropského referenčního rámce. Test byl velmi náročný, jak požadavky na znalosti, tak svoji délkou. Cílem soutěže byla motivace ke studiu jazyka a zjištění vlastní jazykové úrovně. Díky patří jak studentům tak i Ing. R. Sedlárovi a Mgr. R. Zimovi za technickou podporu během soutěže.

 • V termínu 23. - 29. ledna 2016 se třída sekunda vypravila na lyžařský kurz. Protože ze sekundy třetina žáků na kurz neodjela, doplňovali jsme z jiné třídy. Velmi sympaticky se tohoto úkolu zhostily slečny z tercie.

  V sobotu jsme do Loučné pod Klínovcem odjížděli za hustého sněžení. Vypadalo to, že sněhu bude nakonec dost. Počasí nám ale opět dokázalo, že se na něj nedá spoléhat. Od neděle se oteplilo tak zásadně, že sníh mizel před očima. Asi nejvíc jsme si "užili" ve čtvrtek, kdy od rána hustě pršelo a foukal vítr.

 • V pondělí 1. února se vybraní žáci zúčastnili exkurze do Senátu Parlamentu ČR. Prohlédli si prostory, ve kterých Senát ČR sídlí, a na besedě s paní senátorkou Dernerovou se dověděli více o tom, co přesně práce senátora obnáší.

  Senát sídlí v areálu Valdštejnského, Kolovratského a Malého Fürstenberského paláce.

  Senát Parlamentu ČR je ústavní institucí, která spolu s Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR vykonává moc zákonodárnou. Naplňuje přitom pravomoci dané Ústavou ČR a některými běžnými zákony.

 • V úterý 2. února 2016 se na našem gymnáziu konalo školní kolo olympiády v zeměpisu kategorie D (první až čtvrté ročníky). Olympionici si vyzkoušeli a ověřili své dovednosti jak v práci s atlasem, tak i bez něj. Zvítězil Ladislav Faltys z Kvinty, těsně za ním se umístil Václav Bočan z Oktávy, dále pak Vít Pomahač, Daniel Pešek, Štěpán Gajdošík. Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme.

  Výsledková listina (ve formátu pdf)

 • Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu - PROUD. Organizace, která usiluje o rovnoprávnost pro všechny lidi v naší společnosti i bez ohledu na sexualitu nebo genderovou identitu, ale také o šťastné dětství a dospívání - neproblematický coming out (veřejné přiznání k sexuální menšině) v rodině i společnosti. Studenti 2.B se v úterý 2. 2. 2016 aktivně zapojili do semináře Lucie Hradecké a Petra Pávka z této organizace. V úvodu bezmála stopadesátiminutové akce se studenti seznámili s hlavními pojmy - lesba, gay, bisexuální osoba a trans osoba - LGBT.

 • Ve středu 3. února vyrazil plný autobus studentů z našeho gymnázia na Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy do Prahy. Téma přednášky, které jsme se zúčastnili, bylo "Elektřina a magnetismus v pokusech". Přednáška se konala ve velké vysokoškolské posluchárně, tak jsme si alespoň vyzkoušeli, jaké to je být vysokoškolákem, třeba právě na Matfyzu. Někteří měli obavu, že neporozumí vysokoškolskému fyzikálnímu jazyku, ale celá přednáška byla natolik dobře připravena a přednesena, že nás všechny bavila a skvěle jsme ji rozuměli.

 • Ve středu 3. února 2016 proběhlo školní kolo biologické olympiády pro primu až kvartu.

  Život v temnotě - tak znělo letošní téma. Vítězem v kategorii C se stala Karolína Dvořáková z kvarty a v kategorii D zvítězil Daniel Vostrý ze sekundy.

  Loučíme se s letošními kvartány a doufáme, že se jejich jména v příštím roce objeví ve výsledkových listinách kategorie B.

  Všem soutěžícím děkujeme za účast, postupujícím do okresního kola držíme palce a příští rok opět na shledanou!

 • Dne 3. února jsme podruhé přivítali na našem gymnáziu zájemce z řad žáků 9. tříd ZŠ, kteří se rozhodli zúčastnit přípravných kurzů k přijímacím zkouškám, které každoročně na našem gymnáziu organizujeme. Uchazeči o čtyřleté studium gymnázia budou letos konat přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka, náplní našich kurzů je tedy příprava na tyto didaktické testy. Toto druhé sektání vedly PhDr. Eva Javůrková a Mgr. Ivana Kašpráková.

  Autor: Mgr. Michal Smatana (text+foto)

   

 • V pátek 5. února 2016 se družstvo našich volejbalistek zúčastnilo turnaje středních škol Mostecka. A nebyla to "pouze" účast, ale obrovský úspěch. Děvčata předváděla skvělý výkon a v jednotlivých zápasech i pohledné herní varianty. V soutěži se nikomu nepovedlo nad námi vyhrát jediný set a proto postupujeme na krajské kolo. Blahopřejeme a držíme našemu týmu palce.

  Autor: Mgr. František Staněk (text+foto)

   

  Image
 • Dne 9. února se výběr naší školy zúčastnil turnaje ve volejbale, konající se v SVČ. Ve skupině, ve které hrálo naše družstvo se nacházely školy jako SOŠ Hamr, SOŠ GS, a SŠT. Náš tým však prošel touto skupinou bez jediné prohry. A tak jsme se dostali do finále, kde na nás čekali obhájci titulu ze SPŠ. Přes to už jsme se ale nedostali a spokojeně jsme celkově skončili na druhém místě.

  Autor: Lukáš Pátek, sexta (text), Mgr. Jan Krčmář (foto)