Tag '2k19'

 • Dne 21. dubna se konalo okresní kolo biologické olympiády kategorie D - tedy 6. a 7. tříd. Z naší školy postoupili do okresu 3 chlapci - Daniel Vostrý, Adam Novák a Alex Aranjič. Ti předvedli nejlepší znalosti a dovednosti ze všech soutěžících - umístili se na 1., 2. a 3. místě v pořadí D. Vostrý, A. Novák a A. Aranjič. Tato skvělá umístění jim také zajistila účast na krajském kole, které proběhne v květnu v Teplicích. Blahopřejeme.

  Autorka: Mgr. Michaela Turbáková (text+foto)

   

 • V úterý se třída 3.C vydala na projektový den do Podkrušnohorského technického muzea v Kopistech.

  V muzeu nás paní průvodkyně seznámila s hornickou historií České republiky, hlavně pak Mostecké pánve. Během prohlídky jsme se dozvěděli, jak probíhala hornická směna od příchodu do práce až do samého odchodu domů.

  Muzeum se nachází v bývalém hlubinném dole Julius, proto je prohlídka velmi autentická. Nachází se zde jak expozice s obrázky a hornickým náčiním, tak také uměle vytvořená štola, kam jsme společně s naší průvodkyní "sfárali".

 • Ve středu 22. února 2017 se v Ústí nad Labem uskutečnilo krajské kolo soutěže v ruském jazyce. Naše škola zde letos měla dvojité zastoupení - v kategorii SŠ I (délka výuky max. 3 roky, 10 soutěžících) nás reprezentovala Jana Dvořáčková ze 3.C, která se umístila na děleném 4. - 5. místě, a v kategorii SŠ II (výuka trvající déle než 3 roky, 9 soutěžících) Markéta Rybínová, rovněž studentka 3.C, která obsadila 4. místo.

 • Středa 9. ledna, paní zima konečně mávla proutkem, vzduchem se vznášely sněhové vločky a výrazně klesla venkovní teplota. Nikdo v této vánici nestál venku, až na velký chumel studentů z tříd 1. A, 1. B a kvinty, který již netrpělivě čekal na dva autobusy. Kam mají asi namířeno? Že by na hory užít si sněhové nadílky? Ale kdepak! Vydali se naopak do ještě větších nížin, do samotného středu republiky, do matičky Prahy. V takovém hrozném počasí chodit po památkách! V žádném případě. Tento den byl věnován jen a jen fyzice.

 • Dne 9. ledna 2019 jsme se zúčastnily okresního kola v házené dívek. Mnozí si možná řeknou, že jsme tento turnaj musely jednoznačně vyhrát. Háček byl v tom, že se mohly zapojit pouze slečny z nesportovního gymplu. I to bychom zvládly, kdyby se nám do cesty nepostavilo hned několik komplikací v podobě zranění, exkurzí, pololetních písemek.... Nakonec jsme tým sestavily z těch hráček, které si opravdu chtěly zahrát a pěkné třetí místo bylo na světě.

  Autorka: Mgr. Karla Trefná

   

 • Ve středu 9. ledna jsme opět po roce zahájili velmi oblíbené přípravné kursy pro budoucí středoškoláky. Již 9. rokem nabízíme žákům 9. tříd ZŠ možnost, jak se seznámit s gymnaziálním prostředím a zároveň se připravit na přijímací zkoušky. Kursy probíhají každou středu vyjma prázdnin až do 20. března, účastníci se seznámí se cvičnými testy z matematiky a českého jazyka. Toto setkání proběhlo pod vedením Mgr. Ivany Kašprákové a Dr. Ing. Evy Hrdličkové, další setkání je naplánováno na 16. ledna. Těšíme se na vás.

 • Dne 10. ledna se zúčastnil Klub kreativního psaní a Debatní klub workshopu dokumentárního představení v divadle Archa. V divadle jsme se seznámili s dokumentární tvorbou. Následně jsme byli rozděleni do 4 skupin. Každá z nich měla za úkol se svými mentory připravit jednotlivé části dokumentárního divadla. První skupina si vyzkoušela práci se světlem a veřejným vystupováním. Výsledkem práce této skupiny bylo veřejné vystoupení, v němž měli za úkol vypravovat osobní příběh toho druhého, a ten při tom reagoval jenom na osvětlení. Druhá skupina měla na starosti práci s videem a jeho efekty.

 • V úterý 15. ledna navštívil naši školu profesor Jiří Cihlář, matematik z Přírodovědecké fakulty UJEP. Nebylo to poprvé - s panem profesorem spolupracujeme dlouhodobě, tentokrát přednášel seminaristům a kvintě na téma "Aplikace matematiky".

 • Ve středu 16. ledna 2019 proběhlo v SVČ v Mostě již tradiční okresní kolo dějepisné olympiády, která je určena žákům 8. a 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Naši školu zde reprezentoval vítěz školního kola, kvartán Pavel Elexa. A reprezentoval opravdu více než dobře - mezi 27 účastníky vybojoval 1. místo!

  Blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v krajském kole, které proběhne v březnu v Ústí nad Labem.

  Autorka: Mgr. Kamila Pelešková

   

 • Studenti třetích ročníků našeho gymnázia vyrazili ve středu 23. ledna 2019 za doprovodu vyučujících Jitky Ježkové a Ivany Kašprákové na letošní veletrh vysokých škol na výstaviště v Letňanech v Praze. Velká nabídka vysokých škol umožnila studentům ujasnit si vize do budoucna. Zajímavé byly i přednášky, kterých se mohli návštěvníci veletrhu zúčastnit, přednášeli zde například zástupci škol z Karlovy univerzity, Masarykovy univerzity, ČVUT a mnoha dalších.

 • V pondělí ráno jsme se sešli na autobusové zastávce, abychom odjeli na týdenní lyžařský kurz do Krušných hor. Všichni jsme se těšili.

  Po příjezdu na chatu Hraničář v Háji pod Klínovcem nás čekal první oběd. Hned odpoledne jsme skibusem odjeli na Klínovec, kde jsme se rozdělili na "začátečníky" a "pokročilé" (lyžaře i snowboardisty). Jezdili jsme jednu jízdu za druhou a užívali si to.

  Hned druhý den odpoledne měla paní učitelka bezva jízdu v sanitce s Johankou. Johanka nám totiž spadla a měla zraněné koleno. Byli jsme všichni rádi, že to přežila a že to je jen koleno.

 • Hodiny fyziky se pro nás staly zábavou. První pololetí bylo pro tercii plné pokusů a experimentů. Mimo klasických pokusů jsme dostali jeden složitější úkol. Paní profesorka nám řekla začátek pohádky, rozdělili jsme se do skupin a naším úkolem bylo pohádku dokončit a zahrát jako divadlo. Hlavním tématem bylo probírané učivo - teplo. Po Vánocích jsme se sešli s hotovými díly. Někteří si s tímto úkolem opravdu pohráli. Ukázali se v šatech, parukách, ale také obalení v polystyrenu.

  Zanedlouho nám byl zadán další úkol - přinést do školy ledové koule a nenechat je rozmrznout do třetí hodiny.

 • Krajské kolo se letos konalo 30.1. v Mostě na VŠFS. Postupujícími ze školního kola byly studentky T. Hubačová ze třídy 4.B a V. Šípová ze 4.S. Na VŠFS projekt EO představila jeho zakladatelka Martina Bacíková a soutěžící přivítal ředitel vysoké školy Josef Švec. Pak už následovalo vlastní testování. Na závěr proběhlo losování o ceny sponzorů a byli jsme i seznámeni s neuromarketingem, novinkou u nás. Jak na spotřebitele působí reklama si budou studenti semináře 4MM moci vyzkoušet sami na sobě.

 • Dne 30. ledna 2019 se v rámci předmětu Svět práce mohli žáci septimy, 3. A a zájemců z řad seminaristů seznámit se studiem Mezinárodních ekonomických studií (IES) na FSV UK. Přednášku vedl náš absolvent a nynější student IES Tiep Luu. Žáci byli informováni nejen o přijímacím řízením a samotném studiu , ale též o následném pracovním uplatnění nabízených oborů.

  Autor: Mgr. Jakub Haviar

   

 • 31. ledna 2019 proběhlo školní kolo už tradiční soutěže v ruském jazyce. Letos se jí zúčastnilo 8 soutěžících, kteří poměřili síly ve 2 kategoriích - SŠ I (ti, kteří se učí jazyk max. 3 roky) a SŠ II (4 a více let). Soutěž byla rozdělena do 4 částí - poslech, čtení s porozuměním + gramatika, popis obrázku a konverzace.

  Výsledky:

 • V termínu od 26. ledna do 1. února jsme odjeli na lyžařský výcvik se sekundou. Příjezd do Loučné pod Klínovcem nebyl ideální. Autobusem nás pustili pouze na parkoviště pod Klínovcem. Batohy a lyže nám naštěstí odvezl majitel penzionu Koruna. No a my ostatní jsme došli pěšky.

  V dalších dnech se počasí příliš neumoudřilo, ale vleky fungovaly, takže výcvik probíhal v plné míře. Kurz jsme absolvovali bez vážnějších zdravotních komplikací a lyžovat jsme naučili i úplné začátečníky.

  Autoři: Mgr. Karla Trefná (text), Miroslav Malecký (foto)

   

 • Martin Knol zvítězil v kategorii II.B a postupuje do krajského kola, Nelly Kriške obsadila 2. místo v kategorii III.A. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci naší školy!

  Autor: Mgr. Michal Smatana

   

 • To je motto katedry geografie UJEP, odkud k nám přijel s přednáškou o obyvatelstvu České republiky Mgr. Jan Píša. Studenti všech třetích ročníků se dozvěděli, co je a čím se zabývá demografie. Jaký byl vývoj počtu obyvatel ve světě a celou řadu různých statistických údajů týkajících se právě ČR. Víte, co je prostá reprodukce? Jak se vyvíjí věková pyramida ČR v posledních letech? My už ano a vy se to v příštích letech dozvíte určitě také!

  Autorka: Mgr. Gabriela Malečková

   

 • Dne 7. února se konalo ve sportovní hale okresní kolo v basketbalu žákyň. Náš tým jsme sestavily ze slečen od primy do kvarty. Všechny zápasy jsme jednoznačně vyhrály a opravdu se bylo na co dívat. Bohužel jsme do krajského kola nepostoupily, protože podle pravidel soutěže nemohou hrát v družstvu mladší žákyně (primy a sekundy).

  I přes toto rozhodnutí si dívky turnaj užily a můžeme se těšit na příští školní rok, kde budeme pro ostatní určitě velkou konkurencí.

  Autorka: Mgr. Karla Trefná

   

 • Dne 8. února proběhlo školní kolo chemické olympiády kategorie D, která je určená studentům tercie a kvarty. Školní kolo chemické olympiády má tři části, ve kterých 4 studenti kvarty poměřili svoje vědomosti a dovednosti. Úlohy jsou vypisovány VŠCHT. Po odevzdání domácí části studenti poměřili síly ve školním testu a v praktické části. Všichni studenti se zařadili mezi úspěšné řešitele.