Tag '2k20'

 • První týden po vánočních prázdninách naše třída 1.A vyjela na lyžařský kurz. Byli jsme ubytováni v penzionu Koruna v Loučné pod Klínovcem, velice blízko u německých hranic.

  Po ubytování jsme se rozdělili do tří skupin podle našich lyžařských dovedností a s pány učiteli vyrazili poprvé na svah. Ve skupině začátečníků jsme se nejprve seznámili se základním postavením, brzděním, zatáčením a v neposlední řadě i s bezpečností na svahu. Následně se nám podařilo dostat se na sjezdovku a využít tak předtím získanou teorii v praxi. Další dny jsme zdolali i modrou a červenou sjezdovku.

 • V úterý 14. ledna 2020 se ve Středisku volného času v Mostě odehrálo okresní kolo dějepisné olympiády.

  Naši žáci se výborně umístili. Adam Novák ze sexty se umístil na 1. místě v kategorii středních škol. Na 3. místě se umístil Ondřej Wohl ze 4.A. V kategorii základních škol se na 1. místě umístil Vojtěch Vohnout a na 2. místě Jiří Pergl (oba z kvarty).

 • Aby měli naši žáci maturitního ročníku reálné informace o studiu na konkrétní vysoké škole, navštívil v úterý 14. ledna seminář výpočetní techniky náš absolvent Tomáš Ho, který třetím rokem studuje FEL ČVUT. Předal našim žákům informace o předmětech, vyučujících, náročnosti studia, přijímacích zkouškách, výhodách i nevýhodách studia školy ze svého pohledu. Došlo i na zodpovězení dotazů. Děkujeme Tomášovi za návštěvu a čas strávený u nás.

  Autor: Mgr. Michal Smatana

   

 • V úterý 14. ledna se na horní budově v učebně ZSV krátce před první vyučovací hodinou shromáždili studenti psychologického semináře, aby se mohli zúčastnit přednášky na téma prezentace a vystupování. Paní učitelka Jitka Ježková nejprve třídě představila paní přednášející, doktorku (a mimo jiné také bývalou studentku našeho gymnázia) Kateřinu Smejkalovou, která se ihned chopila mluveného slova.

 • Ve středu 15. ledna jsme opět po roce zahájili velmi oblíbené přípravné kursy pro budoucí středoškoláky. Již 10. rokem nabízíme žákům 9. tříd ZŠ možnost, jak se seznámit s gymnaziálním prostředím a zároveň se připravit na přijímací zkoušky. Kursy probíhají každou středu vyjma prázdnin až do 25. března, účastníci se seznámí se cvičnými testy z matematiky a českého jazyka. Toto setkání proběhlo pod vedením Mgr. Lucie Těšitelové a Dr. Ing. Evy Hrdličkové, další setkání je naplánováno na 22. ledna. Těšíme se na vás.

 • Ve středu 15. ledna 2020 jsme s naším seminářem psychologie měli možnost si vyslechnout zajímavé povídání o K- centru, což je nezisková organizace, která poskytuje různé služby závislým lidem. Primárně se zaměřuje na drogově závislé. Funguje zde výměna jehel, konzultace nebo třeba kontaktní místnost, kde mají klienti možnost se umýt, zavolat si, či dát si něco malého k snědku. Vše funguje na principu jisté odměny. Musí se zde dodržovat stanovená pravidla.

 • Ve středu 15. ledna 2020 v rámci předmětu Svět práce proběhl projekt připravený ve spolupráci s Městskou knihovnou Most pro naše terciány.

  Pracovnice knihovny paní Jitka Jílková připravila zajímavý pohled do života osobností, které by mohly svými osudy a přístupem k životu být inspirací i dnešním mladým lidem. Naše setkání otevřel úvodní test s hledáním odpovědí na otázku „Která osobnost vyrostla z kluka, z kterého PRÝ nikdy nic nebude?“ Pokračovala beseda, která vedla nejen k zamyšlení, co všechny zmíněné osobnosti spojovalo.

 • Ve středu 22. ledna 2020 jsme se se zájemci z řad třetích ročníků a septimy zúčastnili 13. ročníku Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Praha 2020 konaném na výstavišti v pražských Letňanech. Otevřela se nám tak možnost nejen získat přehled o současné nabídce studijních oborů na vysokých školách a univerzitách v ČR i v zahraničí, ale především možnost konzultace s kariérovými poradci, personalisty, učiteli a studenty těchto škol.

 • V pátek 24. ledna proběhlo okresní kolo fyzikální olympiády. V kategorii E si velmi dobře vedli naši kvartáni. Lukáš Müller zvítězil a Jindřich Říha vybojoval druhé místo a Ondřej Sternthal páté místo. V kategorii F si podobně úspěšně vedli naši terciáni. Vladimír Adamenko zvítězil, Ondřej Zrubecký vybojoval druhé místo a Jan Klokan čtvrté místo. Všem blahopřejeme a děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy.

  Autor: Mgr. Michal Smatana

   

  Image
 • V pondělí 20. ledna 2020 odjela naše třída na lyžařský kurz do skiareálu Klínovec. Zúčastnilo se nás pouze třináct, protože víc než polovina žáků naší třídy byla nemocných. Byli jsme ubytováni v penzionu Hraničář, z něhož jsme dojížděli na sjezdovku necelých pět minut skibusem. Sněhové podmínky byly příznivé, a tak jsme dny trávili na lyžích. Bylo to prima a na konci kurzu jsme všichni svah bez problémů zdolali. Jeden den našeho pobytu jsme se byli podívat na Olympiádu dětí a mládeže v lyžování. Celý lyžařský kurz jsme si užili a těšíme se na další.

 • Dne 24. ledna 2020 se v mosteckém SVČ hrálo oblastní kolo Ligy škol ve šprtci. Tým našeho gymnázia tvořili: Jan Matuščín, Marek Těšitel a Hynek Pomahač. Soutěže se zúčastnilo celkem 24 týmů z Mostu a okolí. Při hře se nám vedlo, obsadili jsme 1. místo. Spolu s dalšími třemi týmy tak postupujeme do celostátního kola, které se uskuteční 4. dubna 2020 opět v SVČ Most. Držte nám palce ☺

  Autor: Marek Těšitel

   

 • V pondělí 27. ledna se na naší škole konala akce Evropský MiniParlament Mladých diplomatů. Dopoledne se skládalo ze tří částí. V první části se studenti dozvídali informace o Evropské unii a hráli hry. Měli například za úkol si připravit krátkou scénku formou pantomimy o tom, jak by vypadala Evropa bez Evropské unie. V druhé části dorazil do školy poslanec PČR Jaroslav Bžoch, který měl krátkou přednášku nejen o evropské politice. Následně odpovídal na dotazy studentů. Třetí část byla podle reakcí účastníků tou nejzábavnější. Měli za úkol simulovat zasedání Evropského parlamentu.

 • Dne 28. ledna 2020 se žáci naší školy zúčastnili akce s názvem Jeden den na FF UJEP.

  Během této akce měli studenti našeho gymnázia možnost strávit jeden den na filosofické fakultě. Studenti absolvovali přednášky a workshopy na fakultě historie, germanistiky a politologie. Prošli si Vědeckou knihovnu univerzity a potkali se s některými vyučujícími. Žáci si odnesli plno zajímavých informací o univerzitě, ale nejen o ní. Dozvěděli se např. co to je ententýk :-)

  Autoři: Mgr. Jakub Haviar (text), Mgr. Michaela Marešová (foto)

   

 • Opět velký úspěch! V úterý 28. ledna 2020 se naše dvě šachová družstva GymMost A (R. Škuthan, T. Ullík, J. Reiner, M. Potůček, P. Srp) a GymMost B (A. Výborný, M. Kovář, M. Stančák, F. Čihula) zúčastnila krajského kola přeboru školních družstev v šachu, které se konalo v Lounech. V kategorii středních škol se turnaje zúčastnilo 12 týmů. Tým GymMost B (byl pořadateli nasazen jako desátý) se umístil na osmém místě. Nechal tedy za sebou dvě papírově silnější družstva. Družstvo GymMost A, nasazené jako třetí, obsadilo místo druhé a tím postoupilo do republikového kola.

 • Na Gymnáziu a Střední odborné škole dr. V. Šmejkala v Ústí nad Labem se konalo krajské kolo soutěže Bobřík informatiky kategorie Senior. Postup do tohoto kola si v rámci škol Ústeckého kraje vybojovali Vít Knobloch z oktávy a Jakub Hůďa ze septimy. A velmi úspěšní byli i v tomto kole. Vít Knobloch vybojoval druhé a Jakub Hůďa sedmé místo. Oběma gratuluji a děkuji za výbornou reprezentaci školy. Více informací o soutěži naleznete na stránkách soutěže.

  Autor: Mgr. Michal Smatana

   

 • 29. ledna 2020 proběhlo školní kolo už tradiční soutěže v ruském jazyce. Letos se jí zúčastnilo 10 soutěžících, kteří poměřili síly ve 2 kategoriích - SŠ I (studenti 1. a 2. ročníku čtyřletého studia a odpovídajících ročníků víceletých) a SŠ II (studenti 3. a 4. ročníku). Soutěž byla rozdělena do 2 částí – písemné (poslech, čtení s porozuměním, gramatika a slovní zásoba) a ústní (popis obrázku a konverzace). Výsledky na medailových místech byly letos velmi těsné, třetí místo dělily od prvního pouhé 3 body (možné maximum bylo 94 b.).

  Výsledky:

 • Fyzika patří všeobecně k ne úplně populárním předmětům. Má mnoho vzorečků, pouček a dalších věcí, které každý, kdo chce danou látku pochopit, musí znát. Před mnoha a mnoha lety pronesl významný římský filosof Cicero jednu pravdivou myšlenku, a sice že praxe je nejlepší učitelka. A přesně z toho důvodu jsme se v době relativního klidu po pololetní uzavírce známek vydali na pražský Matfyz.

 • V termínu od 25. do 31. ledna 2020 se třída 1.B zúčastnila LVVZ. Poslední lednový týden sliboval hory sněhu, ale jako už mnohokrát se počasí zařídilo po svém.

  Chtěli jsme našim studentům rozšířit obzory a seznámit je také s běžeckým lyžováním. Sněhové podmínky nebyly sice ideální, ale alespoň základy na běžkách si vyzkoušel každý.

  Výcvik na sjezdových lyžích už probíhal bez problémů. Radost nám udělalo, že se i začátečníci naučili lyžovat a někteří možná v budoucnu zjistí, že i běžky mají svoje kouzlo.

 • V okresním kole soutěže v anglickém jazyce zvítězila ve své kategorii Hana Maňkošová. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci naší školy.

  Autor: Mgr. Michal Smatana

   

 • V úterý 18. února 2020 proběhlo tradiční setkání pro zájemce o studium lékařských oborů s našimi absolventy, současnými studenty lékařské fakulty.

  Vysokoškoláci František Janů a Ondřej Peleška s přehledem a patrným zájmem představili všechny studijní obory a možné aktivity svojí 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Cenné pro všechny přítomné byly nejen jejich zkušenosti s přípravou na přijímací zkoušky, ale i vyprávění o radostech a strastech při začátku náročného vysokoškolského života.