Pro nově přijaté

Na tomto místě budeme zveřejňovat informace pro nově nastupující žáky prvních ročníků a jejich zákonné zástupce.