Aktuality

 • Barevný týden

  Ve týdnu od 24. do 28. února vyhlašujeme "barevný týden" 🌈. Každý den je určena jiná barva a všichni bychom měli mít alespoň jeden kus viditelného oblečení v dané barvě na sobě. Hlavním důvodem tohoto týdne je si to tu trochu okořenit a sblížit naše kolektivy. A též se vyvléknout z nálady pochmurného konce zimy-nezimy ☔, který se blíží. Týden se týká jak žáků, tak i všech pracovníků školy. Veškerou fotodokumentaci, kterou dokážete spáchat a je hodna vyvěšení na webu, posílejte na adresu michaela.maresova@gymmost.cz. Barvám zdar a slunce ať svítí 🌞
 • Informace o doplatku za pobyt v ŠvP Svor

  Termín: 4. – 11. května 2020
  Cena celého pobytu: 3530 Kč
  Rodiče, kteří přihlásili svého syna/svou dceru do školy v přírodě Svor a již zaplatili zálohu ve výši 1000 Kč v září 2019, žádáme o uhrazení doplatku ve výši 2530 Kč na účet školy do 31. března 2020.
  Číslo účtu: 3364550277/0100
  Variabilní symbol: 045
  Do zprávy pro příjemce uveďte celé jméno studenta/studentky.
  Rodičů, kteří zaplatili celou částku za pobyt již v září, se tento doplatek netýká.
 • Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

  Ředitel školy vyhlašuje podle § 59, § 60 a § 61 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, v souladu s vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, 1. kolo přijímacího řízení ke vzdělávání do prvního ročníku Podkrušnohorského gymnázia, Most, příspěvková organizace ve školním roce 2020/2021 pro obory vzdělání: 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium) - forma vzdělávání - denní, 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium) - forma vzdělávání - denní. Informace naleznete v sekci Pro uchazeče o studium.
 • Přípravné kursy pro budoucí středoškoláky

  Nabídka pro budoucí uchazeče o studium: přípravné kursy pro budoucí středoškoláky. Seznámíte se s gymnaziálním prostředím, středoškolským způsobem výuky, načerpáte užitečné informace nejenom k přijímacím zkouškám (příprava je cílena přímo na jednotné přijímací zkoušky dle školského zákona – „testy CERMAT“), účast na kursu vás k ničemu nezavazuje.

  Kursy budou probíhat v období leden – duben 2020, v rozsahu celkem 10 setkání (rozsah jednoho setkání 2x 45 minut).

  Informace o způsobu přihlášení, přesných termínech konání a dalších potřebných náležitostech naleznete v tomto dokumentu.

 • Prodej almanachu 100 let gymnázia

  Almanach vydaný u příležitosti oslav 100 let gymnázia je možné zakoupit v sekretariátu školy, Čsl. armády 1530/29. Po předchozí domluvě je možné i prohlédnout výstavu o historii gymnázia.

 • Ve středu 19. února proběhlo na našem gymnáziu třetí setkání našich žáků se žáky několika základních škol, během kterého prováděli společně pokusy v rámci biologie, chemie a fyziky. Setkání probíhají v rámci projektu Přírodovědné vzdělávání - moderní výuka na Středních a základních školách.

  Autor: Mgr. Michal Smatana

   

 • Ve středu 19. února 2020 odpoledne proběhl Den otevřených dveří. Naše gymnázium se prostřednictvím svých studentů představilo veřejnosti a zájemcům o studium. Žáci si připravili pokusy, kvízy, předvedli práci v různých předmětech. Na dotazy návštěvníků odpovídali jak provázející studenti, tak přítomní vyučující. Doufáme, že jsme zájemce inspirovali a že se o studium na našem gymnáziu budou ucházet.

  Autoři: Mgr. Iveta Macánová (text), Mgr. Jitka Ježková (foto), Martin Klein, kvinta (foto), Mgr. Michal Smatana (foto)

   

 • Ve středu 19. února 2020 navštívili naši studenti Věznici v Bělušicích. Exkurze se konala v rámci výuky volitelných předmětů Psychologie a Práva.

  Zaměstnanci věznice pro studenty připravili zajímavý program, jehož průvodkyní byla tisková mluvčí Ing. Bc. Dagmar Vránová. Studenti byli seznámeni se strukturou vězeňského systému, s výkonem vazby a výkonem trestu odnětí svobody, s procesem přijímání vězňů, s jejich zaměstnáním v době výkonu trestu, s denním režimem ve věznici a se složitou cestou resocializace vězňů. Studenti získali i informace o možnostech profesního uplatnění u Vězeňské služby ČR.

 • Okresního kola soutěže v německém jazyce se v několika kategoriích zúčastnili i zástupci naší školy a vedli si výborně. Josef Navrátil zvítězil a postoupil do krajského kola, Eliška Francouzová a Nelly Kriške vybojovaly druhá místa. Všem gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

  Autor: Mgr. Michal Smatana

   

 • V úterý 18. února 2020 proběhlo tradiční setkání pro zájemce o studium lékařských oborů s našimi absolventy, současnými studenty lékařské fakulty.

  Vysokoškoláci František Janů a Ondřej Peleška s přehledem a patrným zájmem představili všechny studijní obory a možné aktivity svojí 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Cenné pro všechny přítomné byly nejen jejich zkušenosti s přípravou na přijímací zkoušky, ale i vyprávění o radostech a strastech při začátku náročného vysokoškolského života.