Aktuality

 • Desatero pro maturanty

  Desatero pro maturanty týkající se písemných i ústních zkoušek si prosím pěčlivě prostudujte v přiloženém dokumentu.
 • Zlepšování jazykové dovednosti pomocí filmů

  Vážené studentky a studenti,
  pro všechny zájemce o zlepšování svých znalostí angličtiny, němčiny, španělštiny, ruštiny nebo francouzštiny je nyní aplikace Mooveez zdarma do konce srpna 2020. V této aplikaci si můžete procvičovat své jazykové dovednosti pomocí filmů. Aplikaci získáte v AppStore nebo Google Play. Promo studentský kód pro naši školu je: C19PDKRS14
  Podrobnější návod na přihlášení do aplikace je v příloze.
 • Způsob hodnocení žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020

  Ředitel školy tímto podle ustanovení § 4 vyhlášky MŠMT č. 211/2020 informuje žáky a jejich zákonné zástupce o způsobu hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020. celý text dokumentu
 • Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

  Ředitel školy stanoví podle zákona č. 135 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, podle vyhlášky MŠMT č. 223/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění: podrobnosti k průběhu 1. kola přijímacího řízení ke vzdělávání
 • Stanovení termínů ústních zkoušek maturitní zkoušky

  Ředitel Podkrušnohorského gymnázia, Most, příspěvková organizace stanovil v souladu s § 16 vyhlášky MŠMT č. 223/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, jarní termín ústních zkoušek společné části a povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky takto: celé znění dokumentu.
 • Informace k dějepisné exkurzi do Toskánska

  Vážení rodiče.
  Vzhledem k současné epidemiologické situaci a s měnícími se postoji vlády k současné situaci se na mě dva z řad rodičů obrátili s dotazem, jak to bude s celou akcí. Jsme v neustálém kontaktu s CK, a řešíme případná storna některých žáků. Je jasné, že bude nutné platit stornopoplatky, protože akce se koná až v září, tedy po uplynutí lhůty, stanovené vládní vyhláškou o krizovém stavu.
  Vzhledem k tomu, že do začátku akce zbývají ještě více jak čtyři měsíce a situace se velmi rychle mění, bylo dohodnuto s CK, že zatím nic rušit nebudeme a v případě zrušení akce z důvodů epidemiologických by storno bylo minimální, nebo žádné. Zůstává tedy v platnosti vše, na čem jsme byli dohodnuti. Tedy zaplacení doplatku do konce června a ostatní věci bychom spolu vyřešili na schůzce rodičů koncem srpna 2020.
  Případné dotazy směrujte na můj e-mail: zdenek.vejrazka@gymmost.cz
  Mgr. Zdeněk Vejražka
 • Informace k zájezdu do Anglie

  Vážení rodiče,
  s ohledem na vývoj pandemie a měnící se postoje v nařízení vlády, bychom Vás rádi informovali o aktuálním stavu plánovaného zájezdu do Anglie. Podle všech okolností je pravděpodobné, že nebude možné zájezd realizovat ani v náhradním červnovém termínu. Po komunikaci s vedenim školy, s CK Kristof a s anglickým partnerem nám bylo umožněno posunout konání zájezdu na podzimní termín 4. až 9. října 2020, a to za stejných smluvních i obsahových podmínek, které se jen posouvají adekvátně k novému termínu.
  V případě uskutečněni zájezdu i nadále platí vstřícný krok od CK Kristof, že finanční ztrátu za již původně zaplacené jízdenky na trajekt pokryje CK ze svých vlastních zdrojů.
  Od dnešního dne je termín zájezdu vzdálen necelých 6 měsíců, a proto věříme, že se do té doby situace změní k lepšímu a budeme moci náš dlouho připravovaný a pro Vaše děti přínosný výukový zájezd zrealizovat.
  S přáním pěkného a zdravého dne,
  Ing. Roman Thomas Sedlar, MBA
 • Žákovské účty do prostředí MS Office 365

  Všichni naši žáci obdrželi formou zprávy v Bakalářích své přístupové údaje do prostředí MS Office 365 (kancelářské aplikace, email, Teams atd.).
 • Opatření k průběhu distanční výuky – sdělení pro zákonné zástupce

  Pokyn ŘŠ 10/19-20/PGM
  Opatření k průběhu distanční výuky – sdělení pro zákonné zástupce
  V souvislosti s potřebou zajištění distanční výuky stanovil ŘŠ tento pokyn: Celé znění pokynu ředite školy
 • Změna termínu školy v přírodě

  Vzhledem k současné situaci a opatření ministra nevyjedou žáci do školy v přírodě v původně plánovaném termínu. Škole se podařilo ve spolupráci se smluvním partnerem zajistit přeložení termínu na podzim 2020. Škola v přírodě tedy proběhne za stávajících podmínek v novém termínu od 29. září do 6. října 2020.