Aktuality

 • Oznámení o výsledku talentové zkoušky

  Ředitel školy podle ustanovení § 62 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ukončil hodnocení uchazečů při talentové zkoušce do oboru vzdělání 79-42-K/41 gymnázium se sportovní přípravou a oznamuje výsledky talentové zkoušky: Oznámení o výsledku talentové zkoušky
 • Volitelné předměty 2020/2021

  Zveřejnili jsme základní nabídku volitelných předmětů na příští školní rok. V menu ji najdete pod Volitelné předměty 2020/2021. Upřesněnou nabídku s rozdělením seminářů do bloků, termíny spuštění výběrů a další informace budeme postupně doplňovat.
 • Přípravné kursy pro budoucí středoškoláky

  Nabídka pro budoucí uchazeče o studium: přípravné kursy pro budoucí středoškoláky. Seznámíte se s gymnaziálním prostředím, středoškolským způsobem výuky, načerpáte užitečné informace nejenom k přijímacím zkouškám (příprava je cílena přímo na jednotné přijímací zkoušky dle školského zákona – „testy CERMAT“), účast na kursu vás k ničemu nezavazuje.

  Kursy budou probíhat v období leden – duben 2020, v rozsahu celkem 10 setkání (rozsah jednoho setkání 2x 45 minut).

  Informace o způsobu přihlášení, přesných termínech konání a dalších potřebných náležitostech naleznete v tomto dokumentu.

 • Prodej almanachu 100 let gymnázia

  Almanach vydaný u příležitosti oslav 100 let gymnázia je možné zakoupit v sekretariátu školy, Čsl. armády 1530/29. Po předchozí domluvě je možné i prohlédnout výstavu o historii gymnázia.

 • Ve středu 15. ledna jsme opět po roce zahájili velmi oblíbené přípravné kursy pro budoucí středoškoláky. Již 10. rokem nabízíme žákům 9. tříd ZŠ možnost, jak se seznámit s gymnaziálním prostředím a zároveň se připravit na přijímací zkoušky. Kursy probíhají každou středu vyjma prázdnin až do 25. března, účastníci se seznámí se cvičnými testy z matematiky a českého jazyka. Toto setkání proběhlo pod vedením Mgr. Lucie Těšitelové a Dr. Ing. Evy Hrdličkové, další setkání je naplánováno na 22. ledna. Těšíme se na vás.

 • Aby měli naši žáci maturitního ročníku reálné informace o studiu na konkrétní vysoké škole, navštívil v úterý 14. ledna seminář výpočetní techniky náš absolvent Tomáš Ho, který třetím rokem studuje FEL ČVUT. Předal našim žákům informace o předmětech, vyučujících, náročnosti studia, přijímacích zkouškách, výhodách i nevýhodách studia školy ze svého pohledu. Došlo i na zodpovězení dotazů. Děkujeme Tomášovi za návštěvu a čas strávený u nás.

  Autor: Mgr. Michal Smatana

   

 • V úterý 14. ledna 2020 se ve Středisku volného času v Mostě odehrálo okresní kolo dějepisné olympiády.

  Naši žáci se výborně umístili. Adam Novák ze sexty se umístil na 1. místě v kategorii středních škol. Na 3. místě se umístil Ondřej Wohl ze 4.A. V kategorii základních škol se na 1. místě umístil Vojtěch Vohnout a na 2. místě Jiří Pergl (oba z kvarty).

 • První týden po vánočních prázdninách naše třída 1.A vyjela na lyžařský kurz. Byli jsme ubytováni v penzionu Koruna v Loučné pod Klínovcem, velice blízko u německých hranic.

  Po ubytování jsme se rozdělili do tří skupin podle našich lyžařských dovedností a s pány učiteli vyrazili poprvé na svah. Ve skupině začátečníků jsme se nejprve seznámili se základním postavením, brzděním, zatáčením a v neposlední řadě i s bezpečností na svahu. Následně se nám podařilo dostat se na sjezdovku a využít tak předtím získanou teorii v praxi. Další dny jsme zdolali i modrou a červenou sjezdovku.

 • Dne 22. prosince se na dolní budově Podkrušnohorského gymnázia konal 2. ročník Vánočního charitativního turnaje ve florbale. Akce se účastnilo na 7 týmů, které si udělaly čas a zpříjemnily si svátky florbalem. Šlo o velmi vyrovnaný ročník, to dokazuje i fakt, že semifinálové boje skončily pouze rozdílem 2 branek. O to asi největší překvapení se postaral tým SESIDO, který ještě 3 minuty před koncem prohrával o 3 góly, a nakonec se radoval z vítězství 10:8 nad týmem Peboja. SESIDO nakonec zdolalo tým BSM united, který se musel spokojit se druhým místem.

 • Dne 20. prosince 2019 se již tradičně uskutečnila vánoční akademie našeho gymnázia. Žáci školy si mohli vyslechnout hudební skupiny Favorite Obsession, Second Line či Deficit. Sálem se nesly tony kytary, flétny, bicích či klavíru a oči se mohly kochat tanečními vystoupeními skupin DC Smoothies a Institute of Tog nebo sólovým vystoupením zástupkyně našich nejmladších ročníků. Vystoupení Milana Hábla a Matěje Výborného se Slam poetry byla patrně pro nemálo přihlížejících překvapením, nutno však dodat, že velmi příjemným. Výzdobu sálu připravili žáci pod vedením Mgr.