Volitelné předměty pro školní rok 2020/2021

Nabídka seminářů pro studenty letošních třetích ročníků a septimy - jednoleté semináře:

Toto je nabídka seminářů pro 1. kolo volby tří jednoletých volitelných předmětů, které jsou ve 4. ročníku a oktávě povinné. Studenti sportovního gymnázia si volí dva semináře. Pro více informací o konkrétním semináři klikněte na jeho název.

 1. Konverzace v angličtině I
 2. Certifikáty z angličtiny I
 3. Filmy a literatura v angličtině I
 4. Angličtina III
 5. Anglický jazyk MZ
 6. Konverzace v německém jazyce I
 7. Literatura německy mluvících zemí I
 8. Německý jazyk I
 9. Německý jazyk B2
 10. Literární seminář o české poezii I
 11. O českém jazyce I
 12. Analýza a interpretace textů I
 13. Historické osobnosti I
 14. Extremismus v dějinách lidstva I
 15. Dějepis – opakování k maturitě I
 16. Seminář z ekonomie I
 17. Daňové a účetní základy I
 18. Seminář filozofie I
 19. Úvod do sociologie I
 20. Tvorba internetových stránek I
 21. Programování I
 22. Příprava na maturitu z IKT I
 23. Fyzika v příkladech a testech I
 24. Biologické praktikum I
 25. Biologie člověka I
 26. Genetika I
 27. Seminář z biologie I
 28. Chemie kolem nás I
 29. Chemické praktikum I
 30. Chemie v testech I
 31. Globální problémy planety I
 32. Místní region – Ústecký kraj I
 33. Matematika I
 34. Matematická analýza I
 35. Aplikovaná matematika I
 36. Logika a studijní předpoklady I
 37. Konverzace ve francouzštině I
 38. Základy italského jazyka I
 39. Základy latiny I
 40. Finance a financování I
 41. Cvičení z matematiky I
 42. Současný marketing a vliv médií I
 43. Konverzace v ruském jazyce I
 44. Současné umění v kontextu doby I
 45. Základy francouzského jazyka I
 46. Konverzace ve španělském jazyce I
 47. Základy teorie práva I
 48. Dějiny 20. století I
 49. Německý jazyk MZ

Nabídka seminářů pro studenty letošních druhých ročníků a sexty - dvouleté semináře:

Toto je nabídka seminářů pro 1. kolo volby dvou volitelných předmětů, které jsou ve 3. ročníku a septimě povinné. Studenti sportovního gymnázia si volí jeden seminář. Pro více informací o konkrétním semináři klikněte na jeho název.

 1. Základy latiny II
 2. Příprava na Cambridge English II
 3. Obchodní angličtina II
 4. Konverzace v angličtině II
 5. Angličtina B2
 6. Anglické reálie II
 7. Konverzace v německém jazyce II
 8. Literární historie II
 9. Literární teorie II
 10. Mediální výchova II
 11. Tvůrčí psaní II
 12. Militaria - dějiny vojenství II
 13. Historické události II
 14. Dějiny 20. století II
 15. Seminář z dějepisu II
 16. Základy managementu a marketingu II
 17. Tržní ekonomika II
 18. Psychologie II
 19. Úvod do politologie II
 20. Programování II
 21. Seminář z fyziky II
 22. Botanika a zoologie II
 23. Seminář a cvičení z biologie II
 24. Biologie člověka a živočichů II
 25. Seminář z chemie II
 26. Zeměpisný seminář II
 27. Matematický seminář II
 28. Seminář z matematiky II
 29. Seminář kresby II
 30. Základy italského jazyka II
 31. Konverzace v ruském jazyce II
 32. Ruský jazyk pro začátečníky II
 33. Konverzace ve španělském jazyce II
 34. Konverzace ve francouzštině II
 35. Základy francouzského jazyka II
 36. Dějepisný seminář II