Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Ředitel školy stanoví podle zákona č. 135 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, podle vyhlášky MŠMT č. 223/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění: podrobnosti k průběhu 1. kola přijímacího řízení ke vzdělávání

Informace o přijímacím řízení ke studiu začínajícímu ve školním roce 2020/2021  

Pracoviště Most:
Čs. armády 1530
434 46 Most
Tel.: 476 441 974
e-mail: gymmost@gymmost.cz
web: www.gymmost.cz
Pracoviště Bílina:
Břežánská 9
418 34 Bílina
Tel.: 417 823 125
e-mail: gymnazium@gymbilina.cz
web: www.gymbilina.cz

 

O který typ studia máte zájem?  

Osmileté studium - obor 79-41-K/81

Přihláška (ve formátu pdf vhodná k vytištění)
Přihláška (ve formátu xls vhodná k vyplnění na počítači)

Čtyřleté studium - obor 79-41-K/41

Přihláška (ve formátu pdf vhodná k vytištění)
Přihláška (ve formátu xls vhodná k vyplnění na počítači)

Studium se sportovní přípravou - obor 79-42-K/41

1. kolo přijímacího řízení ke vzdělávání v oboru 79-42-K/41 gymnázium se sportovní přípravou
Oznámení o výsledku talentové zkoušky
Přihláška (ve formátu pdf vhodná k vytištění)
Přihláška (ve formátu xls vhodná k vyplnění na počítači)