Aktuality

 • Do Vánoc nezbývalo už mnoho dní, a tak nemohl vzniknout lepší nápad, než v tomto čase navštívit německé městečko Annaberg a porozhlédnout se po místních trzích. Z typicky šedé oblačné pokličky nad Mosteckou pánví jsme vystoupali Krušnými horami, přes německé hranice a skrz malebná údolí přímo do naší cílové destinace, nad kterou se rozprostírala pohádkově modrá obloha. Dvojí kvalita počasí je prostě znát.

 • Dne 19. prosince se vydal pěvecký sbor SMoG do Prahy na již tradiční koncert u příležitosti vánočních trhů na Staroměstském náměstí.

  Vyjeli jsme z Mostu zahaleného do husté inverze v odpoledních hodinách. Směrem ku Praze se ovšem mlha hustá tak, že by se dala krájet, roztrhávala a my jsme se postupně nořili do historického vánočně laděného centra Prahy. Před samotným koncertem se nám dostalo času naladit se na správnou adventní atmosféru. Před naším vystoupením jsme se zaposlouchali do zpěvu našich o hodně mladších kolegů z Prahy a toto roztomilé představení jsme ocenili náležitým potleskem.

 • Ve čtvrtek 19. prosince 2019 se uskutečnil čtvrtý ročník vánočního zpívání a vyvrcholení sbírky pro azylový dům, který sousedí s budovou B2 našeho gymnázia.

  Studenti i učitelé letos obdarovali matky a ženy v tísni opravdu bohatě - kromě různých potravin se v kupě darů objevila i drogerie a další potřebné věci. Také účast na samotném zpívání byla opravdu hojná. Plný vestibul si zazpíval několik vánočních koled a připravil tak kouzelnou atmosféru před svátky. Děkujeme a těšíme se na příští (jubilejní pátý) ročník. Veselé Vánoce!

 • V rámci předmětu Člověk a svět práce studenti 3. a 4. ročníků absolvovali přednášku Milana Malého z organizace SCIO, která připravuje národní srovnávací zkoušky. Národní srovnávací zkoušky jsou totiž podmínkou přijetí na vybrané vysoké školy.

  Instruktor je informoval o tom, jak testy probíhají, jak se nejlépe připravit a jakou zvolit strategii, aby žáci u testů dopadli co nejlépe a byli přijati na školu, kterou si vybrali. Studenti dostali užitečné informace i ukázkové testy z OSP a ZSV.

 • Ve středu 18. prosince 2019 se už tradičně konalo školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce. První část byla věnována poslechovým cvičením a práci s textem, v následující ústní části si studenti vyzkoušeli konverzaci na běžná témata.

  Všichni účastníci sklidili pochvalu poroty. Soutěž byla vyrovnaná, žáci se mohli pochlubit pěknými výkony a pohotovými reakcemi.

  První místo získala Nelly Kriške ze třídy 3.A a postupuje do okresního kola. Druhé místo obsadil Martin Knol z kvinty a třetí byl Filip Müller ze sexty.

  Blahopřejeme!

 • „Broučánkové, volal pan starosta z Lišnice, zda bychom tam opět nechtěli udělat vánoční koncert, chtěli bys…“ „ANOOOOOOOOOOOOOOO“. Naše Danuška nestihla ani větu dokončit a my už jsme se začali těšit.

  Image
 • Dne 13. prosince 2019 jsme odehrály okresní kolo florbalového turnaje dívek. Naše síly nestačily pouze na obchodku. Od postupu do kraje nás dělil pouze jediný gól. Ale i z druhého místa jsme měly velkou radost. Vzhledem k tomu, že máme mladý tým, uvidíme v příštích letech... Děkuji všem za reprezentaci školy.

  Autorka: Mgr. Karla Trefná

   

 • Ve čtvrtek 12. prosince proběhlo na našem gymnáziu druhé setkání našich žáků se žáky několika základních škol, během kterého prováděli společně pokusy v rámci biologie, chemie a fyziky. Setkání probíhají v rámci projektu Přírodovědné vzdělávání - moderní výuka na Středních a základních školách.

  Autor: Mgr. Michal Smatana

   

 • Ve čtvrtek 12. prosince jsme se se seminářem Základy teorie práva vydali do Prahy, abychom si prohlédli místo, kde se odehrává podstatná část legislativního procesu, tedy do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

  Komplex budov na nás udělal velký dojem. Rozprostírá se v Praze na Malé Straně. Tvoří jej tři hlavní paláce: Thunovský palác, palác Šternberských a palác Smiřických, také několik bývalých měšťanských domů.

 • Ve čtvrtek 12. prosince 2019 se všechny třídy prvních ročníků v čele s Mgr. Danou Řepovou vydaly na muzikál v pražském Karlíně nazvaný Královna Kapeska. Cesta autobusem byla velice záživná, protože už při cestě do Prahy se žáci bavili o jejich těšení na muzikál. Když třídy dorazily do Prahy, čekal je půlhodinový rozchod, při kterém si žáci mohli koupit jídlo či pití a tak si zajistit energii na celý den. Po nakoupení všeho potřebného se třídy vydaly do hudebního divadla Karlín. Po odložení kabátů do šatny se třídy vydaly do divadelního sálu.