Aktuality

 • Ano, čtete správně, je tu opět předvánoční čas a s ním i naše soustředění a blížící se vánoční koncerty.

  Každopůlroční věta, „Broučánkové, v 9:45 v Litvínově na nádraží.“, taktéž proběhla, nebojte.

  A tak jsme se tedy v pátek sešli v 9:45 (někteří, já, v 9:52) na Litvínovském nádraží, odkud jsme vyrazili na Horu svaté Kateřiny do našeho oblíbeného penzionu.

 • Dne 22.listopadu se v Mostě uskutečnilo okresní kolo volejbalového turnaje dívek středních škol. Naše žákyně z Podkrušnohorského gymnázia se celkově umístily na 2. místě.

  Autor: Mgr. Tomáš Parnica

   

 • Jedeme dál: workshopy, filmy, přednášky a besedy. Různá témata: udržitelný rozvoj, klimatická změna, korupce, sociální problémy, exekuce, obchod s chudobou, intolerance… Témata, která nám dala možnost zamýšlet se nad naší minulostí i současností. V rámci druhého týdne jsme si mohli uvědomit, že k životu ve svobodě a demokracii patří i negativní jevy. Akce nám dala možnost hlouběji se zamyslet nad tím, jak se k nim postavit, jak se s nimi vypořádat.

 • Na konci listopadu se již tradičně uskutečnilo republikové kolo Dějepisné soutěže gymnázií v Chebu. Téma letošního ročníku bylo Československo v letech 1978 – 1992. Soutěžního klání se zúčastnilo 75 gymnázií z celé České a Slovenské republiky. Naší školu reprezentovalo družstvo studentů třídy sexta ve složení Adam Novák, Daniel Vostrý a Tomáš Pěnkava. Kluci obsadili krásné dělené 36. až 38. místo (viz. výsledková listina). Tímto bych jim chtěl ještě jednou poděkovat za vynikající reprezentaci školy.

 • Ve čtvrtek 21. listopadu navštívila naše gymnázium zaměstnankyně Úřadu práce Most a specialistka pro volbu povolání, paní Ing. Jana Riegerová. Náplní přednášky bylo seznámení letošních maturantů se stávající situací na trhu práce v České Republice, přiblížení stavu nezaměstnanosti, uplatnění absolventů různých stupňů vzdělání, ale i nastínění, které regiony ČR mají největší procentuální zastoupení zadlužených občanů.

  Za tuto přednášku jsme vděční a děkujeme Úřadu práce za povzbuzení žáků čtvrtých ročníků k dalšímu (doufejme úspěšnému) studiu.

 • Představení v anglickém jazyce, které se konalo v pondělí 18. listopadu, s názvem The Last Wish se neslo v humorném duchu a znamenalo pro třídu 2.S příjemné zpestření výuky anglického jazyka. Jednalo se o moderní adaptaci pohádky Jana Wericha "Král měl tři syny". Představeni bylo vtipné a strhující hlavně díky vysokému nasazení hlavních herců. V neposlední řadě se studentům naskytla příležitost zažít angličtinu v reálném prostředí.

  Autorka: Mgr. Jana Synková

   

 • Dvanáctý ročník této celostátní informatické online soutěže se konal od 4. do 15. listopadu 2019. Soutěž pořádá jako každoročně tým informatiků z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Letos soutěžilo téměř 91 tisíc žáků ze ZŠ a SŠ v České republice.

  V naší škole probíhala soutěž v počítačových učebnách budov B1 a B2. Primáni, terciáni a seminář 3PR soutěžili přímo v hodině PEK, DT a IKT, protože právě probíhala soutěž v jejich věkové kategorii. Ostatní žáci přicházeli do počítačových učeben soutěžit dle svého zájmu.

 • Dne 15. listopadu 2019 se vydala třída 3.B se svým třídním učitelem Jiřím Henzlem a Seminář politologie 4. ročníků se svým vyučujícím Jakubem Haviarem do Prahy. Témata exkurze byla dvě, a to věda a svoboda. Na Národní třídě jsme nadechli atmosféru oslav 30 let od Sametové revoluce a zapálili svíčku u památníku 17. listopadu 1989. Odtud jsme se přemístili do sídla Akademie věd České republiky, kde jsme se zúčastnili workshopu a několika výstav v rámci Týdne vědy a techniky. I zde byla k vidění výstava připomínající dny před 30 lety.

 • V pondělí 11. listopadu jsme otevřeli náš Festival svobody workshopem pro studenty politologického semináře, kdy jsme nejprve připomněli život v době minulého režimu, nastínili situaci v roce 1989 nejen u nás, ale i v ostatních zemích střední a východní Evropy. Poté jsme analyzovali dobová hesla a následně vymýšleli hesla pro dnešek. V úterý jsme se nechali unést atmosférou doby kolem listopadových událostí 1989 na skvělé přednášce pana Přenosila. Ve čtvrtek se studenti dozvěděli, jak lze bojovat za svobodu uměním.

 • Na začátku listopadu se na našem gymnáziu uskutečnila výstava s názvem Stopy totality. Žáci měli možnost se dozvědět o osudech lidí, kteří prožili komunismus a poznat příkoří, která se v této době stala.

  Autorka: Mgr. Michaela Marešová