30. září 2016 - Mediální týden gymnázia, den pátý

Poslední zpravodajství, poslední snímky, poslední videa. Jistě, všechno jednou končí, všechno totiž jednou skončit musí. Tak tedy nyní definitivně poslední Reportáž psaná na… zahrádce:

Dnes byl na pořadu Erik Tabery, který nám přednášel o novinařině z pohledu šéfredaktora. Poučné. Ani jsme nedutali. Ještě před tím nás náš bývalý studentský kolega, Jan Krejcar, uvedl na akademickou půdu. V Olomouci studuje žurnalistiku a tedy ví, o čem mluví. Jasně, krásné, ale těžké studium. Tak díky, Honzo.

My studenti jsme prožili fantastický týden. Vlastně jsme se tak nějak zamilovali. Zamilovali jsme se do pravdy, do jejího hledání, do jejího odhalování. Zamilovali jsme se do upřímnosti, do čestnosti. Odpovědnost za to nese naše škola, naši profesoři a především ti, kteří nás po celý týden provázeli světem žurnalistiky: Nora Fridrichová, Zita Senková, Sabina Slonková, Eva Spoustová, Lenka Šobová, Zuzana Tvarůžková, Edward Beneš, Jan Krejcar, Robert Mikoláš, Václav Moravec, Jan Pimper, Vít Pokorný, Erik Tabery, Marek Wollner a Ondřej Zamazal.

V dokonalém obdivu a v dokonalé úctě vyjadřujeme upřímné a bezvýhradné poděkování všem profíkům novinářům, kteří se s námi celý týden dělili o své pohledy na svět žurnalistiky. Všichni byli neúnavní, otevření a upřímní, a jejich přednášky se vždy nesly v elegantním duchu znalých lidí. Též se s velkým pochopením podvolovali křížovým video-výslechům našich studentských reportérů. Prostě paráda.

A centrální pocit? Jako když z nás někdo v mžiku strhne závoj nevědomí, rozsvítí všechna slunce světa a my v němém úžasu pojednou hledíme do nekonečné tváře krásy v pravdě, pravdy v kráse. No pochopte, jsme z celého týdne nadšeni.

Pokorně a skromně ještě píši, že pochvalu zaslouží naši studenti, kteří se aktivně účastnili všech akcí, a též ti studenti, kteří se organizačně spoluzasloužili o bezchybný průběh celého mediálního týdne - zejména Alena Jelínková, Karolína Marklová, David Fux, Vojtěch Novák a Volodymyr Rybinskyy za práci videoreportérů, Monika Jeníčková, Jan Doleček, Jakub Machovec, Daniel Schön za práci kameramana, střihače a fotografa, Sebastián Brůcha, Petr Hrabák a Jan Kryndler za technicko-organizační výkony, a Tereza Hlavatá a Terezie Kozempelová, které organizační tým průběžně zásobovaly domácím pečivem a sladkostmi.

Upřímné poděkování patří rovněž skupině People for Gymmost / Gymmost for people, našim profesorům, kteří celý týden vymysleli, připravili a bez jejichž obětavosti bychom tento úžasný mediální týden neprožili: Mgr. Ivetě Macánové, Mgr. Ivaně Hotové, Mgr. Romaně Valíčkové, MgA. Luďku Proškovi a dalším.

A to je všechno. Děkujeme. Třeba jednou někdy někde… nashledanou.

Autoři: Marek Fux, sexta (text), Jan Doleček, Jakub Machovec, Daniel Schőn, všichna sexta (videa), Monika Jeníčková, 3.A (foto), Mgr. Michal Smatana (foto)Úvod


Rozhovor s Janem Krejcarem


Rozhovor s Erikem Taberym