Pěvecký sbor SMoG sbormistryně Mgr. Dany Řepové

Partnery sboru jsou

SMoG - historie

Sbor při gymnáziu v Mostě vznikl v roce 1997. Tehdy měl jen málo členů, takže se nápad paní Hetflejšové, zakladatelky sboru, jevil nerealizovatelný. V následujícím roce, po jeho prezentaci na školní akademii a po příchodu nových studentů na gymnázium, však tento útvar zaznamenal nárůst členů a konečně se mohlo opravdu pracovat.

SMoG začínal, stejně jako většina jiných sborů, „lidovkami”. Písničky jako Anička Dušička či Vlaštovička lítá zazněly nejen na školní akademii, ale také třeba na slavnostním předávání maturitních vysvědčení, coby kulturní vložka. Sbor tedy začal působit na všech školních akcích.

A pak to šlo rychle. Díky pravidelným zkouškám v hudebně gymnázia byl SMoG brzy schopen vystupovat také samostatně, dívky si zazpívaly například na náměstí při vánočních trzích či na jaře o velikonocích.

V roce 2001 už paní Hetflejšová se svým sborem dokázala sestavit program na celovečerní vánoční koncert v mosteckém gotickém kostele Nanebevzetí Panny Marie, jenž se stal později pravidelnou akcí sboru, která je vyvrcholením půlročního zkoušení. V té době už tvořily repertoár SMoGu písně české i latinské a to především skladby chrámové, např. sborem již dříve zpracovaná skladba Charlese Gounoda - Ave Maria, ke které se nyní SMoG takřka tradičně vrací každým rokem.

V témže roce se dívky účastnily adventního koncertu pořádaného Kiwanis klubem a navíc se přidaly k dalším dvěma sborům (Vox melodica, sbor při Gymnáziu v Litvínově) a pod vedením pana Martina Laxy zpracovaly Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby.

Aktivita SMoGu přesáhla dokonce i české hranice, dívky si zazpívaly v německém Marienbergu a v roce 2003 vystoupily ve Vídni při tamějších církevních slavnostech. (Při cestě do Vídně si dívky prohlížely Prahu, kde potkaly prezidenta Václava Klause s jeho ochrankou. Přestože měl poněkud naspěch, s dívkami se zastavil a SMoG mu přednesl píseň od Adama Michny, kterou prezident vyslechl se soustředěným zájmem.)

Jako v roce 2003, tak i v roce 2004 SMoG neudělal výjimku a vydal se potěšit i za hranice státu. Tentokrát SMoG kulturně obohatil Řím, kde uspořádal hned dva koncerty. Jeden koncert byl samostatný a měl obrovský úspěch (až na nepřekonatelné horko v kostele). Druhý koncert se konal u příležitosti sloužení mše, při němž byla SMoGu nabídnuta spolupráce s tamějším chrámovým sborem.

V školním roce 2007–2008 si SMoG dal oddech od zahraničních zájezdů. Po velmi zdařilém vánočním koncertu v Děkanském kostele čeká SMoG v těchto prostorech další zajímavá akce, Jazzová Mše, spolu s Junior Big Bandem Litvínov.

Další rok (přesněji v létě roku 2009) se náš sbor opět vydal navštívit naše německé sousedy, konkrétně ty bavorské. Spojilo se příjemné s užitečným – po prohlídce místních kostelů, pohádkového zámku Neuschwansteinu, radnice a olympijského stadionu SMoG zazpíval několikero písní na malém náměstíčku a druhého dne i v prostorách kláštera v Ettalu.

V roce 2010 a 2011 opustili SMoG po maturitě někteří stálí členové, kteří tvořili jeho důležitou část. Ač s prořídlými řadami, koncertovalo se dál a stejně kvalitně, což dokládají četné akce SMoGu i z tohoto období.

Jedna z takových akcí SMoGu je koncert v kapli v zámku v Dolní Lukavici v Plzeňském kraji. "Setkání", jak se tato událost jmenuje, se konala zatím dvakrát, a to na jaře roku 2010 a 2011. V prostorách zámku byly po celý den vystaveny obrazy Ak. mal. Galiny Egerové. Krom koncertu v kapli a obrazů rozvěšených po zámku si mohli hosté vychutnat i občerstvení a doprovodnou kapelu.

Velkým zážitkem bylo pro členy sboru krátké zpíváníčko panu prezidentovi Václavu Klausovi a jeho choti Livii. Prezident s první dámou navštívili naši školu 20. 10. 2011 v rámci cesty po Ústeckém kraji spolu s hejtmankou Janou Vaňhovou. Bohužel měli návštěvníci velmi nabitý program, a tak i druhé setkání SMoGu s panem Klausem bylo jen velmi krátké.

Nedílnou součástí každoročních vystoupení se stal před několika lety koncert v Domově důchodců Astra. Tento koncert se setkává ze strany posluchačů s velkým ohlasem, dokonce některé z nich dojal až k slzám. SMoG na vystoupeních v Astře sklízí velmi hlasitý aplaus rok co rok, za což všem děkujeme.

SMoG – současnost

Stavy sboristů se ve SMoGu zvýšily se školním rokem 2011/2012. Podařilo se obnovit bas, který od roku 2007 v podstatě neexistoval. Došlo také ke změnám v doprovodu, v roce 2012 totiž tehdejšího pianistu Petra Šílu nahradilo duo Matěj Groman a Jiří Vodrážka, kteří odešli koncem roku 2013. Vystřídal ho náš současný klavírista a aranžér Martin Rufer. Nicméně stálicí je naše sbormistryně Mgr. Dana Řepová (dříve Hetflejšová), která sboru věnuje spoustu energie a času a vede ho s neutuchajícím nadšením a elánem.

Ke změnám došlo i v repertoáru sboru. Od tradičních lidovek se dostal až k obtížným písním středověkým, barokním či moderním. Každý koncert je vlastně malá přehlídka historického vývoje písní – od nejstarších z poloviny patnáctého století až po hudbu starou sotva pár let, ať už českou, či zahraniční. Viz písně našeho stávajícího repertoáru: barokní Solis Praevia nebo Stín Katedrál. Co však zůstává stálé a neměnné je čas a místo zkoušek, tj. středa, 14:35 – podkrovní učebna hudební výchovy.

Další jistotou je vstřícnost vedení školy k potřebám sboru, za což se SMoG odměňuje svými vystoupeními na všemožných školních akcích. Také stále platí, že s potěšením uvítáme ve SMoGu nové členy ze všech tříd naší školy, případně vás rádi uvidíme na kterémkoliv z našich početných koncertů.

SMoG – členové

Soprán: Natálie Kočinová, Barbora Linhartová, Eva Pitáková, Jana Kundertová, Sára Nosková, Natálie Jordanov, Kateřina Valdová.

Alt: Pavlína Černá, Aneta Šlemerová, Marie Králová, Lucie Vaňková, Aneta Lamplotová, Eliška Hicklová.

Tenor: Vojtěch Bechyňský, Kateřina Krčmářová, Václav Petržilka, Ema Kerliková, Tereza Rebeka Zvonařová.

Bas: Ladislav Faltys, Adam Novák, Stanislav Raška, Milan Lamplot, Štěpán Kocourek, Vojtěch Králíček.

Hudební doprovod: Martin Straka - klavír.

SMoG Junior

Začátkem školního roku 2014/2015 se od sboru oddělilo osazenstvo příchozích primánů a vznikla jednohlasá odnož jménem SMoG Junior, kde se žáci prvních dvou ročníků osmiletého studia učí zvládat své hlasivky a připravují se na budoucí zpěv v plném čtyřhlasém sboru.

Juniorský sbor přispěl na adventní koncert například kousky V jeslích dítě spinká, We wish you a Merry Christmas nebo Naše Vánoce. Podílel se také na společných skladbách Alle, psallite a Už z hor zní zvon.

Současní členové: Denisa Alblová, Kateřina Brtková, Tára Pavla Emingerová, Anežka Fadrhonsová, Ema Jančárková, Ema Kynclová, Nguyen Thi Yen Chi, Matěj Suchý, Jakub Vogl, Anna Elexová, Bronislav Gembarovič, Natálie Jandová, Emmy Nela Kabourková, Jana Lisická, Tereza Seidlová, Laura Sirovičová, Zuzana Skácelová, Marek Těšitel, Tereza Voová.

Autor textu: Berenika Bořecká
Aktualizovala: Marie Linhartová, Lucie Schreiberová
Generální revize: Václav Bočan
Aktualizovali znovu: Natálie Kučerová, Martin Rufer
Korekce: Tomáš Varga