Přijímací řízení

Informace o přijímacím řízení ke studiu začínajícímu ve školním roce 2021/2022  

Pracoviště Most:
Čs. armády 1530
434 46 Most
Tel.: 476 441 974
e-mail: gymmost@gymmost.cz
web: www.gymmost.cz
Pracoviště Bílina:
Břežánská 9
418 34 Bílina
Tel.: 417 823 125
e-mail: gymnazium@gymbilina.cz
web: www.gymbilina.cz

 

Termíny přijímací zkoušky

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:
1. termín: pondělí 12. dubna 2021
2. termín: úterý 13. dubna 2021

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
1. termín: středa 14. dubna 2021
2. termín: čtvrtek 15. dubna 2021

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:
1. termín: středa 12. května 2021
2. termín: čtvrtek 13. května 2021

O který typ studia máte zájem?  

Osmileté studium - obor 79-41-K/81

Přihláška (ve formátu pdf vhodná k vytištění)
Přihláška (ve formátu xls vhodná k vyplnění na počítači)

Čtyřleté studium - obor 79-41-K/41

Přihláška (ve formátu pdf vhodná k vytištění)
Přihláška (ve formátu xls vhodná k vyplnění na počítači)

Studium se sportovní přípravou - obor 79-42-K/41

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení
Přihláška (ve formátu pdf vhodná k vytištění)
Přihláška (ve formátu xls vhodná k vyplnění na počítači)