Přijímací řízení

Dotazy k přijímacím zkouškám rádi zodpovíme na tel. čísle: 476 707 493.

Informace o přijímacím řízení ke studiu začínajícímu ve školním roce 2022/2023  

Pracoviště Most:
Čs. armády 1530
434 46 Most
Tel.: 476 441 974
e-mail: gymmost@gymmost.cz
web: www.gymmost.cz
Pracoviště Bílina:
Břežánská 9
418 34 Bílina
Tel.: 417 823 125
e-mail: gymnazium@gymbilina.cz
web: www.gymbilina.cz

V případě zájmu o vystavení průkazu ISIC pro nové žáky je třeba donést vyplněnou a podepsanou Žádost o vystavení průkazu ISIC. Další informace k vydávání ISIC karet naleznete v dokumentu ISIC na naší škole – Jak na to.

O který typ studia máte zájem?  

Osmileté studium - obor 79-41-K/81

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení
Průvodce přípravou na jednotnou přijímací zkoušku
Výsledky - osmileté studium

Čtyřleté studium - obor 79-41-K/41

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení
Průvodce přípravou na jednotnou přijímací zkoušku
Výsledky - čtyřleté studium

Studium se sportovní přípravou - obor 79-42-K/41

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení
Výsledky talentové zkoušky (včetně uchazečů v náhradním termínu)
Jmenování komisí pro hodnocení talentových a přijímacích zkoušek do oboru vzdělávání 79-42-K/41 gymnázium se sportovní přípravou
Průvodce přípravou na jednotnou přijímací zkoušku
Výsledky - gymnázium se sportovní přípravou
Přihláška (ve formátu pdf vhodná k vytištění)
Přihláška (ve formátu xls vhodná k vyplnění na počítači)