Přijímací řízení

Informace o přijímacím řízení ke studiu začínajícímu ve školním roce 2021/2022  

Pracoviště Most:
Čs. armády 1530
434 46 Most
Tel.: 476 441 974
e-mail: gymmost@gymmost.cz
web: www.gymmost.cz
Pracoviště Bílina:
Břežánská 9
418 34 Bílina
Tel.: 417 823 125
e-mail: gymnazium@gymbilina.cz
web: www.gymbilina.cz

Oznámení o výsledku talentové zkoušky

Ředitel školy podle ustanovení § 62 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ukončil hodnocení uchazečů při talentové zkoušce do oboru vzdělání 79-42-K/41 gymnázium se sportovní přípravou a oznamuje výsledky talentové zkoušky (bez náhradního termínu) v tomto dokumentu.

Přípravné kursy pro budoucí středoškoláky

Aktuální nabídka pro budoucí uchazeče o studium, příprava je cílena přímo na jednotné přijímací zkoušky dle školského zákona. Více informací naleznete v tomto dokumentu.

Termíny přijímací zkoušky

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:
1. termín: pondělí 12. dubna 2021
2. termín: úterý 13. dubna 2021

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
1. termín: středa 14. dubna 2021
2. termín: čtvrtek 15. dubna 2021

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:
1. termín: středa 12. května 2021
2. termín: čtvrtek 13. května 2021

O který typ studia máte zájem?  

Osmileté studium - obor 79-41-K/81

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení
Osmileté studium – podrobné informace
Přihláška (ve formátu pdf vhodná k vytištění)
Přihláška (ve formátu xls vhodná k vyplnění na počítači)

Čtyřleté studium - obor 79-41-K/41

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení
Čtyřleté studium – podrobné informace
Přihláška (ve formátu pdf vhodná k vytištění)
Přihláška (ve formátu xls vhodná k vyplnění na počítači)

Studium se sportovní přípravou - obor 79-42-K/41

Informace pro uchazeče o studium oboru 79-42-K/41 gymnázium se sportovní přípravou

Přihlášky ke studiu je nutno podat do 30. 11. 2020. Přihlášku je možno doručit osobně do kanceláře v budově školy v Majakovského ulici 2343 (spodní budova, B2) v pracovních dnech od 8:00 do 12:00 popř. po telefonické domluvě – 775 439 824. V pátek 20. 11. 2020 bude kancelář a budova školy z důvodu přerušení dodávky proudu mimo provoz.

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení
Úprava podmínek a kriterií v souladu s opatřením obecné povahy MŠMT
Čtyřleté studium – sportovní příprava – podrobné informace
Přihláška (ve formátu pdf vhodná k vytištění)
Přihláška (ve formátu xls vhodná k vyplnění na počítači)