Aktuality

 • Oznámení o výsledku přijímacího řízení

  Ředitel školy podle ustanovení § 60d a § 60e zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ukončil hodnocení uchazečů pro přijímací zkoušky:
  79-41-K/41 gymnázium - čtyřleté studium (Po náhradním termínu)
  79-41-K/81 gymnázium - osmileté studium (Po náhradním termínu)
  79-42-K/41 gymnázium se sportovní přípravou
 • Školní parlament

  V menu těchto stránek O škole (nebo na přímé adrese https://www.gymmost.cz/skolni-parlament) naleznete informace o nově vzniklém Školním parlamentu.
 • Dnešním dnem byly zahájeny dva týdny ústních maturitních zkoušek na naší škole. V prvním týdnu maturují studenti tříd oktáva a 4.B, přinášíme vám několik fotografií ze slavnostních zahájení zkoušek a prvních zkoušení.

  Autor: Mgr. Michal Smatana

   

 • V pondělí 16. května 2022 proběhly v rámci ZSV - Svět práce ve všech 3. ročnících a septimě přednášky o možnostech studia, stáží, dobrovolnické činnosti a práce v zemích Evropské unie.

  Regionální koordinátorka ústeckého Eurocentra Mgr. Adéla Rypková představila studentům programy Erasmus+, Evropský sbor solidarity, seznámila je s podmínkami pro studium, pro výměnné programy a stáže v zahraničí.

 • Dne 11. května proběhla během prvních dvou vyučujících hodin ve 2.S vernisáž obrazů pod názvem Druhá tvář naší třídy. Ačkoli jsme nejprve počítali s malou akcí v rámci naší třídy, nakonec se vernisáže účastnila i kvarta, která představovala anglické návštěvníky.

  Program samotné vernisáže byl uveden paní učitelkou Valíčkovou a poté měli slovo dva naši moderátoři. Po úvodním slově následovalo představení autorů prvních šesti obrazů, vše v jazyce českém i anglickém. Pro zpestření programu zazněly v jeho půlce tóny hudebních nástrojů, kdy se paní učitelka Oharková a žáci kvarty opravdu překonali.

 • Tak jako minulý rok, i letos jsme se zúčastnili soutěže Europa Secura (informace o soutěži najdete na https://www.europasecura.cz/). Naším tématem bylo bezpečnostně zpracovat Turecko. Po intenzivní přípravě a úspěšném okresním kole jsme postoupili až do kola krajského. Zde nám byli protivníky další čtyři týmy. Z určitých důvodů jsme museli obměnit jednoho člena týmu, nicméně David Štýs, kterého jsme si vybrali, byl pro tým velkým přínosem.

 • V úterý 10. května 2022 se v konferenčním sále Krajského úřadu Ústeckého kraje uskutečnilo slavnostní předávání bronzových ocenění DofE - Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu.

  Podkrušnohorské gymnázium mělo na akci bohaté zastoupení - certifikát a odznak z rukou paní radní pro školství Ing. Jindry Zalabákové a programového ředitele DoFE Michala Ježe převzalo celkem 16 našich úspěšných účastníků.

 • V pátek 6. května jsme se sešli v Litvínově na Loučkách. Cíl byl jasný. Osvojit si základy orientačního běhu a orientaci v přírodě.

  Na připravené trase pro začátečníky jsme měli podle mapy (k dispozici byla papírová) najít kontroly. A vůbec to nebylo jednoduché. Jedna skupina si odnesla i známého „BLUDIŠŤÁKA“. Pokusit se orientovat i v klusu nebylo možné vůbec. Zjistili jsme tedy, že i orientace vyžaduje trénink a dokonce ani koukání do mobilu nám nebylo nic platné.

  Úspěchem celé akce bylo to, že jsme se v plném počtu vrátili do Mostu 😊

 • V rámci základů společenských věd jsme měli možnost setkat se s vedoucí mosteckého střediska Probace a mediace, s paní magistrou Marií Jarolímovou. Dozvěděli jsme se mnoho nových přínosných informací, jako například čím vším se tento obor zaobírá a co je zapotřebí k výkonu profesí v probačních a mediačních službách. Seznámili jsme se s významy nejrůznějších pojmů, jako jsou třeba integrace pachatele, participace nebo přímo samotná mediace. Zajímavou částí byly i poznatky o tom, jaká práva mají oběti trestných činů či jak probíhá domácí vězení.

 • Ve čtvrtek 5. května proběhla na atletickém stadiónu ve Velebudicích tradiční soutěž školních družstev – Pohár rozhlasu. Soutěžilo se v bězích, ale také v technických disciplínách – hodech, vrzích, skocích do dálky a výšky.

  Naši školu reprezentovala 3 družstva – mladší chlapci a mladší i starší dívky.

  Na základě dobrých výkonů získala všechna naše družstva medaile – chlapci bronzovou a dívky 2 stříbrné medaile.

  Účastníkům patří tedy poděkování za velmi dobrou reprezentaci školy a těšíme se, že v příštím roce naši žáci tyto výkony zopakují.