Aktuality

 • Důležitá Informace pro rodiče, žáky a zaměstnance školy

  Od 21. září 2020 do 31. srpna 2021 probíhá v ulici Čsl. armády rekonstrukce vodovodního řádu. Vstup do hlavní budovy B1 bude nadále zachován z ulice Čsl. armády. Při příchodu a odchodu z této budovy je třeba důsledně respektovat značení a zábrany budoucích výkopů. Pohyb v okolí stavby vyžaduje zvýšenou pozornost, kázeň a respektování všech případných zábran a omezení. Pro přecházení komunikace, bude v provozu vždy jeden z přechodů pro chodce, podle etapizace stavby.

  Mgr. Karel Vacek
  ředitel školy

 • Informace k škole v přírodě

  INFORMACE O DOPLATKU ZA POBYT V ŠVP SVOR

  Termín: 29. září – 6. října 2020
  Cena celého pobytu: 3530,- Kč

  Rodiče, kteří přihlásili svého syna/svou dceru do školy v přírodě Svor a již zaplatili zálohu ve výši 1000,- Kč v září 2019, žádáme o uhrazení doplatku ve výši 2530,- Kč na účet školy do 18. září 2020
  Číslo účtu: 3364550277/0100
  Variabilní symbol: 045
  Do zprávy pro příjemce uveďte celé jméno studenta/studentky.

  Rodičů, kteří zaplatili celou částku za pobyt již v září, se tento doplatek netýká.

  POTVRZENÍ O BEZINFEKČNOSTI

  Pod tímto odkazem je k dispozici potvrzení o bezinfekčnosti (pro rodiče studentů vyjíždějících do švp Svor). Vyplněný dokument (s datem v den odjezdu do švp) se bude vybírat u autobusu.

  POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI

  Pod tímto odkazem je k dispozici posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na škole v přírodě.

 • Informace k zájezdu do Anglie

  Vzhledem k tomu, že Velká Británie zařadila ČR na blacklist, bude možné se zájezdu zúčastnit až v příštím školním roce.
  Ing. Roman Thomas Sedlar, MBA
 • Aktuální doporučení KHS k epidemiologické situaci

 • Podmínky provozu školy v období školního roku 2020/2021

  Pokyny a informace pro žáky a zákonné zástupce, prosíme prostudujte v tomto dokumentu.
 • Rozvrhy platné od 1. září 2020

  Rozvrhy platné pro začátek školního roku naleznete pod následujícími odkazy: rozvrhy tříd, rozvrhy učitelů. Aktualizace 27.8.2020: V menu tohoto webu už máte rozvrhy a suplování také k dispozici. Po přihlášení do své elektronické žákovské knížky v Bakalářích si můžete vše prohlédnout také.

  Informace o vydávání ISIC karet naleznete v sekci Pro nově přijaté žáky

 • Prodej almanachu 100 let gymnázia

  Almanach vydaný u příležitosti oslav 100 let gymnázia je možné zakoupit v sekretariátu školy, Čsl. armády 1530/29. Po předchozí domluvě je možné i prohlédnout výstavu o historii gymnázia.

 • Dne 6. září v dopoledních hodinách vyrazily třídy 4.A a 4.S na odložený cyklovodácký kurz.

  První den nás čeká pouze cestování vlakem. Následný rozchod v Českém Krumlově nám znepříjemňuje deštivé počasí, a tak se těšíme, až konečně dorazíme do kempu a postavíme stany, kde se budeme moct schovat.

 • V termínu 8. až 10. září 2020 se naše nová sportovní třída vypravila na svoji první společnou akci - adaptační kurz. Autobus nás dopravil k chatě Barbora v Českém Jiřetíně, kde na nás čekali dva lektoři. Program byl opravdu velmi pestrý a počasí nám také přálo.

  Přeji svým prvňáčkům hodně studijních i sportovních úspěchů a hlavně pevné zdraví.

  Autorka: Mgr. Karla Trefná

   

 • Od neděle 6. do úterý 8. září 2020 se jela naše třída 1.A seznamovat na adaptační kurz. Vyrazili jsme na Chatu Barboru do Českého Jiřetína, kde si pro nás lektoři Filip a Zuzka a paní profesorka Michaela Marešová připravili spoustu aktivit a her, které nám pomohly vzájemně se poznat. Už známe svá jména, napsali jsme si pravidla třídy a snad jsme se zbavili trochu obav z nového prostředí a nového kolektivu. Začíná to slibně, tak snad nám to všem vydrží celé čtyři roky až do úspěšně složené maturity!

  Autor: Mgr. Michael Přenosil