Školní parlament

Školní parlament je orgán, který jsme jako studenti založili za účelem vylepšit mezitřídní vztahy a prosadit více našich nápadů. Poprvé jsme se sešli 8. března 2022 v knihovně gymnázia v počtu 22 žáků. Od té doby probíhají schůze podle potřeby cca každé dva týdny.

Naším cílem je podílet se na akcích, které bude škola pořádat, zvelebovat ji a nějakým způsobem si ještě více zpříjemňovat roky studia. Přestože všechno je mnohem komplikovanější než jsme si ze začátku dovedli představit, doufáme že se nám podaří zrealizovat vše co jsme si naplánovali. I když se první schůze uskutečnila v březnu, Parlament se stal legitimním až 20. dubna, kdy bylo zvoleno jeho vedení. Předsedkyní se stala Justýna Janderová a místopředsedou Pavel Elexa. Do rady byli zvoleni Martin Klein, Kateřina Vykouková, Jana Korbová a Ema Kynclová. Za celý parlament bychom chtěli poděkovat našim spolužákům za zájem, vedení za vstřícnost a v neposlední řadě, zástupkyni školy paní Macánové a panu učiteli Proškovi za pomoc, kterou nám od samého počátku poskytují.

Předseda: Justýna Janderová
Místopředseda: Pavel Elexa
Rada parlamentu: Martin Klein, Ema Kynclová, Jana Korbová, Kateřina Vykouková

V případě potřeby nás kontaktujte emailem gymmostparlament@seznam.cz, nebo přes jednotlivé zástupce ve třídách.

Seznam členů Školního parlamentu k 11. květnu 2022:

Třída prima: Lea Skálová, David Čihula
Třída tercie: Sofie Manencová, Václav Nachtmann
Třída kvarta: Marek Těšitel, Klára Uškovičová
Třída kvinta: Justýna Janderová, Ema Kynclová
Třída septima: Pavel Elexa, Martin Klein
Třída 1.A: Kateřina Vykouková, Jana Korbová
Třída 1.B: Simona Folová, Ervín Šíma
Třída 1.C: Lukáš Prucek, Jan Svoboda
Třída 2.B: Klára Cidrychová, Matyáš Blaszczyk
Třída 2.S: Adéla Brabcová, Štěpán Gregor
Třída 3.A: Dominik Oktábec, David Štýs
Třída 3.B: Natálie Větrovská, Pavel Böhm
Třída 3.C: Filip Vaněk