Školní parlament

Školní parlament je orgán, který jsme jako studenti založili za účelem vylepšení mezitřídních vztahů a prosazení více našich nápadů. Poprvé jsme se sešli 8. března 2022 v knihovně gymnázia. Od té doby probíhají schůze podle potřeby cca každé dva týdny.

Naším cílem je podílet se na akcích, které bude škola pořádat, zvelebovat ji, a více si zpříjemňovat roky studia. Podařilo se nám zrealizovat již několik akcí, které měly úspěch. Za celý parlament bychom chtěli poděkovat našim spolužákům za zájem, vedení za vstřícnost a v neposlední řadě, zástupkyni školy paní Macánové a panu učiteli Proškovi za pomoc, kterou nám od samého počátku poskytují.

Předseda: Justýna Janderová
Místopředseda: Martin Klein
Rada parlamentu: Ema Kynclová, Štěpán Gregor, Filip Vaněk

V případě potřeby nás kontaktujte emailem gymmostparlament@seznam.cz, nebo přes jednotlivé zástupce ve třídách.

Stanovy parlamentu

Seznam členů Školního parlamentu k 23. listopadu 2022:

1.A: Ladislav Tvaroha, Mariam Chiak
1.B: Jan Vališ, Lucie Tourková
1.C: Hana Dvořáková, Jakub Komínek
1.S: Karolína Koldová, Milan Kaleja
2.A: Jana Korbová, Kateřina Vykouková
2.B: Ervín Šíma, Simona Folová
2.C: Jan Svoboda, Lukáš Prucek
3.A: Andrea Maljuková, Anna Šašková
3.B: Klára Cidrychová, Matyáš Blaszczyk
3.S: Štěpán Gregor
4.B: Natálie Větrovská, Pavel Bohm
4.C: Filip Vaněk
O1: Tereza Trpková, Tomáš Gýna
O2: David Čihula, Lea Skálová
O4: Sofie Manencová, Václav Nachtmann
O5: Jana Machynová, Marek Těšitel
O6: Ema Kynclová, Justýna Janderová
O8: Martin Klein, Pavel Elexa

Zápisy ze schůzí:

2. 11. 2022

23. 11. 2022

7. 12. 2022

11. 1. 2023

1. 2. 2023

15. 2. 2023

Následující schůze: středa 3. 5. 2023, 7. vyučovací hodina