Veřejné dokumenty školy

Na tomto místě uvádíme dokumenty, jejichž zveřejnění je umožněno existencí zákona č.106/1999 Sb. ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím. Některé z dokumentů uvedených zde, můžete nalézt i v jiných sekcích našich stránek.

Výroční zprávy školy

Výroční zpráva školy za školní rok 2022/2023
Výroční zpráva školy za školní rok 2021/2022
Výroční zpráva školy za školní rok 2020/2021
Výroční zpráva školy za školní rok 2019/2020
Výroční zpráva školy za školní rok 2018/2019
Výroční zpráva školy za školní rok 2017/2018
Výroční zpráva školy za školní rok 2016/2017
Výroční zpráva školy za školní rok 2015/2016
Výroční zpráva školy za školní rok 2014/2015
Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014
Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013
Výroční zpráva školy za školní rok 2011/2012
Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011
Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010
Výroční zpráva školy za školní rok 2008/2009
Výroční zpráva školy za školní rok 2007/2008
Výroční zpráva školy za školní rok 2006/2007
Výroční zpráva školy za školní rok 2005/2006
Výroční zpráva školy za školní rok 2004/2005

Inspekční zprávy

Inspekční zpráva za březen 2019
Inspekční zpráva za únor/březen 2013

Školní řád

Školní řád platný od 1.9.2023

Školní vzdělávací program

Gymnázium všeobecné čtyřleté a vyšší stupeň osmiletého gymnázia
Nižší stupeň osmiletého gymnázia - třídy prima až tercie, školní rok 2023/2024
Nižší stupeň osmiletého gymnázia - třída kvarta, školní rok 2023/2024
Gymnázium se sportovní přípravou
Příloha společná pro všechny ŠVP - Plán pedagogické podpory
Příloha společná pro všechny ŠVP - Individuální vzdělávací plán

Pravidla pro psaní seminárních prací

Tato pravidla upravují formální stránku odevzdávaných seminárních prací na naší škole

Úprava seminárních a ročníkových prací

Struktura žádosti

V tomto dokumentu naleznete strukturu žádosti, kterou můžete použít v případě psaní žádosti vedení naší školy

Struktura žádosti
Žádost o uvolnění z tělesné výchovy

Studijní materiály - maturitní zkouška

Seznam literárních děl k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka

Tabulka pro studentský seznam literárních děl k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka