Projekt Šablony OP JAK PGM

Podkrušnohorské gymnázium, Most, p.o. realizuje od 1. října 2022 do 31. března 2025 projekt ŠABLONY OP JAK PGM reg. číslo CZ.02.02.XX/00/22_003/0002895, který patří do výzvy č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I.

Cílem výzvy je zvýšit kvalitu, inkluzivitu a účinnost systémů vzdělávání a odborné přípravy a jejich relevantnosti pro trh práce, mimo jiné i uznáváním výsledků neformálního a informálního učení, s cílem podpořit získávání klíčových kompetencí včetně podnikatelských a digitálních dovedností, a prosazováním zavádění duálních systémů odborné přípravy a učňovské přípravy.

Prosazovat rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání a odborné přípravě a jejich úspěšnému ukončení, a to zejména v případě znevýhodněných skupin, od předškolního vzdělávání a péče, přes všeobecné vzdělávání a odborné vzdělávání a přípravu až po terciární úroveň, jakož i vzdělávání a studium dospělých, včetně usnadnění vzdělávací mobility pro všechny a přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením.

V rámci tohoto projektu realizujeme aktivity:

1.III/22.3 Školní speciální pedagog SŠ
1.III/32.3 Školní psycholog SŠ
1.III/52.3 Kariérový poradce SŠ
1.III/72.2 Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele SŠ
1.III/82.2 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ
1.III/92.2 Spolupráce pracovníků ve vzdělávání SŠ
1.III/102.3 Inovativní vzdělávání žáků v SŠ