Výchovné poradenství

Personální obsazení

 • Výchovná poradkyně Mgr. Martina Skleničková
 • Výchovná poradkyně Mgr. Pavlína Korcová
 • Školní metodička prevence Mgr. Mária Händlová
 • Školní psycholožka PhDr. Zdeňka Pavlíková

Obsahem práce je činnost zaměřená zejména na

 • pomoc při profesní orientaci studentů
 • pomoc při volbě dalšího pomaturitního typu studia
 • spolupráce se vzdělávacími společnostmi
 • spolupráce s kariérovou poradkyní na Úřadu práce ČR
 • individuální pomoc studentům při osobních a studijních problémech
 • rozhovory s rodiči o studijních i osobních problémech jejich dětí
 • zprostředkování odborné pomoci studentům
 • pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich vyučujícím při práci s nimi
 • spolupráce s PPP Most a dalšími specializovanými školskými poradenskými zařízeními
 • preventivní činnost, organizování přednášek a besed s různými odborníky

Konzultační hodiny výchovného poradenství

Prevence sociálně patologických jevů

Jak se správně učit

Příprava k maturitě

Jak si vybrat VŠ

Aktuální informace pro zájemce o studium na VŠ

 • Studentům doporučujeme aktualizované články:
 • Kompletní informace a termíny o vysokých školách v ČR - Studuj.to
  Internetový portál Studuj.to nabízí zdarma uchazečům o vysokoškolské studium stručný a jasný přehled toho, co potřebují o vysoké škole vědět. Tento studentský projekt má za cíl pomoci absolventům středních škol s výběrem té správné vysoké školy a možná i cesty, kterou se v životě chtějí ubírat.
 • Většina vysokých škol již vypsala termíny pro Dny otevřených dveří
  Přehled termínů můžete najít např. pod tímto odkazem. Dobře se na takovou návštěvu připravte (viz doporučení – Studium na VŠ – Příprava na návštěvu VŠ – DOD)
 • Talentové zkoušky a požadavky přijímacího řízení na umělecky zaměřené vysoké školy
  Základní informace. Aktualizovaná verze přednášky "Jak se připravit na talentové zkoušky". Ve třiceti minutách shrnutí toho nejdůležitějšího, co musí zájemci vědět, ať už se chtějí připravit na architekturu, na obory designu nebo volného a užitého umění. Pro studenty bude dostupná zdarma až do konce školního roku. Všichni posluchači získají zdarma také odkaz na nové vydání elektronické publikace "5 kroků k úspěšnému přijetí na výtvarně-umělecký obor" (vydané v květnu 2022).

Studium a práce v zahraničí

Kariérové poradenství - rejstřík kontaktů a odkazů

Možnosti absolventa gymnázia

 • Možnosti absolventa gymnázia, schéma pomaturitního studia naleznete pod tímto odkazem

Pro talentované studenty - SOČ

Středoškolská odborná činnost je soutěží talentovaných středoškoláků v řešení odborných problémů v 18 vědních oborech. Probíhá zpravidla ve třech kolech formou soutěžních přehlídek, ve kterých soutěžící své práce obhajují. Nejúspěšnější řešitelé jsou často vybíráni k účasti na obdobných mezinárodních soutěžích.

Soutěž vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Soutěže se mohou zúčastnit žáci denního studia střední školy (výjimečně i základní školy) v kterémkoliv z vyhlášených oborů.

Proč se zúčastnit SOČ

 • Hodně se naučíte, seznámíte se s řadou zajímavých lidí
 • Můžete uplatnit svůj zájem a svoji odbornost
 • Získáte příležitost prezentovat a obhájit svoji práci před odborníky z oboru
 • Při přijímacích zkouškách na vysokou školu, ale i při jakékoliv Vaší odborné činnosti to budou zkušenosti k nezaplacení

Podrobné informace na http://www.soc.cz/

Aktuální projekty Evropské dobrovolné služby Erasmus + (www.naerasmusplus.cz)

 • pro mladé ve věku 18 – 30 let
 • účastníci mají ve všech těchto projektech hrazené ubytování, zdravotní pojištění, kapesné, stravné, cestu tam a zpět
 • celý projekt je financován z grantu ERASMUS+
 • pracovní doba je 30-35 hodin týdně, v projektu má účastník nárok na dovolenou (4-6 týdnů)
 • účastníci nakonec obdrží pas mládeže, což je doporučení pro svého zaměstnavatele
 • stáž poskytne nové pracovní zkušenosti v zahraničí, čímž účastníkům po návratu do vlasti výrazně otevírá dveře při získávání lepšího uplatnění na našem trhu práce
 • příležitost jak vyrazit do světa bez nutnosti vlastního financování
 • všechny projekty jsou aktuální, již nyní je třeba se hlásit i k projektům, které začnou až na podzim.