Aktuality

 • Provoz kanceláří školy během letních prázdnin

 • Učebnice latiny

  Budoucí studenti semináře Základů latiny si přes prázdniny opatří učebnici V. Seinerové - Latina pro SŠ I. díl.
 • Studenti primy si zpestřili den před vysvědčením tvořením. Přenesli se do pravěku a zabývali se výrobou pravěkých keramických nádob, zbraní, nástrojů a také zkamenělin. Největší výzvou se ovšem stala Věstonická venuše. Jak se výtvory žákům povedly a zda by studenti v pravěku uspěli, můžete posoudit ve fotodokumentaci.

  Bylo to moc prima dopoledne!

  Autorka: Mgr. Jana Synková

   

 • V úterý 29. června 2021 se naše třída 1.A v doprovodu pana učitele Přenosila a paní učitelky Korcové vypravila do chomutovského zooparku. Sraz byl na nádraží v Mostě, odkud jsme společně jeli vlakem. Z počátku se zdálo, že nám počasí nebude přát, ale obavy se ukázaly být neopodstatněné a nás čekal krásný slunečný den v nádherném prostředí mezi 160 druhy zvířat, které zoopark nabízí. Možností, co podniknout, bylo opravdu mnoho. Od krmení dravého ptactva, až po návštěvu velbloudů, či prohlídka exotických plazů a mnoho dalšího.

 • V termínu 28. a 29. června 2021 se třída 1.S vydala na exkurzi. Tématem bylo Kulturněhistorický a environmentální potenciál Prunéřovska. Již cestou do kempu jsme si mohli zblízka prohlédnout tepelnou elektrárnu. Určitě bylo zajímavé sledovat všechny ty komíny, chladící zařízení a potrubí. O to větší bylo naše překvapení, když jsme došli do vesnice Prunéřov. Všude krásná a rozmanitá krajina, přírodní koupaliště, Prunéřovský potok, hrad Hasištejn (který naše slečny přejmenovaly na Hašištejn :-)).

 • Na konci školního roku vyrazila třída 2.A švestkovou dráhou do malebného městečka Úštěk. Počasí nám přálo, a proto jsme se s velikou chutí vydali na prohlídku nedaleké zříceniny hradu Helfenburk. Po zdolání a zhlédnutí zbytku hradu jsme se vydali k jezeru Chmelař, kde jsme svlažili naše těla po „namáhavé“ cestě. Večer jsme si společně „zazpívali“ a opekli buřty a ráno hurá nazdar výletu…

  Autoři: Mgr. Jakub Haviar (text+foto), Karel Hrdlička (foto)

   

 • Z pátku 25. června 2021 na sobotu 26. června 2021 se za naši školu uskutečnila vůbec první expedice v rámci projektu DofE (The Duke of Edinburgh´s International Award). Expediční skupinu tvořilo osm účastníků, členů DofE: Štěpán Kocourek a Dominika Dangová (3.B), Markéta Kohoutová a Aneta Seidlová (2.S), Adéla Fejfarová (1.A), Marta Navrátilová (septima), Josef Navrátil a Lucie Koubová (kvarta).

 • Ve čtvrtek 24. června 2021 se v počítačové učebně sešlo 20 soutěžících z různých tříd, aby změřili své síly v 17. ročníku tradiční soutěže v psaní na klávesnici a zabojovali o hlavní cenu - putovní pohár ředitele školy.

  Soutěžící se utkali v desetiminutovém opisu s penalizací chyb do 0,50 procent. O výsledku pak rozhodla rychlost opisu. Vše proběhlo pod odborným dohledem naší bývalé vyučující Mgr. Ivany Mikulkové. Hladký průběh soutěže zajišťovala i tentokrát Mgr. Jitka Ježková.

 • Jak se již stalo tradicí, ocenila i v tomto roce Okresní hospodářská komora nejlepší absolventy všech středních škol Mostecka. Za naše gymnázium byly oceněny Tereza Riegerová, Thea Harantová a Anna Natálie Kohoutová.

  Ocenění Dobrý list Komory za vynikající výsledky, znalosti a dovednosti převzali z rukou předsedy OHK pana Rudolfa Junga ve velké zasedací místnosti Magistrátu města Most ve středu 23. června 2021. Oceněným absolventkám gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalším studiu i v životě.

  Autorka: Mgr. Iveta Macánová

   

 • V rámci předmětu Svět práce si žáci kvarty vyzkoušeli, co všechno obnáší založení vlastní firmy. Studenti se rozdělili do 8 skupin o 3 až 5 členech. V týmech pak promysleli svůj podnikatelský plán, společenský přínos a organizaci firmy, její logo, reklamu, finance, cenu výrobku či služby.