Aktuality

 • Přijímací řízení pro školní rok 2023 / 2024

  Ředitel školy vyhlašuje podle § 59, § 60 a § 61 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, v souladu s vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, 1. kolo přijímacího řízení ke vzdělávání do prvního ročníku Podkrušnohorského gymnázia, Most, příspěvková organizace ve školním roce 2023/2024 pro obor vzdělání:

  79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium)
  79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium)

 • Hned po uzavření známek se v týdnu od 22. do 27. ledna Kvinta vydala na lyžařský kurz do skiareálu Klínovec.

  Po večerním příjezdu jsme se ubytovali v penzionu Koruna v Loučné pod Klínovcem. Následovalo představení týdenního plánu s instruktorským týmem (Jan Krčmář, David Gábel a Michaela Nováková) a večeře, kterou jsme po cestě všichni uvítali.

 • Oznámení o výsledku talentové zkoušky

  Ředitel školy podle ustanovení § 62 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ukončil hodnocení uchazečů při talentové zkoušce do oboru vzdělání 79-42-K/41 gymnázium se sportovní přípravou a oznamuje celkové výsledky talentové zkoušky (po náhradním termínu): celé znění.

 • Volitelné předměty pro příští školní rok

  Byla zveřejněna definitivní nabídka volitelných předmětů pro příští školní rok. O termínu spuštění výběru vás budeme včas informovat.
 • Ve středu 25. ledna 2023 se v SVČ v Mostě uskutečnilo okresní kolo Matematické olympiády určené žákům 9. tříd a kvart. Celkem osmnáct soutěžících si lámalo hlavy nad čtyřmi nestandardními matematickými úlohami. Mezi nimi z naší kvarty Amálie Bechyňská, Filip Karásek a Václav Nachtmann, který v soutěži obsadil 2. místo. Všem zúčastněným děkujeme za výtečnou reprezentaci školy, Vaškovi gratulujeme ke krásnému umístění a přejeme mnoho štěstí v dalším, krajském kole soutěže.

  Autorka: Mgr. Lucie Těšitelová

   

 • Přípravné kursy pro budoucí středoškoláky

  První setkání přípravných kursů proběhne podle plánu, tedy ve středu 11. ledna 2023 od 15:30 do 17:00. Místem konání je historická budova gymnázia v ulici Čsl. armády 1530. Třídy i cesta k nim bude viditelně označena a přítomní zaměstnanci školy rádi pomohou s případnými nejasnostmi. Na tomto setkání bude přítomna zástupkyně ředitele Dr. Ing. Eva Hrdličková, která žákům sdělí podstatné informace ke kursům, přijímacímu řízení apod. a zodpoví případné dotazy. Další setkání jsou plánována na tyto termíny - 18.1., 1.2., 8.2., 15.2., 22.2., 8.3., 15.3., 22.3., 29.3. (vždy středa ve stejný čas). Žáci potřebují pouze psací, ev. rýsovací potřeby. Těšíme se na vaši účast 🙂

  Přihlášky do kursů přijímáme do 10. ledna 2023 - na email sekretariátu gymmost@gymmost.cz - uveďte jméno žáka a kontakt na zákonného zástupce (email a telefonní číslo), závazné přihlášení vzniká okamžikem zaplacení.

  Podrobné informace naleznete v tomto dokumentu. Prosíme o prostudování.

 • V rámci semináře psychologie jsme na půdě školy v úterý 24. ledna přivítali dalšího absolventa našeho gymnázia. Tentokrát absolventku, dnes paní logopedku, Mgr. Petru Antošovou, která pracuje ve Speciálně pedagogickém centru Most.

 • V úterý 24. ledna vyměnili studenti primy cvičební úbor za brusle a strávili hodinu tělocviku na veřejném kluzišti v centru města. Hodinku pohybu si všichni užili a shodli se na tom, že to byla prima změna. Děkujeme městu, že umožňuje školám bruslit zadarmo.

  Autorka: Mgr. Jana Synková

   

 • V tomto školním roce má nově třída kvinta tři hodiny tělesné výchovy. Jedna z možností, jak tuto hodinu využít, je formou kompenzačních a posilovacích cvičení.

  Po domluvě s panem ředitelem k nám na tuto hodinu od prosince dochází MUDr. Milada Bláhová, která je součástí týmu pro ambulantní léčbu bolestí pohybového aparátu v rehabilitačním centru v Mostě. Postupně se dívky učí, jak zpevnit střed těla, jak správně protahovat, známe už polohu „brouka“, „chlapský sed“ a naším cílem je „prkýnko“ na 7 minut.

 • Ve středu 18. ledna 2023 se uskutečnilo okresní kolo Dějepisné olympiády. Téma letošního ročníku zní Rozdělený svět. Soutěž je členěna do dvou kategorií. První je určena pro žáky základních škol a víceletých gymnázií a druhá pro žáky středních škol. Ve druhé kategorii obsadili Lukáš Prucek druhé a Matyáš Blaszczyk třetí místo. Všem žákům děkujeme za příkladnou reprezentaci školy.

  Autor: Mgr. Jakub Haviar