Aktuality

 • Přípravné kursy pro budoucí středoškoláky

  Nabízíme možnost absolvování kurzů zaměřených na jednotné přijímací zkoušky dle školského zákona – „testy CERMAT“. Účast v kurzu ale nezavazuje k podání přihlášky na naši školu.

  Kursy budou probíhat v období leden – duben 2023 - první setkání je naplánováno ve středu 11. ledna 2023, rozsah jednoho setkání 2 x 45 minut, střídá se matematika a český jazyk

  Předběžné přihlášky prosíme na email sekretariátu gymmost@gymmost.cz - uveďte jméno žáka a kontakt na zákonného zástupce (email a telefonní číslo), závazné přihlášení vzniká okamžikem zaplacení.

  Podrobné informace neleznete v tomto dokumentu. Prosíme o prostudování.

 • 1. kolo přijímacího řízení ke vzdělávání v oboru gymnázium se sportovní přípravou

  Ředitel Podkrušnohorského gymnázia, Most, příspěvková organizace vyhlašuje v souladu s ustanovením § 59, 60 a § 62 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, a ustanoveními vyhlášky MŠMT č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění 1. kolo přijímacího řízení ke vzdělávání v oboru 79-42-K/41 gymnázium se sportovní přípravou: celý text dokumentu.

 • V rámci projektu Hrdá škola proběhl druhý tematický den. O tom, jak se k výzvě www.nobackpackday.org postavili naší studenti, se můžete přesvědčit na vlastní oči.

  Autoři: Mgr. Dita Babčaníková (text + video), Mgr. Michal Smatana (foto)

   

 • Ve středu 23. listopadu v rámci ZSV - Svět práce proběhly pro žáky 3. ročníků 2 přednášky k tématice dobrovolnictví.

  Koordinátorky dobrovolnických aktivit veřejně prospěšných neziskových organizací RADKA-Kadaň a DIAKONIE-Most paní Stanislava Hamáková a Lenka Reichlová představily širokou škálu oblastí, ve kterých je nejen vítaná, ale i potřebná práce dobrovolníků. Děkujeme.

  Autoři: Mgr. Jitka Ježková (text), Mgr. Michal Smatana (foto)

   

 • Studenti naší školy se již podruhé zapojili do výzvy vyhlášené Výborem dobré vůle – Nadace Olgy Havlové - Daruj srdce.

  V letošním 3. ročníku se organizátorům výzvy sešlo 36 projektů od150 studentů z celé České republiky, kteří se pokusili pomoci potřebným ze svého okolí - oslovili neziskovou organizaci, která pracuje v sociální oblasti, zjistili, jaké má potřeby a přihlásili ji do výzvy, která finančně pomáhá.

  Image
 • Tak jako minulý rok, tak jako roky předešlé i tento rok jsem si mohl užít čtyřdenní pobyt na Hoře Sv. Kateřiny s naším sborem SMoG. Ač se může zdát, že se všichni zúčastnění elegantním způsobem vyhnuli škole, není tomu tak. Moudří již vědí. Čekaly nás čtyři dny bolestí v krku, marné žadonění o krátkou přestávku a vydávání ze své pěvecké dovednosti to málo, co zbylo z minulého roku. Ač to zní jako scénář hororu s lehkými prvky komedie, byla to zábava. Stejně taková, jako minulý rok.

 • Třída 3.A vyrazila v úterý 15. listopadu na exkurzi do tréninkového centra ORLEN Unipetrol.

  Po příchodu jsme byli uvítáni přednáškou o základní bezpečnosti na pracovišti a možnostech studia na VŠCHT. Následně jsme všichni obdrželi bezpečnostní oděvy v podobě nepadnoucích kalhot, bot a bundy a vydali se směrem k tréninkovému centru. Rozdělili jsme se do tří skupin, ve kterých jsme postupně navštívili stanoviště základů první pomoci, virtuální reality a také slibovanou pyrolýzu.

 • V Mostě byla zima, mlha a ošklivo. Když však septima, oktáva a 4.C dorazily do Drážďan, obklopilo je sluníčko.

  Nejprve jsme prošli krásným historickým centrem města. Cestou k Frauenkirche jsme se podívali na Semperoper a Zwinger a udělali nezbytné skupinové fotografie. Postupně jsme si prohlédli vnitřek kostela a vyšplhali po tři sta devadesáti schodech až do jeho kupole, ze které se nám naskytl větrný výhled na celé město. Následoval všemi očekávaný rozchod, který každý strávil po svém.

 • Ve středu 9. a v pondělí 14. listopadu se uskutečnila oblastní kola v Pišqworkách na SPŠ a SOU gastronomie v Mostě. Ve středu naši školu reprezentovalo družstvo Žabičky z tercie, v pondělí pak tři družstva: 1.A, kvinta a družstvo 3.B. Do krajského kola postoupil tým Výherci ze 3.B, který oblastní kolo vyhrál a tým Sluníčkáři z 1.A, který skončil na čtvrtém místě. Všem účastníkům děkujeme za reprezentaci školy, výhercům gratulujeme a postupujícím přejeme úspěch v krajském kole.

 • Ve dnech 8. listopadu (dívky) a 10. listopadu (chlapci) proběhla v Mostě Okresní kola v basketbalu dívek a chlapců. Dívky s přehledem zvítězily a postupují do krajského finále. Stejně tak i chlapci, kteří po krásném finálovém zápase vyhráli a mohou se radovat z postupu. Gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy.

  Autor: Mgr. Tomáš Parnica