Aktuality

 • Podzimní termín maturitní zkoušky

  Ředitel Podkrušnohorského gymnázia, Most, příspěvkové organizace stanovil v souladu s § 2 odst. 7 vyhlášky MŠMT č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, podzimní termín ústních povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky na: 2. září 2022
  Mgr. Karel Vacek v. r.
  ředitel školy
 • Motivační online kurz angličtiny s postupným otevíráním video lekcí

  Motivační online kurz angličtiny s postupným otevíráním video lekcí a testových sad. Kurz je určen budoucím studentům 1. ročníku čtyřletého studia a studia se sportovní přípravou.

  Jeho obsahem je: podrobné informace v tomto dokumentu

 • Žáci 1. a 2. ročníku čtyřletého gymnázia používají v hodinách anglického jazyka učebnici a pracovní sešit Maturita Solutions Intermediate, 2nd edition. Učebnice jsou fialové barvy a jedná se o druhé vydání. Obě knihy si žáci pořizují sami. Doporučujeme nákup již před prázdninami, v září může být sada dražší, popř. vyprodána. Není žádoucí, aby žáci používali knihy použité, tzn. takové, v nichž jsou vyplněna jednotlivá cvičení.
  Image
 • Ve dnech 28. a 29. června 2022 se třídy 1.A, 1.B, 1.C a 1.S zúčastnili kurzu první pomoci pod vedením paní ředitelky Oblastního spolku Českého červeného kříže Jany Píšové.

  Pro některé žáky byl tento kurz vůbec prvním školením tohoto druhu. Někteří již dříve absolvovali podobnou přípravu a zde prokázali obdivuhodnou znalost probíraných témat, kterými byly zastavení masivního krvácení, agonální dýchání, bezvědomí se zástavou vitálních funkcí, kardiopulmonální resuscitace.

  Seminář hodnotili všichni účastníci jako zajímavý a přínosný. Děkujeme.

 • Dny třídního učitele třída 3.A oslavila pohybem a poznáním 😊

  Autoři: Mgr. Jakub Haviar (text+foto), Barbora Machová, 3.A (foto)

   

 • Voda. Kapalná, pevná, plynná. Ve vzduchu, v oceánu, v hlíně. Plná života a energie, klidná a laskavá, mocná a nebezpečná, poslušná a konejšivá. Voda, s jejímiž podobami se v lounské Galerii Benedikta Rejta setkala třída sexta.

 • V úterý 28. června podnikly třídy 1.C a 2.A v rámci Dne třídního učitele exkurzi do Drážďan. První zastávkou bylo Vojenskohistorické muzeum (Militärhistorisches Museum), kde jsme si prohlédli expozice týkající se válek v dějinách. Následovala procházka historickým centrem kolem symbolu města Frauenkirche a poté měli žáci volný čas pro sebe. Celý výlet si všichni užili a zpříjemnili si tak konec školního roku.

  Autor: Mgr. Michael Přenosil

   

 • V pondělí 27. června 2022 jsme se vydali na nádraží a „projeli se“ v protidrogovém vlaku. Vstoupili jsme tak do programu Revolution train, který se snaží mládež odrazovat od užívání návykových látek. Shlédli jsme film natočený podle skutečné události. Měli jsme možnost na vlastní kůži zažít inscenaci průběhu policejního výslechu a pár odvážlivců bylo vtaženo do děje natolik, že se nechali připoutat pouty. Podívali jsme se, jak vypadá vězeňská cela nebo obydlí člověka, závislého na silných drogách.

 • 10 kluků
  7 dívek
  2 zkušení pedagogové (jak na vodě, tak na kole😊)
  12 hodin ve vlaku
  7 stanů
  40 km na vodě
  5 zdolaných jezů
  3 překlopené lodě
  zřícenina hradu Dívčí Kámen
  86 km na kole
  2x píchlá zadní duše (u jednoho kola)
  několik smažáků
  jedny kapří hranolky (delikatesa)
  2 zápasy beachvolejbalu („náš“ tým prohrál☹)
  několik volavek, čápů (podle Davida se jednalo o Ciconia nigra), škeblí, kachen, koní a ryb…
  dobrá nálada
  skvělé počasí
  a jedna hláška Hej, kámo…

  Autor: Mgr. Jakub Haviar

   

 • Minulý pátek se na naší škole konal Sportovní den. Zúčastnily se všechny třídy - některé ve fotbale, některé v přehazované a některé sestavily týmy na oba dva sporty. V přehazované vyhrála v nižších ročnících Kvarta a ve vyšších Sexta. Ve fotbale to naopak byly Tercie a 1.S.

  Chtěly bychom moc poděkovat učitelům, kteří se ujali rolí rozhodčích a našim spolužákům za jejich zájem. Těšíme se na Vás příští rok.

  Autoři: Za Školní parlament Justýna a Ema (text), Martin Klein (foto), Mgr. Michal Smatana (foto)