Aktuality

 • Učebnice latiny

  Budoucí studenti semináře Základů latiny si přes prázdniny opatří učebnici V. Seinerové - Latina pro SŠ I. díl.
 • Ve čtvrtek 10. června 2021 ve 12:15 proběhlo v parku před budovou B2 slavnostní předání maturitních vysvědčení třídy 4.A.

  Na tento den jsme se všichni těšili, neboť se jednalo o naše první společné třídní setkání po říjnovém uzavření škol pro covidovou pandemii. Byly to okamžiky milé, všem velmi příjemné. Chvíle jedinečné, jelikož nad hlavami všech zúčastněných probíhalo právě částečné zatmění Slunce.

 • MOTIVAČNÍ online KURZ ANGLIČTINY - s postupným otevíráním videolekcí a testových sad

  Kurz je určen budoucím studentům 1. ročníku čtyřletého studia a studia se sportovní přípravou. Jeho obsahem je:

  1. 5x video lekce s jazykovými prostředky a gramatikou odpovídající vstupním požadavkům
  2. 20 online testů ke sjednocení vstupních úrovní studentů gymnázia
  3. zpětná vazba a hodnocení online testů
  4. doporučení vhodných způsobů přípravy a samostudia

  Podrobnější informace naleznete v tomto letáku

 • Informační schůzky s rodiči nově přijatých žáků a ISIC karty

  Informační schůzky s rodiči nově přijatých žáků (Prima A, 1.A, 1.B, 1.C, 1.S) se uskuteční ve středu 23. června 2021 od 17:00 v budově školy v ulici Čsl. armády 1530/29.

  V případě zájmu o vystavení průkazu ISIC pro nové žáky je třeba s sebou na schůzku donést vyplněnou a podepsanou Žádost o vystavení průkazu ISIC. Další informace k vydávání ISIC karet naleznete v dokumentech ISIC na naší škole – Jak na to a Informační povinnost.

 • Studenti sexty Pavel Elexa, Matouš Rybák a Martin Klein se zúčastnili základního kola soutěže EuropaSecura, otestovali své znalosti v testu (test byl primárně zaměřen na bezpečnostní politiku České republiky, Evropskou unii, Severoatlantickou alianci, historii nebo práci se slepou mapou a schopnosti porozumění textu), uspěli a postoupili do krajského kola soutěže.

 • Oznámení o výsledku přijímacího řízení

  Ředitel školy podle ustanovení § 60d a § 60e zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ukončil hodnocení uchazečů pro přijímací zkoušky do oboru vzdělání 79-41-K/41 - gymnázium čtyřleté: celý text rozhodnutí

  Ředitel školy podle ustanovení § 60d a § 60e zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ukončil hodnocení uchazečů pro přijímací zkoušky do oboru vzdělání 79-41-K/81 - gymnázium osmileté: celý text rozhodnutí (po započtení náhradního termínu)

 • Předběžné pořadí uchazečů do oborů čtyřleté a osmileté gymnázium

  Předběžné pořadí uchazečů do oboru vzdělání 79-41-K/41 gymnázium (čtyřleté): v tomto dokumentu
  Předběžné pořadí uchazečů do oboru vzdělání 79-41-K/81 gymnázium (osmileté): v tomto dokumentu
  Rozhodnutí o přijetí a nepřijetí bude zveřejněno 21. května 2021.

 • Organizace výuky a rozvrhy platné od 24. května 2021

  Rozvrhy tříd, rozvrhy učitelů platné od 24. května 2021, prezenční výuka všech tříd, v provozu jsou obě budovy školy.
  Rozpis testování tříd od pondělí 24. května, Instruktážní video AG testy Sejoy
  Informace ze školních stravoven - provoz obnoven v plném rozsahu od pondělí 24.5., ale je třeba si obědy elektronicky přihlásit a dodržovat potřebná opatření (rozestupy, roušky, desinfekce...)

 • Důležité informace o organizaci a průběhu maturitních zkoušek

  Organizace didaktických testů: celý text oznámení
  Desatero pro maturanty: celý text oznámení
  Podmínky provozu školy v období ústních maturitních zkoušek: celý text oznámení

 • Oznámení o výsledku přijímacího řízení - gymnázium se sportovní přípravou

  Ředitel školy podle ustanovení § 60e odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s opatřením obecné povahy MŠMT č. j. MSMT-43073/2020-3, ukončil hodnocení uchazečů při přijímacím řízení do oboru vzdělání 79-42-K/41 gymnázium se sportovní přípravou a oznamuje celkové výsledky: celý text oznámení