Aktuality

 • Pěvecký sbor Podkrušnohorského gymnázia Most SMoG vás zve na Letní koncert konající se 7. června 2023 od 18 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mostě.

  Vstupné dobrovolné

  Image
 • Informační schůzky s rodiči nově přijatých žáků

  Informační schůzky s rodiči nově přijatých žáků (Prima A, 1.A, 1.B, 1.C, 1.S) se uskuteční ve středu 7. června 2023 od 16:00 v budově školy v ulici Čsl. armády 1530/29.

  V případě zájmu o vystavení průkazu žáka ISIC je třeba sebou na schůzku donést vyplněnou a podepsanou tuto žádost. Další informace naleznete zde: „ISIC na naší škole – Jak na to“.

 • Soustředění neměl jenom velký sbor, ale také my SMoG junior. V pátek odpoledne v 15 hodin jsme se sešli před školou a s paní učitelkou Řepovou jsme prozpívali celé páteční odpoledne, večer a ještě celé sobotní dopoledne. Procvičovali jsme repertoár na koncerty, které nás ještě do konce školního roku čekají. Kromě zpívání jsme si užili prostory školy v nezvyklém čase. Večeřeli jsme ve sborovně, spali jsme na karimatkách v učebně sboru, zazpívali jsme si na schodišti a odnesli jsme si spoustu skvělých zážitků.

  Těšíme se na to, až vám na koncertě předvedeme, co jsme se naučili.

 • V pátek 26. května 2023 se dvanáct žáků třídy O2 zúčastnilo okresního kola Fyzikální olympiády, tzv. „Archimediády“, soutěže tříčlenných týmů. Předmětem hodnocení byly nejen fyzikální znalosti a jejich aplikace, ale také praktické dovednosti a kreativita žáků. Tým ve složení: David Dorňák, Jan Kouba, Jan Bleyer obsadil 3. místo. Všechny další zúčastněné týmy obdržely též titul „Úspěšný řešitel“. Všem soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za výtečnou reprezentaci naší školy.

  Autorka: Mgr. Lucie Těšitelová

   

 • Ve čtvrtek 25. května 2023 obdrželi absolventi tříd 4.A a 4.B svá maturitní vysvědčení. Slavnostní ceremoniál ve velké zasedací síni Magistrátu města Most zahájil pěvecký sbor naší školy SMoG pod vedením Mgr. Dany Řepové studentskou hymnou Gaudeamus Igitur. Ceremoniálem provázela Mgr. Kamila Pelešková. K přítomným promluvil ředitel Podkrušnohorského gymnázia Mgr. Karel Vacek, kterého vzápětí vystřídala Ing. Markéta Stará, náměstkyně primátora města Most a statutární zástupce primátora pro oblasti školství, kultury, sociálních věcí, zdravotnictví a informatiky.

 • V květnu se konala na teplickém gymnáziu krajská kola biologických olympiád kategorií C a D (6. – 9. třída).

  Z naší školy postoupilo z okresu celkem 5 žáků – za kategorii C Adéla Andrlová a Miroslav Pulda z tercie, za kategorii D pak Lea Skálová a Tereza Skleničková ze sekundy.

  Všichni nás velmi dobře reprezentovali, nejlépe za starší žáky Adéla Andrlová s 10. místem a oceněním „úspěšný řešitel“, za mladší žáky pak Lea Skálová, která skončila na krásném 5. místě a také s oceněním „úspěšný řešitel“.

  Všem žákům děkujeme za velmi dobrou reprezentaci naší školy.

 • Je to tady, letní sezóna koncertů a spousty nových písní! Když ve škole píšeme test, taky se na něj musíme připravit, a tak to je i s novým repertoárem našeho školního sboru. Proto jsme se sborem v datech od 21. do 24.května 2023 'soustředili' na pěveckém soustředění na Hoře Sv. Kateřiny.

 • Dnes ráno byl zahájen druhý týden ústních maturitních zkoušek na naší škole. V tomto týdnu maturují studenti tříd 4.C, 4.S a oktáva, přinášíme vám několik fotografií ze slavnostních zahájení zkoušek a prvních zkoušení.

  Autor: Mgr. Michal Smatana

   

 • Oznámení o výsledku přijímacího řízení

  Ředitel školy podle ustanovení § 60d a § 60e zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ukončil hodnocení uchazečů po náhradním termínu pro přijímací zkoušky do oboru vzdělání 79-41-K/81 - gymnázium osmileté: Přijatí uchazeči po náhradním termínu

  Ředitel školy podle ustanovení § 60d a § 60e zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ukončil hodnocení uchazečů po náhradním termínu pro přijímací zkoušky do oboru vzdělání 79-41-K/41 - gymnázium čtyřleté: Přijatí uchazeči po náhradním termínu

 • Škola v přírodě Hrachov

  Pod následujícími odkazy jsou ke stažení a vyplnění dokumenty pro rodiče žáků, kteří se zúčastní pobytu ve škole v přírodě v Hrachově: