Aktuality

 • Ředitelské volno

  Vážení rodiče,
  ředitel školy stanovil v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním , vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, z provozně organizačních důvodů 2 volné dny (ředitelské volno) v termínu 25. 10. a 26. 10. 2021.

 • Studenti 4. a 3. ročníků se v rámci svých seminářů psychologie zúčastnili exkurze k tematice sociální práce, pomáhající profese.

  Projektová manažerka sociálního odboru Magistrátu města Mostu Mgr. Jana Pánková studentům přiblížila druhy sociálních služeb, komunitní plánování, seznámila je s katalogy sociálních služeb a služby samotné jak v Mostě, tak v Ústeckém kraji, představila některé neziskové organizace, které v sociální oblasti hrají nezastupitelnou roli.

 • V úterý 5. října se u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě uskutečnil závod v přespolním běhu, kterého se zúčastnili i žáci našeho gymnázia – od primy až po čtvrté ročníky.

  Nejlépe si vedlo družstvo dívek z tercie a kvarty, které ve velké konkurenci a s převahou vyhrálo. Dobře závodily i týmy těch nejstarších studentů, byť v mnohem menší konkurenci – chlapci vyhráli, dívky byly druhé.

  Pochvala ale patří všem, kteří se zúčastnili a reprezentovali naši školu.

  Autorka: Mgr. M. Turbáková (text+foto)

   

 • V pátek 24. září se na mostecké vodní ploše Matylda konal 9. závod dračích lodí StarColor Cup 2021. Nemohli jsme samozřejmě chybět, protože v minulosti jsme se umístili na 2. místě v závodu středních škol, a to byl závazek obhajoby kvality naší posádky. Téměř celá třída 4.A a několik zdatných pomocníků z jiných tříd se utkalo s mimořádnou konkurencí ostatních škol Mostecka. Boj to byl nelítostný. Postup do finálové jízdy se nám povedl. Nakonec jsme skončili na krásném 4. místě. Nutno podotknout, že ostatní týmy finále neměly v posádkách ženské zastoupení, my byli jediní!

 • Osm dní v Hrachově, v malebném údolí u potoka Brziny, spadajícím do obce Svatý Jan a okresu Příbram. Tam jsme strávili letošní školu v přírodě. Mosteckou primu, sekundu a tercii opět po roce doprovázely i stejné ročníky z Bíliny. Pobyt to byl vskutku zajímavý – protkaný seznamováním, stmelováním skupin, objevováním Eldoráda, hraním her a soutěžením.

  Jeden den jsme se vydali na celodenní výlet. Dvě skupiny vyrazily z jednoho místa (každá jiným směrem), aby se potkaly v Kamýku nad Vltavou. Během svého putování každá skupinka navštívila Váchův špejchar v Drážkově.

 • Jsem moc ráda, že se po letech znovu otevřel v sekundě seminář Fyzika v pokusech. V tomto semináři vyrábíme různé hračky a pomůcky pro demonstraci běžných fyzikálních jevů. Na přiložených snímcích vidíte dělo na "maršmelouny", pracující na principu přeměny energií, a kotrmelující klauny, se kterými jsme pořádali závody. Kutálí se díky změně těžiště na nakloněné rovině. Asi nemusím zdůrazňovat, že nás práce všechny moc baví. Už se těším, až budeme příště "vyrábět počasí" (mraky, blesky, tornáda, déšť)😀

  Autorka: Mgr. Ivana Hotová

   

 • Ve dnech 20. a 21. září 2021 se na našem gymnáziu a dalších 335 středních školách po celé republice konaly Studentské volby. Žáci mohli vybírat z politických stran, hnutí a koalic, které kandidují ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Studenti se díky tomuto vzdělávacímu projektu seznamují s principy demokratických voleb a volebním systémem.

  Na našem gymnáziu se voleb účastnilo 181 žáků z celkového počtu 435. Volební účast byla 41,6%.

 • Přestože nám počasí příliš nepřeje a hodně se ochladilo, hlásíme, že se máme fajn. Dopoledne pracujeme v učebnách, odpoledne soutěžíme, sportujeme a učíme se spolupracovat. V úterý vyrazíme na celodenní výlet do nedalekého Drážkova a Kamýku nad Vltavou.

  Autorka: Mgr. Jana Synková

   

 • Ve čtvrtek 16. září 2021 bylo na Krajském úřadě v Ústí nad Labem podepsáno Memorandum o spolupráci mezi DofE (Program Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu pro mladé lidi), Podkrušnohorským gymnáziem a krajem jako naším zřizovatelem. Slavnostního podpisu se za naši školu zúčastnil ředitel školy Mgr. Karel Vacek.

  Jedná se jak o morální podporu účastníků DofE, tak i o finanční podporu pro každou instituci zřizovanou krajem, která je aktivně do programu zapojena.

  Image
 • Jak je na našem gymnáziu zvykem, jeli jsme hned v prvních zářijových dnech na adaptační kurz. Cíl této výpravy – adaptace, byl splněn. A jak si adapťák užili sami studenti? Přečtěte si v následující zprávě. (Mgr. Pavlína Korcová, třídní vyučující)