Aktuality

 • Oznámení pro uchazeče o studium

  Oznámení o KONÁNÍ přijímací zkoušky do čtyřletého oboru vzdělání 79-41-K/41 gymnázium - celý text rozhodnutí

  Oznámení o NEKONÁNÍ přijímací zkoušky do čtyřletého oboru vzdělání 79-41-K/42 gymnázium se sportovní přípravou - celý text rozhodnutí

 • Přípravné kursy pro budoucí středoškoláky

  Aktualizace 19. února 2021: informace o přístupu do kurzu naleznete v tomto dokumentu.

  Aktuální nabídka pro budoucí uchazeče o studium, příprava je cílena přímo na jednotné přijímací zkoušky dle školského zákona. Více informací naleznete v tomto dokumentu.

 • Studuj u nás, studuj s námi

  Upozorňujeme zájemce o studium na naší škole, že termín pro podání přihlášky ke studiu je 1. březen 2021. Informace o možnosti podat přihlášku ke studiu osobně naleznete v sekci Pro uchazeče o studium.

  Podrobné informace pro všechny typy studia naleznete v sekci Pro uchazeče o studium na těchto stránkách.

  Názory našich současných studentů si můžete přehrát v sekci Studenti o naší škole na těchto stránkách (13. února jsme přidali nová videa).

 • Jeden týden vysokoškolákem online

  Nabízeme možnost účasti na akci Jeden týden vysokoškolákem online, kterou plánuje Fakulta sociálně ekonomická UJEP v týdnu 8. - 12. března 2021.

  Je připraveno 8 přednášek na zajímavá témata, včetně přednášky v angličtině, němčině či francouzštině. Přednášky jsou určeny zejména pro studenty 4., případně i 3. ročníků.

  Veškeré informace naleznete na webových stránkách fakulty. Zde najdete formulář pro přihlášení. Můžete zvolit pouze ty přednášky, které budou vyhovovat Vašim požadavkům a rozvrhu.

  Na tomto odkazu také najdete link pro online vysílání dané přednášky.

 • Organizace výuky od 15. února 2021

  Vzhledem k trvající epidemiologické situaci, opatřením vlády ČR a na základě doporučení MŠMT stanovil ředitel školy tento pokyn k organizaci výuky v 2. pololetí školního roku 2020/2021: celé znění pokynu.
  Prosíme o důkladné prostudování, týká se maturitních i nematuritních ročníků.

  S platností od 15. února 2021 dochází ke změnám v distanční výuce maturitních tříd dle následujících rozvrhů: rozvrhy všech tříd, všech učitelů

  Vysvětlivky k rozvrhům:

  • Bílá barva je synchronní (online) výuka, červená barva je asynchronní výuka.
  • Sportovní bloky (uvedené zeleně v rozvrzích tříd sportovního studia) se nekonají.

 • Nabídka maturantům v rámci přípravy na společnou část maturitní zkoušky

  Žáci maturitních ročníků středních škol mohou v rámci přípravy na společnou část maturitní zkoušky využít mobilní testovací aplikaci InspIS SETmobile, která je zdarma ke stažení do chytrých mobilních telefonů a tabletů. V aplikaci jsou pořízeny elektronické verze testů z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka připravených Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) a použitých při maturitní zkoušce v roce 2020, 2019 a 2018, a to v jarním i podzimním zkušebním období.

  Aplikace InspIS SETmobile je ke stažení zdarma prostřednictvím App Store, Google play nebo Windows Store (podle toho, jakým operačním systémem je příslušný chytrý telefon nebo tablet vybaven). Stačí zadat název inspis a následně aplikaci stáhnout. Po otevření aplikace se uživatel zaregistruje a následně v nabídce testů (Domácí testování) uvidí všechny dostupné testy (s logem CERMAT). Vybraný test vyplní a zobrazí se mu vyhodnocení včetně úspěšnosti v jednotlivých otázkách.

  Většina testů je v systému k dispozici v plném rozsahu, ale v některých případech některé úlohy, které byly součástí ostrých testů, v elektronické verzi testu v InspIS SETmobile chybí, protože vyžadují např. zápis zcela otevřené odpovědi žáka s následným hodnocením reálným hodnotitelem, nebo jde o geometrické úlohy vyžadující rýsování na papír apod. V takovém případě je příslušná informace u daného testu vždy uvedena a k elektronické verzi testu v InspIS SETmobile je přiložen soubor se zadáním takových úloh a jejich vzorovým řešením.

 • Časové rozpisy společné části maturitní zkoušky pro jarní zkušební období roku 2021

  V sekci Maturitní zkoušky naleznete časové rozpisy společné části maturitní zkoušky pro jarní zkušební období roku 2021 a další důležité dokumenty upravující průběh zkoušky.
 • Online Den otevřených dveří naší partnerské Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

  Proběhne v sobotu 6. února 2021 od 9 do 16 hodin.
  Veškeré informace naleznete na webových stránkách https://www.univerzitaseveru.cz/den-otevrenych-dveri/

 • Vyhlášení přijímacích řízení pro školní rok 2021/2022

  Ředitel školy vyhlašuje podle § 59, § 60 a § 61 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, v souladu s vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, 1. kolo přijímacího řízení ke vzdělávání do prvního ročníku Podkrušnohorského gymnázia, Most, příspěvková organizace ve školním roce 2021/2022.

  Podrobné informace pro všechny typy studia naleznete v sekci Pro uchazeče o studium na těchto stránkách.

 • Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus on-line 2021

  Informace pro 3. a 4. ročníky: Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus on-line 2021

  První přednáškový den odstartuje 19. ledna 2021 a poběží do dubna 2021. Program přednáškových dnů s univerzitami, fakultami, vysokými školami a dalšími vzdělávacími institucemi z ČR, SR i zahraničí se postupně sestavuje na stránce: https://gaudeamus.cz/e-roadshow/#Dny.

  Registrovaní studenti (registrace na portálech Gaudeamus přes tlačítko "Registrace na veletrh") následně obdrží pozvánku ke sledování.

  Plakát s dalšími informacemi