Aktuality

 • Online Den otevřených dveří naší partnerské Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

  Proběhne v sobotu 6. února 2021 od 9 do 16 hodin.
  Veškeré informace naleznete na webových stránkách https://www.univerzitaseveru.cz/den-otevrenych-dveri/

 • CEVRO Institut - Na týden vysokoškolákem

  Akce proběhne v týdnu 22.-26.2.2021 v odpoledních hodinách přes aplikaci Microsoft Teams. Vše je zdarma. Studenti se po registraci mají možnost zúčastnit jedné nebo více přednášek, připravených našimi pedagogy. Podrobné informace včetně programu přednášek zašleme přímo studentům, kteří se na akci registrují prostřednictvím tohoto formuláře.

  Cílem této akce je pomoci zájemcům o studium na VŠ zorientovat se ve vysokoškolském prostředí a v nabídce společenskovědních, právních a ekonomických studijních programů a oborů.

 • Volitelné předměty pro školní rok 2021/2022

  V sekci Volitelné předměty pro školní rok 2021/2022 naleznete nabídku seminářů pro třetí a čtvrté ročníky v příštím školním roce. Informace o termínech voleb seminářů doplníme, jakmile budou známé.
 • Vyhlášení přijímacích řízení pro školní rok 2021/2022

  Ředitel školy vyhlašuje podle § 59, § 60 a § 61 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, v souladu s vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, 1. kolo přijímacího řízení ke vzdělávání do prvního ročníku Podkrušnohorského gymnázia, Most, příspěvková organizace ve školním roce 2021/2022.

  Podrobné informace pro všechny typy studia naleznete v sekci Pro uchazeče o studium na těchto stránkách.

 • Oznámení o výsledku talentové zkoušky

  Ředitel školy podle ustanovení § 62 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ukončil hodnocení uchazečů při talentové zkoušce do oboru vzdělání 79-42-K/41 gymnázium se sportovní přípravou a oznamuje výsledky talentové zkoušky (bez náhradního termínu) v tomto dokumentu.
 • Přípravné kursy pro budoucí středoškoláky

  Aktuální nabídka pro budoucí uchazeče o studium, příprava je cílena přímo na jednotné přijímací zkoušky dle školského zákona. Více informací naleznete v tomto dokumentu.
 • Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus on-line 2021

  Informace pro 3. a 4. ročníky: Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus on-line 2021

  První přednáškový den odstartuje 19. ledna 2021 a poběží do dubna 2021. Program přednáškových dnů s univerzitami, fakultami, vysokými školami a dalšími vzdělávacími institucemi z ČR, SR i zahraničí se postupně sestavuje na stránce: https://gaudeamus.cz/e-roadshow/#Dny.

  Registrovaní studenti (registrace na portálech Gaudeamus přes tlačítko "Registrace na veletrh") následně obdrží pozvánku ke sledování.

  Plakát s dalšími informacemi

 • Organizace výuky s platností od 4. ledna 2021

  V návaznosti na rozhodnutí MŠMT bude výuka na naší škole probíhat od 4. ledna 2021 až do další změny následujícím způsobem:
  Všechny třídy přechází na distanční výuku dle následujících rozvrhů: rozvrhy všech tříd, všech učitelů

  Vysvětlivky k rozvrhům:

  • Bílá barva je synchronní (online) výuka, červená barva je asynchronní výuka.
  • Sportovní bloky (uvedené zeleně v rozvrzích tříd sportovního studia) se nekonají.
 • Přejeme vám klidné a pohodové prožití vánočních svátků, pevné zdraví a dostatek optimismu v roce příštím.
  Image
 • Vážení kolegové, milí studenti,
  s velkou radostí tlumočím vřelé poděkování vedení azylového domu za potravinovou sbírku, kterou jste vyjádřili sounáležitost s těmi, kteří se ocitli v nouzi. Děkujeme :-)

  I v letošním roce probíhá ve vestibulu budovy B2 vánoční sbírka pro Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v tísni. Okolnosti nám bohužel neumožní zakončit její konání společným zpíváním jako v předchozích letech, ale přispět potřebným můžete. Do 22. prosince uvítáme vaše dary - školní potřeby, trvanlivé potraviny, mycí potřeby...