Aktuality

 • 1. kolo přijímacího řízení ke vzdělávání v oboru gymnázium se sportovní přípravou

  Ředitel Podkrušnohorského gymnázia, Most, příspěvková organizace vyhlašuje v souladu s ustanovením § 59, 60 a § 62 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, a ustanoveními vyhlášky MŠMT č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění 1. kolo přijímacího řízení ke vzdělávání v oboru 79-42-K/41 gymnázium se sportovní přípravou: Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025
 • Přípravné kursy pro budoucí středoškoláky

  I v letošním školním roce budeme pořádat přípravné kursy pro budoucí středoškoláky. Kursy budou probíhat v období leden – duben 2024.

  Kursy pro žáky 9. tříd budou probíhat na pracovišti Most, ul. Čsl. armády 1530 (historická budova gymnázia), kursy pro žáky 5. tříd budou probíhat na pracovišti Bílina, ul. Břežánská 9.

  Aktuální nabídka přípravných kursů pro budoucí uchazeče o studium v tomto dokumentu

  Další informace budeme zveřejňovat na těchto internetových stránkách jakmile budou známy.

 • V úterý 28. listopadu a v pátek 1. prosince naši studenti absolvovali mezinárodní zkoušky z angličtiny "Cambridge English" na úrovni B2 (FCE) a C1 (CAE).

  V rámci spolupráce naší školy se zkouškovým centrem Akcent IH jsme získali statut zkouškového centra Cambridge English Preparation Centre. Každý, kdo se ke zkouškám přihlásí přes naši školu, může nově využít všech benefitů, které mají naši studenti - levnější a rychlejší registraci, zkoušky konané v jeden den, nebo přístup k online cvičným testům.

  Autor: Ing. Roman Thomas Sedlar, MBA, MSc.

   

 • Ve středu 29. listopadu 2023 se uskutečnilo školní kolo dějepisné olympiády pro kategorii žáků prima až kvarta. Téma letošního ročníku bylo „Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí (Čechy, Morava, Slezsko) od Cyrila a Metoděje po Jana Husa“.

  Image
 • Ve středu 29. listopadu 2023 také za třeťáky přijeli studenti VŠCHT se svými hodinami moderní chemie. Dozvěděli se, čím se zabývá forenzní analýza, jaké používá chemické postupy a v jakých oborech se uplatňuje. Seznámili se s metodami, které pomáhají kriminalistům řešit zločiny, lékařům odhalovat genetické choroby nebo soudcům řešit spory o otcovství. Na závěr si zahráli na detektivy a vyzkoušeli si, jak se určují otisky prstů.

  Autorka: Mgr. Irena Šlehoberová

  Image
 • V úterý 28. listopadu 2023 už tradičně naši starší žáci poměřili síly ve znalostech historie. Letošní 2. ročník dějepisné olympiády nese téma „Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí (Čechy, Morava, Slezsko) od Cyrila a Metoděje po Jana Husa“.

  Do školního klání se zapojilo 9 statečných a všichni zaslouží pochvalu, protože jsou úspěšnými řešiteli (dosáhli více jak 60 % správných odpovědí). Bodové rozdíly byly velmi těsné, 1. a 7. místo oddělovalo pouhých 5 bodů!

  Image
 • V pátek 24. listopadu se utkala naše dvě družstva Bun Bo Nam Bo ve složení kapitán Vu Quot Viet, Ondřej Kahánek, Michal Máček, Jiří Lánský, Vojtěch Šucha a Výherci ve složení kapitán Amjed Quwarah, Ayman Quwarah, Jiří Patera, Petr Zítek, Lukáš Novák a náhradník Martin Fichtner s dalšími 10 družstvy v krajském kole pIšQworek v Ústí nad Labem. A byl to pátek, který, se zapíše do dějin naší školy. Obě družstva se prokřížkovala a prokolečkovala až do finále. Tam Výherci dostáli svému jménu a zvítězili. Po dlouhé době naše družstvo postoupilo do Grand finále!!! To se uskuteční v Brně 8. prosince. Je jen škoda, že vzhledem k počtu účastníků v krajském kole postupuje pouze jedno družstvo. Všem hráčům gratulujeme a budeme držet palce ve finále.
 • V pátek 24. listopadu 2023 navštívila gymnázium naše bývalá absolventka, nyní doktorka psychologie zaměřující se na klinickou psychologii paní Jana Solnařová. Její návštěva přinesla studentům psychologického semináře nové informace a podrobný přehled možností studia v oboru psychologie.

 • Rozhoduj o Evropě je soutěž plná humoru, zábavy a potěšení. Tak jako tomu bylo v minulých letech, i tento rok se Debatní klub našeho gymnázia vydal do Ústí nad Labem, aby přispěl svou přítomností do tohoto projektu.

  Do krajského města jsme jeli vlakem, krásná to jízda. Náš den evropské politiky začínal seznámením se s programem, poté jsme se rozdělili na zástupce jednotlivých států a na evropský parlament. Letošní téma bylo velice aktuální: nařízení o obnově přírody v členských státech EU. V evropském parlamentu jsme nejprve návrh pečlivě prodebatovali, a poté ho představili členským státům. Kupodivu ho přijali bez většího domlouvání, dokonce i Maďarsko.

 • Dne 23. listopadu 2023 se konal již XXXI. ročník Dějepisné soutěže gymnázií České a Slovenské republiky. Letošní ročník nesl název Od Postupimi k Helsinkám a zahrnoval události mezi lety 1945 – 1975. Naše gymnázium v mezinárodním kole reprezentoval tým ve složení Lukáš Prucek, Ondřej Plaček a Matyáš Blaszczyk, který se do mezinárodního kola probojoval v konkurenci desítek gymnázií. Děkujeme tímto žákům za reprezentaci školy a přejeme jim, ať i nadále projevují zájem o dějiny.

  Autor: Mgr. Jakub Haviar