Aktuality

 • Pro uchazeče o studium na naší škole

  Vážení uchazeči o studium,

  pokud jste byli pro konání JPZ organizací CERMAT přiřazeni na naši školu, měli byste již všichni od nás mít pozvánku k přijímací zkoušce (elektronicky, písemně). Pro 4letý obor 79-41-K/41 Společný svět je součástí pozvánky také dotazník, který nám vyplněný odevzdejte při prezenci v den konání JPZ.

  Ti uchazeči, kteří u nás JPZ konat nebudou, dostali informaci o zahájení správního řízení se sdělením o místě a času konání seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí, které má pouze informativní charakter, nejedná se o sdělování výsledků přijímací zkoušky, ty budou zveřejněny 15. 5. 2024 (účast tak není povinná). Tito uchazeči si dotazník mohou stáhnout zde

  Jestliže se rozhodnete studovat na naší škole, zašlete tento vyplněný dotazník prostřednictvím zaručené komunikace v systému DiPSy nebo na email marketa.zatecka@gymmost.cz nejdéle do 17. 5. 2024.

  V případě, že dotazník včas neobdržíme, přiřadíme Vám 2. cizí jazyk dle volných kapacit.

  Pokud jste dosud neobdrželi žádný z výše zmíněných dokumentů nebo máte dotazy k přijímacímu řízení, prosíme, kontaktujte nás na tel: 476 707 493.

  Uchazeči o studium, kteří podali žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka, budou v den konání JPZ místo písemného testu absolvovat pohovor.

 • Informace k sportovnímu dni

  Sportovní den se koná ve středu 17. dubna 2024. Studenti se dostaví podle předchozího přihlášení na jednotlivá stanoviště, kde se budou hlásit u vedoucího akce. Informace k jednotlivým disciplínám, čas a místo srazu najdete v příloze.

  Za předmětovou komisi TV – Mgr. M. Turbáková

 • Tak jsme dosáhli až na samý vrchol, mezi elitu čtyř nejlepších mužstev v zemi. Cesta sem byla opravdu dlouhá a rozhodně nás donutila dostat ze sebe to nejlepší.

  V závěrečném turnaji jsme bohužel postrádali našeho kapitána, ale i tak bojovali a dokázali, že fotbal na severu hrát umíme. Tentokrát jsme skončili na krásném čtvrtém místě.

  Ještě jednou díky všem borcům a slávu jejich výkonům! Hrdý kouč.

  Autor: Mgr. František Staněk

   

 • Omezení stravování

  Informace z jídelny střední zdravotnické školy: V pátek 12. dubna 2024 a v pondělí 15. dubna 2024 bude školní jídelna zavřená z důvodu ředitelského volna. Obědy mají strávníci automaticky odhlášené.
 • Dne 9. dubna 2024 se uskutečnilo Krajské kolo Dějepisné olympiády (kategorie I - ZŠ). Téma letošního ročníku znělo: „Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí. Od Cyrila a Metoděje po Jana Husa.“

  Za naši školu se soutěže zúčastnila studentka kvarty – Markéta Domecká, která bohužel do republikového finále nepostoupila. Přesto jí i tímto děkujeme za reprezentaci školy a přejeme, ať ji zájem o historii neopouští.

  Autor: Mgr. Jakub Haviar

   

 • I letos se družstva kvarty - Bleskové žabičky a Píernadruhou - pustila do soutěže Pohár vědy, tentokrát s ústředním tématem Zahrada. Mají za sebou tři kola, která plnila v lednu, únoru a březnu. Za odevzdané práce získala obě družstva vždy vysoké hodnocení (ze 100 bodů za kolo vždy ztratila jen několik bodíků). Teď je čeká boj v krajském kole.

 • Klub tvůrčího psaní

  Zveřejnili jsme nové texty v sekci Klubu tvůrčího psaní.
 • Ve středu 3. dubna 2024 pokračoval seriál návštěv pokusů pro střední školy na MatFyzu. Tentokrát vyrazila septima na pokusy s elektromagnetickým zářením. Je to velmi specifické téma, takže jsme moc rádi, že jsme mohli vidět pokusy, které nám přiblížily, jak se tvoří elektromagnetická vlna v praxi, jak se šíří prostorem a jaké má vlastnosti. Pro septimu to byla poslední výprava tohoto druhu, mladší ročníky se mohou těšit, že na ně taktéž přijde řada.

  Autoři: Mgr. Ivana Hotová (text), Mário Moscato (foto)

   

 • Ve středu 3. dubna 2024 se v SVČ Most konala okresní kola Matematické olympiády. V kategorii Z6 obsadil 2. místo Matěj Kritzbach z primy. Kategorii Z7 vévodili žáci naší sekundy, a to na 1. místě Eva Brožovičová, na 2. místě René Nezbeda a na 3. místě Tereza Trpková. V kategorii Z8 slavili úspěch žáci tercie: Nguyen Dang Nguyen na 1. místě a Ondřej Lisický na 2. místě. Soutěžícím blahopřejeme k úžasným výsledkům a přejeme jim, ať je jim matematika i nadále blízká a přináší jim radost! Děkujeme za výtečnou reprezentaci naší školy.

  Autorka: Mgr. Lucie Těšitelová

 • Dne 3. dubna 2024 se již tradičně uskutečnilo krajské kolo Dějepisné soutěže gymnázií v Ústí nad Labem. Letošní téma znělo: Evropa v letech 1975 – 2000. Naše gymnázium reprezentovalo družstvo ve složení Jan Svoboda, Lukáš Prucek a Michal Husárek. Účastnilo se čtrnáct gymnázií z celého Ústeckého kraje a náš tým obsadil pomyslný střed a do republikového finále bohužel nepostoupil. Pánové přesto předvedli úctyhodné znalosti a dobrou reprezentaci školy.

  Autor: Mgr. Jakub Haviar