Sportovní gymnázium

Čtyřletý studijní obor 79-42-K/41 - gymnázium se sportovní přípravou má tyto kmenové sporty:

Informace o přijímacím řízení pro obor 79-42-K/41 - gymnázium se sportovní přípravou naleznete v sekci Pro uchazeče o studium

Talentové zkoušky

První společná část pro všechny sporty je zaměřena na testování obecných pohybových schopností a skládá se z těchto testů:

 • člunkový běh 4x 10 metrů - stupeň rozvoje maximální rychlosti
 • skok daleký z místa - úroveň odrazové síly dolních končetin
 • vytrvalostní člunkový běh - kardio-respirační vytrvalost
 • hod medicinbalem obouruč přes hlavu - dynamická síla svalů paží, trupu a DK
 • opakované shyby / výdrž ve shybu - vytrvalostně silová schopnost
 • leh-sed opakovaně po dobu 60 sekund - svalová vytrvalost břišních svalů
 • hluboký předklon v sedu - test pohyblivosti

Druhá speciální část zahrnuje hodnocení sportovní výkonnosti uchazeče ve zvoleném kmenovém sportu. Hodnocení provede komise jmenovaná ředitelem školy. V hodnocení bude zohledněno:

 • Individuální sporty: žebříčkové umístění, účast na MČR, reprezentace
 • Kolektivní sporty: úroveň soutěže, reprezentace, umístění v celostátních soutěžích

Podklady pro hodnocení ve speciální části může uchazeč doložit potvrzením sportovního svazu, kopií diplomů, reprezentačních nominací aj. Komise bude dále čerpat ze svazových sportovních žebříčků a statistik.

Bližší informace:

 • budou postupně zveřejňovány na těchto stránkách, doporučujeme sledovat i ostatní sekce těchto stránek, především informace obecného charakteru společné pro všechny typy studia jsou umisťovány do příslušných sekcí
 • telefonicky (ředitel školy, popř. Mgr. Milan Kalců - zástupce ředitele pro sportovní přípravu)

Sportovní lékařství

Oddělení sportovní KZ a.s., tel.: 477113020, sportovnimedicina@kzcr.eu.

Trenéři pro sportovní přípravu:

Mgr. Tomáš Parnica - šéftrenér sportovní přípravy, trenér atletiky - tomas.parnica@gymmost.cz
Pavel Poliček - trenér basketbalu - pavel.policek@gymmost.cz
Milan Radvanovský - trenér tenisu - milan.radvanovsky@gymmost.cz
Blanka Hanzlíková - trenérka tenisu - blanka.hanzlikova@gymmost.cz
Jiří Hanus - trenér házené - jiri.hanus@gymmost.cz
Jakub Verner - trenér házené - jakub.verner@gymmost.cz
Ondřej Václavek - trenér házené - ondrej.vaclavek@gymmost.cz
Lukáš Kroc - trenér badmintonu - lukas.kroc@gymmost.cz
Pavel Bláha - trenér veslování (od 1.9.2022)