Sportovní gymnázium

Čtyřletý studijní obor 79-42-K/41 - gymnázium se sportovní přípravou má tyto kmenové sporty:

Informace o přijímacím řízení pro obor 79-42-K/41 - gymnázium se sportovní přípravou naleznete v sekci Pro uchazeče o studium

Talentové zkoušky

První společná část pro všechny sporty je zaměřena na testování obecných pohybových schopností a skládá se z těchto testů:

  • člunkový běh 4x 10 metrů - stupeň rozvoje maximální rychlosti
  • skok daleký z místa - úroveň odrazové síly dolních končetin
  • vytrvalostní člunkový běh - kardio-respirační vytrvalost
  • hod medicinbalem obouruč přes hlavu - dynamická síla svalů paží, trupu a DK
  • opakované shyby / výdrž ve shybu - vytrvalostně silová schopnost
  • leh-sed opakovaně po dobu 60 sekund - svalová vytrvalost břišních svalů
  • hluboký předklon v sedu - test pohyblivosti

Druhá část je zaměřena na fyzickou výkonnost a pohybové dovednosti v jednotlivých kmenových sportech.

Bližší informace:

  • budou postupně zveřejňovány na těchto stránkách, doporučujeme sledovat i ostatní sekce těchto stránek, především informace obecného charakteru společné pro všechny typy studia jsou umisťovány do příslušných sekcí
  • telefonicky (ředitel školy, popř. Mgr. Milan Kalců - zástupce ředitele pro sportovní přípravu)

Sportovní lékařství

MUDr. Samková a její pracoviště již v nemocnici nefungují. Nejbližší možnost je tedy v Teplicích - KZ Teplice, budova J, vchod 3, cena 575,- Kč, tel.: 417519387.

Trenéři pro sportovní přípravu:

Mgr. Tomáš Parnica - šéftrenér sportovní přípravy, trenér atletiky - tomas.parnica@gymmost.cz
Pavel Poliček - trenér basketbalu - pavel.policek@gymmost.cz
Milan Radvanovský - trenér tenisu - milan.radvanovsky@gymmost.cz
Blanka Hanzlíková - trenérka tenisu - blanka.hanzlikova@gymmost.cz
Jiří Hanus - trenér házené - jiri.hanus@gymmost.cz
Jakub Verner - trenér házené - jakub.verner@gymmost.cz
Ondřej Václavek - trenér házené - ondrej.vaclavek@gymmost.cz
Lukáš Kroc - trenér badmintonu - lukas.kroc@gymmost.cz