Tag '2k18'

 • V úterý 8. března 2018 proběhlo okresní kolo jazykové soutěže v anglickém jazyce pro kategorii GIIIA (gymnázia). Soutěže se zúčastnili vítězové školního kola, kteří společně s ostatníi soutěžícími absolvovali písemnou část, poslech a ústní část, ve které měli za úkol prokázat jazykové dovednosti při práci s obrázky, reakci na tématické otázky a vyjadřování názoru na daný problém.

  Soutěž probíhala v poklidné atmosféře a většina zúčastněných dosáhla i velmi pěkných výsledků.

  Image
 • Tak nám právě skončil historicky první ročník Vánočního charitativního turnaje, který se odehrál 28. prosince 2018 na dolní budově našeho gymnázia. Tato akce byla velmi povedená - na střední školu v Jihoafrické republice poputují necelé čtyři tisíce korun. Turnaje se celkem zúčastnilo sedm družstev, které měly chuť si florbalem zpříjemnit vánoční prázdniny. Družstva předváděla velmi vyrovnané výkony, ale pouze čtyři týmy se mohly zapojit do boje o medaile, do kterého se probojovaly hned tři týmy z mosteckého gymnázia.

 • Dne 21. prosince 2018 se již tradičně uskutečnila vánoční akademie našeho gymnázia. Program byl velmi pestrý a zahrnoval jak taneční, hudební, tak také divadelní vystoupení. Žáci školy si mohli vyslechnout hudební skupinu Favorite Obsession, Second Line či hudební vystoupení žáků primy a 3.A. Dále mohli vidět tanečních vystoupení skupiny Smoothies a dua s poetickým názvem "Mlíko a Kuličky". Jedním z vrcholů bylo představení Dog dancing Adély Smetánkové a jejího mazlíčka Caddyho. Výzdobu sálu připravili žáci pod vedením Mgr.

 • Přesně po roce jsme opět na místě činu - pardon, moc předbíhám.

  Je 15:45 a my stojíme před budovou gymnázia a čekáme na minibusy, které nás dovezou do Lišnice, kde nás čeká náš úplně poslední letošní koncert.

  Stejně tak, jako každý rok nás samotný pan starosta zve do Lišnice, abychom zpříjemnili předvánoční čas obyvatelům vesničky. A stejně tak, jako každý rok nemůžeme odmítnou a mile rádi do Lišnice přivítáme.

  V 16:25 jsme na místě - konečně! Okamžitě jsme mile přivítáni a tím máme hned lepší náladu.

 • Spodní budova naší školy je těsně spojena s azylovým domem, který poskytuje sociální pomoc matkám a ženám v tísni. Všichni víme, že je důležité pomáhat lidem okolo nás. Naše škola nezaváhala a uspořádala sbírku potravin, ale i dalších věcí, pro azylový dům. A jak už to bývá zvykem i letos jsme se sešli na spodní budově, abychom předali věci, které se vybraly, a společně si zazpívali vánoční koledy za doprovodu OMG (Orchestr Mosteckého Gymnázia).

  Šťastné a veselé Vánoce všem.

  Autoři: Milan Hábl, 3.B (text), Mgr. Michal Smatana (foto)

   

 • Ano, opět je tady náš velký den! Je právě 19. prosince 2018 a my jsme se probudili s pocitem, že dnes je ten skvělý den! Den, kdy máme opět náš vánoční koncert v Kostele Nanebevzetí Panny Marie! Jako každý rok naše cesta do kostela byla už v 10 hodin ráno. Divíte se proč? No přece kvůli generálce, aby vše klapalo a aby se vám líbilo! Na generálce jsme si vyzkoušeli, jak budeme stát, zabrali místa svým nejbližším a samozřejmě zpívali. Rozezpívali jsme se a vyzkoušeli náš repertoár, který si troufám říci, byl velmi hezky seskládaný.
 • V úterý 18. prosince 2018 proběhly pro studenty a studentky 3. ročníků instruktážní přednášky k Národním srovnávacím zkouškám, které připravuje, organizuje, vyhodnocuje a jejich výsledky distribuuje společnost Scio. Lektor této společnostnosti pan Malý seznámil přítomné s tímto typem certifikovaných zkoušek, které nahrazují nebo doplňují přijímačky na desítky vysokých škol v České republice a na Slovensku.

  Autoři: Mgr. Jitka Ježková (text), Mgr. Michal Smatana (foto)

   

 • Škola základ života. S touto pravdivou větou se dne 18. prosince setkala naše třída společně se sextou.

  Naše dvě třídy byly pozvány na generální zkoušku do mosteckého divadla na hudební komedii již zmíněného představení Škola základ života.

  Image
 • V pondělí 17. prosince 2018 se jako každoročně konalo školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce. Studenti si nejprve vyzkoušeli, jak umí pracovat s textem a jak zvládají poslechová cvičení. Následovala ústní část, při které se konverzovalo na běžná témata. Soutěž byla vyrovnaná, všichni předvedli pěkné výkony, širokou slovní zásobu a pohotové reakce.

  První místo obsadila a do okresního kola postupuje Nelly Kriške ze třídy 2.A, na druhém místě skončila Phan Tran Tu Vuen ze 3.B a třetí byl Adam Novák z kvinty.

 • Šest studentů naší školy opět vyrazilo na tradiční předvánoční akci – na volejbalový turnaj, který pořádá naše partnerská škola Gesamtschule Hungen v Německu. Studenti měli nejen možnost si zahrát volejbal na turnaji, ale zároveň si rozšířili své komunikační dovednosti – ubytovaní totiž byli v německých rodinách. Při cestě zpět do Mostu si všichni pochvalovali, jak vše v pohodě zvládli a jak si tento krátký výlet skvěle užili.

  Autoři: Mgr. Michael Přenosil (text), Mgr. Tomáš Parnica, Hartmut Roeschen (foto)

   

 • Jelikož k Vánocům patří nostalgie, připomínání si minulosti a dodržování tradic, rozhodl se sbor SMoG těchto tří pilířů držet, a ve čtvrtek navečer vyrazil do našeho krásného hlavního města, aby si jako každý rok zazpíval na Staroměstském náměstí.

  Jakmile se před zpěváky a jejich paní sbormistryní rozprostřel kraj barevných světélek, dřevěných stánků a pestrých vůní, všichni do jednoho okamžitě propadli vánočnímu kouzlu, které jako by se toho večera všechno shromáždilo jen a právě zde - mezi historickými budovami Prahy. Tomuto kouzlu nepochybně vypomohla i všudypřítomná hudba, jež vyhrávala jak z reproduktorů, tak živě z pódia.

 • Dne 13. prosince 2018 se naše třída kvinta vydala v odpoledních hodinách na 2. zasedání Zastupitelstva města Mostu ve funkčním období 2018-2022. Exkurze se konala v rámci předmětu ZSV a souvisela s probíraným učivem. Cílem bylo získat jasnou představu o systému správy obce a roli zastupitelů, navíc v praxi vidět i možnost občanů zúčastnit se diskuze k problémům, které potřebují řešit. Sledovali jsme velice vášnivé jednání 44 přítomných zastupitelů. Exkurzi hodnotíme kladně, byla pro nás velkým přínosem.

 • Ve středu 12. prosince 2018 jsme se jako studenti 3. ročníků ze semináře chemie s RNDr. Hanou Weinhauerovou vydali na exkurzi do Chemparku v Záluží.

  Exkurze začala v místním Univerzitním centrum VŠCHT v Záluží přednáškou o studiu zde, také o studiu na VŠCHT obecně a o uplatnění již během studií v provozu. Potom jsme se rozdělili do dvou skupin a postupně jsme si prohlédli samotný provoz a velín a laboratoře UniCRE.

 • Dne 11. prosince se SMoG vydal do domova pro seniory Astra, kde uspořádal adventní koncert. Na tomto koncertě jsme si odezpívali skoro celý náš repertoár, s nímž budeme na letošních vánočních koncertech vystupovat. Na koncertě nechyběl ani instrumentální doprovod flétniček, rolniček, trianglu, tamburíny a samozřejmě klavíru. Koncert v Astře byl také prvním vystoupením, kde měla naše mladší část, SMoG Junior, poprvé sólo. Za naše vystoupení jsme byli odměněni podkovičkou pro štěstí.

 • V pondělí 10. prosince zažili primáni netradiční dějepis, který jsem pracovně pojmenovala "Krušnohorské Vánoce s Adamem a Bárou".

  Kvintáni Adam Novák a Bára Popovová se po předchozí dohodě chopili výuky a velmi poutavým způsobem se dětem pokusili přiblížit nejen vánoční tradice na české a německé straně Krušných hor, ale seznámili děti i s minulostí hornictví a jiných činností v této oblasti. Všichni už budou vědět, proč se hory nazývají Krušné, jaké významy má slovo štola, co symbolizuje světelný oblouk a díky čemu se otáčí vrtule na vánoční pyramidě.

 • Dne 10. prosince se debatní klub s panem učitelem Černým vydal na exkurzi do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Po dvouhodinové cestě do Prahy jsme nasedli na tramvaj č. 20 a jeli na Malostranské náměstí. Po přivítání a kontrole jsme setkali s Dominikem Ferim. Seznámil nás s politickou historií státu a také instituce. Poté jsme se vydali do jednacího sálu, Zde jsme pečlivě naslouchali výkladu pana poslance a dozvěděli jsme se jaký je legislativní proces. Nakonec jsme i pořídili pár fotografií.

 • Krušné hory/Erzgebirge, společné pohoří Čechů a Němců. Je to pohoří, kde byly Vánoce a advent nejdůležitější částí roku. A právě v duchu krušnohorské tradice se nesl i pravidelně pořádaný adventní koncert pěveckých sborů z německé i české strany Krušných hor. Tohoto koncertu se zúčastnil i SMoG.

 • V termínu od 3. do 7. prosince 2018 jsme se vypravili zlepšovat naši fyzičku. Tentokrát do Loučné pod Klínovcem. Sjezdovky na Klínovci jsme místo na lyžích zdolávali v keckách. Nepoužívat vleky je sice o dost náročnější, ale mnohem levnější. A při cestě dolů jsme se vůbec nenudili. Turistické cesty v Německu se na běhání také osvědčily.

  Kondiční posilování a protažení svalů bylo samozřejmostí. Soustředění se obešlo bez zdravotních komplikací.

  Autorka: Mgr. Karla Trefná

   

 • Začal prosinec, napadl sníh, klesly teploty, byla první adventní sobota 1. prosince. Výčet událostí evokuje začátek vánoční atmosféry. A v tento den SMoG zahájil předvánoční koncertní turné.

  Jistě si vzpomínáte, jak náš sbor účinkoval v září tohoto roku v projektu České nebe. Ve stejném složení sborů jsme se sešli tuto sobotu v kostele Povýšení svatého Kříže v Děčíně na adventním koncertě. Celý koncert byl pod taktovkou hudebního skladatele plk. Jana Zástěry. Na podvečerním koncertě vládla moc příjemná atmosféra (až na tu ukrutnou zimu).

 • V pátek 30. listopadu 2018 přijeli zpestřit výuku chemie studenti Vysoké školy chemicko-technologické (VŠCHT) v Praze s cílem ukázat žákům prvních ročníků chemii z přitažlivější stránky, než ji znají.

  Hodina byla rozdělena do tří částí.

  Začátek byl zaměřen na chemii barev. Nejprve ukázka v podobě chemického semaforu, tedy reakce, kdy podle obsahu kyslíku mění roztok barvu ze žluto-oranžové na zelenou a červenou jako světla na křižovatce. Chemici také vykouzlili různobarevné plameny. Následoval velmi efektní pokus s nitrocelulozou a se střelným prachem.