13. prosince 2018 - Exkurze na zasedání Zastupitelstva města Mostu

Dne 13. prosince 2018 se naše třída kvinta vydala v odpoledních hodinách na 2. zasedání Zastupitelstva města Mostu ve funkčním období 2018-2022. Exkurze se konala v rámci předmětu ZSV a souvisela s probíraným učivem. Cílem bylo získat jasnou představu o systému správy obce a roli zastupitelů, navíc v praxi vidět i možnost občanů zúčastnit se diskuze k problémům, které potřebují řešit. Sledovali jsme velice vášnivé jednání 44 přítomných zastupitelů. Exkurzi hodnotíme kladně, byla pro nás velkým přínosem.

Autorky: Barbora Popová se spolužáky, kvinta (text), Mgr. Jitka Ježková (foto)

Ze studentských záznamů exkurze - vlastní dojmy, postřehy:

Jsem rád, že jsem se této akce zúčastnil. Myslím, že mi to dalo podstatně lepší představu o chodu města. Celkově ale jednání proběhlo přibližně tak, jak jsem čekal. Jednou z věcí, o které bych se však zmínil, bylo trochu moc útočné a neformální chování některých zastupitelů. Myslím, že v zájmu zvýšení efektivity a schopnosti Zastupitelstva rozhodovat by si někteří z nich mohli odpustit jedovaté poznámky a často ofenzivní způsob mluvení. Naprosto rozumím tomu, že i zastupitelé jsou jen lidé a pokud argumentují o důležité věci s někým, jehož chování jim přitom vadí, mohou na to reagovat útokem, avšak to jen působí další problémy. Často se mi taky zdálo, že se zastupitelé rozdělili na dvě proti sobě stojící skupiny, které se nijak nesnaží naslouchat důvodům té druhé strany. Řekl bych, že kdyby se tyto věci omezily, sledovat zasedání by už sice nebylo tak zábavné, avšak celý proces by byl rozhodně přínosnější.

Tato exkurze byla zajímavá a přínosná, ukázala nám, jak funguje rozhodování o důležitých záležitostech našeho města. Bohužel chování jistých nejmenovaných zastupitelů nebylo adekvátní jejich postavení a kazilo to celkový dojem. Je otázkou k zamyšlení, zda tyto způsoby jsou celorepublikovým standardem v důsledku vzoru vládních představitelů, či jen ojediněle vzniklou situací.

Exkurze se mi určitě líbila. Dozvěděl jsem se, jak takové zasedání probíhá, a že v demokracii se hlasuje opravdu o všem. Bylo zajímavé sledovat, jak mezi sebou strany soupeří. Na mosteckém magistrátu je velice oblíbená "technická". Mohu potvrdit, že vše v demokracii trvá docela dlouho. Jsem také rád, že jsem se dočkal konečného rozhodnutí v tématu hazard. Chování zastupitelů se mi zdálo poměrně ostré. Někteří vystupovali velice tvrdě, a ani se nehlásili tak, jak by měli. Naštěstí takoví nebyli všichni.

Z mé první návštěvy zasedání ZmM nemám příliš pozitivní zážitek. Zdálo se mi, že zastupitelé sebou vzájemně pohrdají (vzhledem k ne příliš vhodným, nemístným poznámkám) a dostatečně se nerespektují. … Doufám, že únorové zasedání, kterého se budu snažit zúčastnit, bude vypadat o dost lépe.