Volitelné předměty pro školní rok 2020/2021

Nabídka seminářů pro studenty letošních třetích ročníků a septimy - jednoleté semináře:

Toto je nabídka seminářů pro 1. kolo volby tří jednoletých volitelných předmětů (aktualizovaná 29. ledna 2020), které jsou ve 4. ročníku a oktávě povinné. Studenti čtyřletého gymnázia a septimy si musí z každého bloku zvolit právě jeden seminář. Studenti sportovního gymnázia si volí dva semináře. Jeden z bloku A a jeden z bloku B, nevolí si z bloku C. Pro více informací o konkrétním semináři klikněte na jeho název.

Výběr seminářů v 1. kole je závazný, druhého kola výběru se zúčastní pouze studenti, jejichž seminář nebude pro malý zájem otevřen.

Volba proběhne od 17.2. 20:00 do 19.2. 20:00 formou vyplnění ankety v EŽK. Musíte být přihlášeni prostřednictvím svého žákovského účtu a anketa není dostupná v aplikaci, pouze v EŽK přihlášené přes internetový prohlížeč.
V hlavní nabídce zvolte položku Ankety -> Vyplňování anket.
Klikněte na odkaz Vstup u příslušné ankety daného bloku předmětů.
Přečtěte si úvodní text ankety a klikněte na tlačítko Dále
Zvolte předmět, který chcete v daném bloku studovat (zaškrtávací tlačítko) a klikněte na tlačítko Dále.
Na další stránce po přečtení textu klikněte na Dokončit. Tím se dostanete opět do okna s volbou bloků a postup opakujte zvolením jiného bloku předmětů.

Blok A:

Seminář z biologie I
(Mgr. Irena Šlehoberová)
Matematická analýza I
(RNDr. Hana Weinhauerová)
Dějepis – opakování k maturitě I
(Mgr. Zdeněk Vejražka)
Konverzace v angličtině I
(Mgr. Martina Skleničková)
Seminář filozofie I
(Mgr. Iveta Macánová)
Tvorba internetových stránek I
(Mgr. Michal Smatana)
Konverzace v německém jazyce I
(Mgr. Karel Vacek)
Cvičení z matematiky I
(Mgr. Ivana Kašpráková)
Globální problémy planety I
(Mgr. František Staněk)
Fyzika v příkladech a testech I
(Mgr. Ludmila Šulcová)
Základy francouzského jazyka I
(Mgr. Klára Bočanová)
Kurz kritického čtení I
(Mgr. Romana Valíčková)
Současný marketing a vliv médií I
(Ing. Otto Münch)
 
 

Blok B:

Genetika I
(Mgr. Iva Vítová)
Konverzace v angličtině I
(Mgr. Ludmila Oharková)
Cvičení z matematiky I
(Mgr. Tomáš Volmut)
Kurz kritického čtení I
(Mgr. Romana Valíčková)
Místní region – Ústecký kraj I
(Mgr. Jiří Henzl)
Základy teorie práva I
(Mgr. Iveta Macánová)
Konverzace v německém jazyce I
(Mgr. Karel Vacek)
Globální problémy planety I
(Mgr. František Staněk)
Seminář z ekonomie I
(Ing. Vladimír Černý)
Současné umění v kontextu doby I
(MgA. Luděk Prošek)
Základy latiny I
(Mgr. Kamila Pelešková)
Chemie v testech I
(RNDr. Hana Weinhaeurová)
Seminář z biologie I
(Mgr. Michaela Marešová)
Dějiny 20. století I
(Mgr. Michael Přenosil)

Blok C: (nevolí sportovní studium)

Genetika I
(Mgr. Lenka Volmutová-Šircová)
Logika a studijní předpoklady I
(Mgr. Jiří Henzl)
Chemické praktikum I
(Mgr. Irena Šlehoberová)
Seminář z biologie I
(Mgr. Mária Händlová)
Cvičení z matematiky I
(Mgr. Lucie Těšitelová)
Konverzace ve španělském jazyce I
(Mgr. Pavlína Korcová)
Kurz kritického čtení I
(Mgr. Romana Valíčková)
Úvod do sociologie I
(Mgr. Iveta Macánová)
Programování I
(Mgr. Michal Smatana)
Finance a financování I
(Ing. Otto Münch)
Konverzace ve francouzštině I
(Mgr. Klára Bočanová)
Konverzace v angličtině I
(Petra Chambers, BA (Hons), MA Ed)
Německý jazyk I
(Mgr. Karel Vacek)
Konverzace v ruském jazyce I
(Mgr. Kamila Pelešková)

Nabídka seminářů pro studenty letošních druhých ročníků a sexty - dvouleté semináře:

Toto je nabídka seminářů pro 1. kolo volby dvou volitelných předmětů (aktualizovaná 29. ledna 2020), které jsou ve 3. ročníku a septimě povinné. Studenti čtyřletého gymnázia a septimy si musí z každého bloku zvolit právě jeden seminář. Studenti sportovního gymnázia si volí jeden seminář z bloku A. Pro více informací o konkrétním semináři klikněte na jeho název.

Výběr seminářů v 1. kole je závazný, druhého kola výběru se zúčastní pouze studenti, jejichž seminář nebude pro malý zájem otevřen.

Volba proběhne od 19.2. 20:00 do 21.2. 20:00 formou vyplnění ankety v EŽK. Musíte být přihlášeni prostřednictvím svého žákovského účtu a anketa není dostupná v aplikaci, pouze v EŽK přihlášené přes internetový prohlížeč.
V hlavní nabídce zvolte položku Ankety -> Vyplňování anket.
Klikněte na odkaz Vstup u příslušné ankety daného bloku předmětů.
Přečtěte si úvodní text ankety a klikněte na tlačítko Dále
Zvolte předmět, který chcete v daném bloku studovat (zaškrtávací tlačítko) a klikněte na tlačítko Dále.
Na další stránce po přečtení textu klikněte na Dokončit. Tím se dostanete opět do okna s volbou bloků a postup opakujte zvolením jiného bloku předmětů.

Blok A:

Biologie člověka a živočichů II
(Mgr. Mária Händlová)
Programování II
(Mgr. Michal Smatana)
Konverzace v německém jazyce II
(Mgr. Karel Vacek)
Dějiny 20. století II
(Mgr. Michael Přenosil)
Základy managementu a marketingu II
(Ing. Vladimír Černý)
Základy francouzského jazyka II
(Mgr. Klára Bočanová)
Úvod do politologie II
(Mgr. Jakub Haviar)
Zeměpisný seminář II
(Mgr. Ivana Kašpráková)
Konverzace v angličtině II
(Mgr. Jana Synková)
Seminář a cvičení z biologie II
(Mgr. Pavla Srpová)
Seminář z chemie II
(Mgr. Irena Šlehoberová)
Matematický seminář II
(Mgr. Ivana Hotová)
Ruský jazyk pro začátečníky II
(Mgr. Jitka Ježková)
Kurz kritického čtení II
(Mgr. Miloš Libich)
Seminář z fyziky II
(Mgr. Ludmila Šulcová)
Seminář z kresby II
(MgA. Luděk Prošek)

Blok B: (nevolí sportovní studium)

Zeměpisný seminář II
(Mgr. Ivana Kašpráková)
Základy latiny II
(Mgr. Kamila Pelešková)
Psychologie II
(Mgr. Jitka Ježková)
Kurz kritického čtení II
(Mgr. Miloš Libich)
Angličtina B2
(Petra Chambers, BA (Hons), MA Ed)
Biologie člověka a živočichů II
(Mgr. Mária Händlová)
Matematický seminář II
(Mgr. Pavla Srpová)
Tržní ekonomika II
(Ing. Otto Münch)
Seminář z dějepisu II
(Mgr. Zdeněk Vejražka)
Konverzace v německém jazyce II
(Mgr. Karel Vacek)
Konverzace ve španělském jazyce II
(Mgr. Pavlína Korcová)
Seminář z fyziky II
(Mgr. Ivana Hotová)
Seminář z chemie II
(RNDr. Hana Weinhauerová)