Personální obsazení

Ředitel školy:

Mgr. Karel Vacek
karel.vacek@gymmost.cz

Zástupci ředitele:

Mgr. Milan Kalců
statutární zástupce školy, zástupce pro obor sportovní příprava, čtyřleté studium
milan.kalcu@gymmost.cz

Mgr. Iveta Macánová
zástupce ředitele školy + víceleté studium
iveta.macanova@gymmost.cz

Dr. Ing. Eva Hrdličková
zástupce ředitele školy pro pedagogický úsek
eva.hrdlickova@gymmost.cz

Konzultační hodiny

Pod následujícím odkazem naleznete informace o umístění konzultačních hodin vyučujících na naší škole.
Místa konání konzultačních hodin
Středa, 7. vyučovací hodina 13:40 - 14:25

 

Učitelský sbor:

Mgr. Dita Babčaníková - dita.babcanikova@gymmost.cz
Mgr. Alexandra Barnašová - alexandra.barnasova@gymmost.cz
Mgr. Jana Bencová - jana.bencova@gymmost.cz
Mgr. Klára Bočanová - klara.bocanova@gymmost.cz
Ing. Vladimír Černý - vladimir.cerny@gymmost.cz
Mgr. Kristýna Drienová - kristyna.drienova@gymmost.cz
Mgr. Andrea Gregorová - andrea.gregorova@gymmost.cz
Mgr. Jakub Haviar - jakub.haviar@gymmost.cz
Mgr. Mária Händlová - maria.handlova@gymmost.cz, Výchovné poradenství
Mgr. Jiří Henzl - jiri.henzl@gymmost.cz
Mgr. Monika Hodačová - monika.hodacova@gymmost.cz
Mgr. Ivana Hotová - ivana.hotova@gymmost.cz
Ing. Mgr. Karin Humpoláková - karin.humpolakova@gymmost.cz
Mgr. David Jaroš - david.jaros@gymmost.cz
Mgr. Jitka Ježková - jitka.jezkova@gymmost.cz
Mgr. Ivana Kašpráková - ivana.kasprakova@gymmost.cz
Mgr. Pavlína Korcová - pavlina.korcova@gymmost.cz, Výchovné poradenství
Mgr. Lenka Kratochvílová - lenka.kratochvilova@gymmost.cz
Mgr. Jan Krčmář - jan.krcmar@gymmost.cz
Mgr. Miloš Libich - milos.libich@gymmost.cz
Mgr. Gabriela Malečková - gabriela.maleckova@gymmost.cz
Bc. Jakub Masojídek - jakub.masojidek@gymmost.cz
Mgr. Eva Matesová - eva.matesova@gymmost.cz
Ing. Otto Münch - otto.munch@gymmost.cz
Michaela Nováková - michaela.novakova@gymmost.cz
Mgr. Ludmila Oharková - ludmila.oharkova@gymmost.cz
Mgr. Tomáš Parnica - tomas.parnica@gymmost.cz
Ing. Roman Paul - roman.paul@gymmost.cz
Mgr. Kamila Pelešková - kamila.peleskova@gymmost.cz
Mgr. Barbora Poštová - barbora.postova@gymmost.cz
MgA. Luděk Prošek - ludek.prosek@gymmost.cz
Mgr. Michael Přenosil - michael.prenosil@gymmost.cz
Mgr. Dana Řepová - dana.repova@gymmost.cz
Ing. Roman Thomas Sedlar, MBA, MSc. - roman.sedlar@gymmost.cz, www.mistaketionary.org
Mgr. Petra Schlenker - petra.schlenker@gymmost.cz
Mgr. Martina Skleničková - martina.sklenickova@gymmost.cz, Výchovné poradenství
Mgr. Michal Smatana - michal.smatana@gymmost.cz
Mgr. Jana Spurná - jana.spurna@gymmost.cz
Mgr. Pavla Srpová - pavla.srpova@gymmost.cz
Mgr. František Staněk - frantisek.stanek@gymmost.cz
Mgr. Jana Synková - jana.synkova@gymmost.cz
Mgr. Irena Šlehoberová - irena.slehoberova@gymmost.cz
Mgr. Ludmila Šulcová - ludmila.sulcova@gymmost.cz
Mgr. Lucie Těšitelová - lucie.tesitelova@gymmost.cz
Mgr. Karla Trefná - karla.trefna@gymmost.cz
Mgr. Michaela Turbáková - michaela.turbakova@gymmost.cz
Mgr. Zdeňka Vargová - zdenka.vargova@gymmost.cz
Mgr. Zdeněk Vejražka - zdenek.vejrazka@gymmost.cz
Mgr. Iva Vítová - iva.vitova@gymmost.cz
Mgr. Tomáš Volmut - tomas.volmut@gymmost.cz
Mgr. Lenka Volmutová Šircová - lenka.volmutovasircova@gymmost.cz
Mgr. Zuzana Vránová - zuzana.vranova@gymmost.cz
RNDr. Hana Weinhauerová - hana.weinhauerova@gymmost.cz
Mgr. Jitka Zavadilová - jitka.zavadilova@gymmost.cz

Školní psycholog

PhDr. Zdeňka Pavlíková - zdenka.pavlikova@gymmost.cz

Trenéři pro sportovní přípravu:

Mgr. Tomáš Parnica - šéftrenér sportovní přípravy, trenér atletiky - tomas.parnica@gymmost.cz
Tomáš Eisner - trenér basketbalu - tomas.eisner@gymmost.cz
Milan Radvanovský - trenér tenisu - milan.radvanovsky@gymmost.cz
Blanka Hanzlíková - trenérka tenisu - blanka.hanzlikova@gymmost.cz
Jiří Hanus - trenér házené - jiri.hanus@gymmost.cz
Jakub Verner - trenér házené - jakub.verner@gymmost.cz
Eva Vostárková - trenérka házené - eva.vostarkova@gymmost.cz
Lukáš Kroc - trenér badmintonu - lukas.kroc@gymmost.cz
Pavel Bláha - trenér veslování - pavel.blaha@gymmost.cz
Radek Šíma - trenér atletiky - radek.sima@gymmost.cz

Správní zaměstnanci:

Ing. Ladislava Tichá - ekonomka - ladislava.ticha@gymmost.cz
Bc. Lydie Duppalová - hospodářka - lydie.duppalova@gymmost.cz
Bc. Markéta Žatecká, DiS - personalistka - marketa.zatecka@gymmost.cz