Volitelné předměty pro školní rok 2021/2022

Výsledky volby v 1. kole:

Volby současných 2. ročníků a sexty

Volby současných 3. ročníků a septimy

Nabídka seminářů pro studenty letošních třetích ročníků a septimy - jednoleté semináře:

Toto je nabídka seminářů pro 1. kolo volby tří jednoletých volitelných předmětů, které jsou ve 4. ročníku a oktávě povinné. Studenti čtyřletého gymnázia a septimy si musí z každého bloku zvolit právě jeden seminář. Studenti sportovního gymnázia si volí dva semináře. Jeden z bloku A a jeden z bloku B, nevolí si z bloku C. Pro více informací o konkrétním semináři klikněte na jeho název.

Výběr seminářů v 1. kole je závazný, druhého kola výběru se zúčastní pouze studenti, jejichž seminář nebude pro malý zájem otevřen.

Volba proběhne od 15.2. 20:00 do 17.2. formou vyplnění ankety v EŽK. Musíte být přihlášeni prostřednictvím svého žákovského účtu a anketa není dostupná v aplikaci, pouze v EŽK přihlášené přes internetový prohlížeč.
V hlavní nabídce zvolte položku Ankety -> Vyplňování anket.
Klikněte na odkaz Vstup u příslušné ankety daného bloku předmětů.
Přečtěte si úvodní text ankety a klikněte na tlačítko Dále
Zvolte předmět, který chcete v daném bloku studovat (zaškrtávací tlačítko) a klikněte na tlačítko Dále.
Na další stránce po přečtení textu klikněte na Dokončit. Tím se dostanete opět do okna s volbou bloků a postup opakujte zvolením jiného bloku předmětů.

Blok A:

Seminář z biologie I
(Mgr. Mária Händlová)
Genetika I
(Mgr. Irena Šlehoberová)
Matematická analýza I
(RNDr. Hana Weinhauerová)
Dějepis – opakování k maturitě I
(Mgr. Zdeněk Vejražka)
Konverzace v angličtině I
(Mgr. Martina Skleničková)
Seminář filozofie I
(Mgr. Iveta Macánová)
Tvorba internetových stránek I
(Mgr. Michal Smatana)
Konverzace v německém jazyce I
(Mgr. Karel Vacek)
Cvičení z matematiky I
(Mgr. Ivana Kašpráková)
Globální problémy planety I
(Mgr. František Staněk)
Fyzika v příkladech a testech I
(Mgr. Lucie Těšitelová)
Kurz kritického čtení I
(Mgr. Romana Valíčková)
 
 

Blok B:

Konverzace v angličtině I
(Petra Chambers, BA (Hons), MA Ed)
Konverzace v angličtině I
(Ing. Roman T. Sedlar, MBA)
Cvičení z matematiky I
(Mgr. Ivana Hotová)
Kurz kritického čtení I
(Mgr. Romana Valíčková)
Základy teorie práva I
(Mgr. Iveta Macánová)
Konverzace v německém jazyce I
(Mgr. Karel Vacek)
Globální problémy planety I
(Mgr. František Staněk)
Seminář z ekonomie I
(Ing. Vladimír Černý)
Současné umění v kontextu doby I
(MgA. Luděk Prošek)
Základy francouzského jazyka I
(Mgr. Klára Bočanová)
Základy latiny I
(Mgr. Kamila Pelešková)
Chemie v testech I
(RNDr. Hana Weinhaeurová)
Seminář z biologie I
(Mgr. Irena Šlehoberová)

Blok C: (nevolí sportovní studium)

Genetika I
(Mgr. Pavla Srpová)
Logika a studijní předpoklady I
(Mgr. Jiří Henzl)
Chemické praktikum I
(Mgr. Irena Šlehoberová)
Moderní korespondence I
(Mgr. Jitka Ježková)
Cvičení z matematiky I
(Mgr. Tomáš Volmut)
Konverzace v ruském jazyce I
(Mgr. Kamila Pelešková)
Kurz kritického čtení I
(Mgr. Romana Valíčková)
Úvod do sociologie I
(Mgr. Iveta Macánová)
Programování I
(Mgr. Michal Smatana)
Seminář z ekonomie I
(Ing. Roman Paul)
Konverzace ve francouzštině I
(Mgr. Klára Bočanová)
Konverzace v angličtině I
(Ing. Roman T. Sedlar, MBA)
 
 

Nabídka seminářů pro studenty letošních druhých ročníků a sexty - dvouleté semináře:

Toto je nabídka seminářů pro 1. kolo volby dvou volitelných předmětů, které jsou ve 3. ročníku a septimě povinné. Studenti čtyřletého gymnázia a septimy si musí z každého bloku zvolit právě jeden seminář. Studenti sportovního gymnázia si volí jeden seminář z bloku A. Pro více informací o konkrétním semináři klikněte na jeho název.

Výběr seminářů v 1. kole je závazný, druhého kola výběru se zúčastní pouze studenti, jejichž seminář nebude pro malý zájem otevřen.

Volba proběhne od 17.2. 20:00 do 19.2. formou vyplnění ankety v EŽK. Musíte být přihlášeni prostřednictvím svého žákovského účtu a anketa není dostupná v aplikaci, pouze v EŽK přihlášené přes internetový prohlížeč.
V hlavní nabídce zvolte položku Ankety -> Vyplňování anket.
Klikněte na odkaz Vstup u příslušné ankety daného bloku předmětů.
Přečtěte si úvodní text ankety a klikněte na tlačítko Dále
Zvolte předmět, který chcete v daném bloku studovat (zaškrtávací tlačítko) a klikněte na tlačítko Dále.
Na další stránce po přečtení textu klikněte na Dokončit. Tím se dostanete opět do okna s volbou bloků a postup opakujte zvolením jiného bloku předmětů.

Blok A:

Biologie člověka a živočichů II
(Mgr. Mária Händlová)
Programování II
(Mgr. Michal Smatana)
Konverzace v německém jazyce II
(Mgr. Karel Vacek)
Dějiny 20. století II
(Mgr. Michael Přenosil)
Základy francouzského jazyka II
(Mgr. Klára Bočanová)
Úvod do politologie II
(Mgr. Iveta Macánová)
Zeměpisný seminář II
(Mgr. Ivana Kašpráková)
Angličtina B2
(Petra Chambers, BA (Hons), MA Ed)
Angličtina B2
(Ing. Roman T. Sedlar, MBA)
Seminář a cvičení z biologie II
(Mgr. Lenka Volmutová Šircová)
Seminář z chemie II
(Mgr. Iva Vítová)
Matematický seminář II
(Mgr. Lucie Těšitelová)
Ruský jazyk pro začátečníky II
(Mgr. Jitka Ježková)
Kurz kritického čtení II
(Mgr. Miloš Libich)
Seminář z fyziky II
(Mgr. Ludmila Šulcová)
Seminář výtvarné tvorby II
(MgA. Luděk Prošek)

Blok B: (nevolí sportovní studium)

Zeměpisný seminář II
(Mgr. Jiří Henzl)
Základy latiny II
(Mgr. Kamila Pelešková)
Psychologie II
(Mgr. Jitka Ježková)
Kurz kritického čtení II
(Mgr. Miloš Libich)
Angličtina B2
(Ing. Roman T. Sedlar, MBA)
Seminář a cvičení z biologie II
(Mgr. Iva Vítová)
Matematický seminář II
(Dr. Ing. Eva Hrdličková)
Seminář z dějepisu II
(Mgr. Zdeněk Vejražka)
Konverzace v německém jazyce II
(Mgr. Karel Vacek)
Konverzace ve španělském jazyce II
(Mgr. Pavlína Korcová)
Seminář z chemie II
(RNDr. Hana Weinhauerová)
Základy managementu a marketingu II
(Ing. Vladimír Černý)