Volitelné předměty pro školní rok 2024/2025

Nabídka seminářů pro studenty letošních třetích ročníků a septimy - jednoleté semináře:

Toto je nabídka seminářů pro 1. kolo volby čtyř jednoletých volitelných předmětů, které jsou ve 4. ročníku a oktávě povinné. Studenti čtyřletého gymnázia a septimy si musí z každého bloku zvolit právě jeden seminář. Studenti sportovního gymnázia si volí tři semináře. Jeden z bloku A, B a C, nevolí si z bloku D. Pro více informací o konkrétním semináři klikněte na jeho název.

Výběr seminářů v 1. kole je závazný, druhého kola výběru se zúčastní pouze studenti, jejichž seminář nebude pro malý zájem otevřen.

Výběr seminářů pro budoucí 4. ročníky proběhne od středy 7. února 20:00 do pátku 9. února do 20:00. Volba proběhne formou vyplnění ankety v EŽK. Musíte být přihlášeni prostřednictvím svého žákovského účtu a anketa není dostupná v aplikaci, pouze v EŽK přihlášené přes internetový prohlížeč.
V hlavní nabídce zvolte položku Ankety -> Vyplňování anket.
Klikněte na odkaz Vstup u příslušné ankety daného bloku předmětů.
Přečtěte si úvodní text ankety a klikněte na tlačítko Dále
Zvolte předmět, který chcete v daném bloku studovat (zaškrtávací tlačítko) a klikněte na tlačítko Dále.
Na další stránce po přečtení textu klikněte na Dokončit. Tím se dostanete opět do okna s volbou bloků a postup opakujte zvolením jiného bloku předmětů.

Blok A:

Seminář z biologie I
(Mgr. Irena Šlehoberová)
Matematická analýza I
(Mgr. Ivana Kašpráková)
Dějepis – opakování k maturitě I
(Mgr. Zdeněk Vejražka)
Seminář filozofie I
(Mgr. Iveta Macánová)
Tvorba internetových stránek I
(Mgr. Michal Smatana)
Konverzace v německém jazyce I
(Mgr. Karel Vacek)
Globální problémy planety I
(Mgr. František Staněk)
Fyzika v příkladech a testech I
(Mgr. Ivana Hotová)
Základy francouzského jazyka I
(Mgr. Klára Bočanová)

Blok B:

Genetika I
(Mgr. Irena Šlehoberová)
Konverzace v angličtině I
(Ing. Roman T. Sedlar, MBA, MSc)
Cvičení z matematiky I
(Mgr. Ivana Hotová)
Globální problémy planety I
(Mgr. František Staněk)
Základy teorie práva I
(Mgr. Iveta Macánová)
Konverzace v německém jazyce I
(Mgr. Karel Vacek)
Základy latiny I
(Mgr. Kamila Pelešková)
Chemie v testech I
(RNDr. Hana Weinhauerová)
Tvorba internetových stránek I
(Mgr. Michal Smatana)

Blok C:

Konverzace v angličtině I
(Mgr. Jitka Zavadilová)
Globální problémy planety I
(Mgr. František Staněk)
Programování I
(Mgr. Michal Smatana)
Dějepis – opakování k maturitě I
(Mgr. Zdeněk Vejražka)
Současné umění v kontextu doby I
(MgA. Luděk Prošek)
Genetika I
(Mgr. Pavla Srpová)
Konverzace v německém jazyce I
(Mgr. Karel Vacek)
Úvod do sociologie I
(Mgr. Iveta Macánová)
Cvičení z matematiky I
(Mgr. Lucie Těšitelová)

Blok D: (nevolí sportovní studium)

Logika a studijní předpoklady I
(Mgr. Jiří Henzl)
Chemické praktikum I
(Mgr. Irena Šlehoberová)
Seminář z biologie I
(Mgr. Mária Händlová)
Cvičení z matematiky I
(Mgr. Ivana Kašpráková)
Úvod do sociologie I
(Mgr. Iveta Macánová)
Konverzace v německém jazyce I
(Mgr. Karel Vacek)
Konverzace ve francouzštině I
(Mgr. Klára Bočanová)
Konverzace v angličtině I
(Mgr. Ludmila Oharková)
Moderní korespondence I
(Mgr. Jitka Ježková)


 

Nabídka seminářů pro studenty letošních druhých ročníků a sexty - dvouleté semináře:

Toto je nabídka seminářů pro 1. kolo volby dvou volitelných předmětů, které jsou ve 3. ročníku a septimě povinné. Studenti čtyřletého gymnázia a septimy si musí z každého bloku zvolit právě jeden seminář. Studenti sportovního gymnázia si volí jeden seminář z bloku A. Pro více informací o konkrétním semináři klikněte na jeho název.

Výběr seminářů v 1. kole je závazný, druhého kola výběru se zúčastní pouze studenti, jejichž seminář nebude pro malý zájem otevřen.

Výběr seminářů pro budoucí 3. ročníky proběhne od pondělí 5. února od 20:00 do středy 7. února do 20:00. Volba proběhne formou vyplnění ankety v EŽK. Musíte být přihlášeni prostřednictvím svého žákovského účtu a anketa není dostupná v aplikaci, pouze v EŽK přihlášené přes internetový prohlížeč.
V hlavní nabídce zvolte položku Ankety -> Vyplňování anket.
Klikněte na odkaz Vstup u příslušné ankety daného bloku předmětů.
Přečtěte si úvodní text ankety a klikněte na tlačítko Dále
Zvolte předmět, který chcete v daném bloku studovat (zaškrtávací tlačítko) a klikněte na tlačítko Dále.
Na další stránce po přečtení textu klikněte na Dokončit. Tím se dostanete opět do okna s volbou bloků a postup opakujte zvolením jiného bloku předmětů.

Blok A:

Biologie člověka a živočichů II
(Mgr. Mária Händlová)
Programování II
(Mgr. Michal Smatana)
Konverzace v německém jazyce II
(Mgr. Karel Vacek)
Seminář z dějepisu II
(Mgr. Zdeněk Vejražka)
Základy francouzského jazyka II
(Mgr. Klára Bočanová)
Úvod do politologie II
(Mgr. Iveta Macánová)
Zeměpisný seminář II
(Mgr. Jiří Henzl)
Konverzace v angličtině II
(Mgr. Alexandra Barnašová)
Seminář z chemie II
(Mgr. Iva Vítová)
Matematický seminář II
(Mgr. Tomáš Volmut)
Konverzace v ruském jazyce II
(Mgr. Kamila Pelešková)
Seminář z fyziky II
(Mgr. Ludmila Šulcová)

Blok B: (nevolí sportovní studium)

Zeměpisný seminář II
(Mgr. Jiří Henzl)
Základy latiny II
(Mgr. Kamila Pelešková)
Psychologie II
(Mgr. Jitka Ježková)
Seminář a cvičení z biologie II
(Mgr. Lenka Volmutová Šircová)
Příprava na Cambridge English II
(Ing. Roman T. Sedlar, MBA, MSc)
Matematický seminář II
(Mgr. Ludmila Šulcová)
Dějiny 20. století II
(Mgr. Michael Přenosil)
Seminář výtvarné tvorby II
(MgA. Luděk Prošek)
Konverzace v německém jazyce II
(Mgr. Karel Vacek)
Konverzace ve francouzštině II
(Mgr. Klára Bočanová)
Seminář z chemie II
(RNDr. Hana Weinhauerová)