Volitelné předměty pro školní rok 2023/2024

Nabídka seminářů pro studenty letošních třetích ročníků a septimy - jednoleté semináře:

Toto je nabídka seminářů pro 1. kolo volby čtyř jednoletých volitelných předmětů, které jsou ve 4. ročníku a oktávě povinné. Studenti čtyřletého gymnázia a septimy si musí z každého bloku zvolit právě jeden seminář. Studenti sportovního gymnázia si volí tři semináře. Jeden z bloku A, B a C, nevolí si z bloku D. Pro více informací o konkrétním semináři klikněte na jeho název.

Výběr seminářů v 1. kole je závazný, druhého kola výběru se zúčastní pouze studenti, jejichž seminář nebude pro malý zájem otevřen.

Výběr seminářů pro budoucí 4. ročníky proběhne od pondělí 13. února 20:00 do středy 15. února do 20:00. Volba proběhne formou vyplnění ankety v EŽK. Musíte být přihlášeni prostřednictvím svého žákovského účtu a anketa není dostupná v aplikaci, pouze v EŽK přihlášené přes internetový prohlížeč.
V hlavní nabídce zvolte položku Ankety -> Vyplňování anket.
Klikněte na odkaz Vstup u příslušné ankety daného bloku předmětů.
Přečtěte si úvodní text ankety a klikněte na tlačítko Dále
Zvolte předmět, který chcete v daném bloku studovat (zaškrtávací tlačítko) a klikněte na tlačítko Dále.
Na další stránce po přečtení textu klikněte na Dokončit. Tím se dostanete opět do okna s volbou bloků a postup opakujte zvolením jiného bloku předmětů.

Blok A:

Seminář z biologie I
(Mgr. Mária Händlová)
Matematická analýza I
(RNDr. Hana Weinhauerová)
Dějepis – opakování k maturitě I
(Mgr. Zdeněk Vejražka)
Konverzace v angličtině I
(Mgr. Barbora Poštová)
Seminář filozofie I
(Mgr. Iveta Macánová)
Tvorba internetových stránek I
(Mgr. Michal Smatana)
Konverzace v německém jazyce I
(Mgr. Karel Vacek)
Cvičení z matematiky I
(Mgr. Ivana Kašpráková)
Globální problémy planety I
(Mgr. František Staněk)
Fyzika v příkladech a testech I
(Mgr. Lucie Těšitelová)
Základy francouzského jazyka I
(Mgr. Klára Bočanová)
 
 
 
 

Blok B:

Genetika I
(Mgr. Pavla Srpová)
Konverzace v angličtině I
(Ing. Roman T. Sedlar, MBA, MSc)
Cvičení z matematiky I
(Mgr. Lucie Těšitelová)
Místní region – Ústecký kraj I
(Mgr. Jiří Henzl)
Základy teorie práva I
(Mgr. Iveta Macánová)
Konverzace v německém jazyce I
(Mgr. Karel Vacek)
Globální problémy planety I
(Mgr. František Staněk)
Od atomu ke hvězdám I
(Mgr. Ivana Hotová)
Základy latiny I
(Mgr. Kamila Pelešková)
Chemie v testech I
(RNDr. Hana Weinhauerová)
Seminář z biologie I
(Mgr. Iva Vítová)
Tvorba internetových stránek I
(Mgr. Michal Smatana)
Pedagogika v teorii a praxi I
(Mgr. Andrea Gregorová)

Blok C:

Konverzace v angličtině I
(Mgr. Jitka Zavadilová)
Globální problémy planety I
(Mgr. František Staněk)
Seminář z biologie I
(Mgr. Michaela Turbáková)
Dějepis – opakování k maturitě I
(Mgr. Zdeněk Vejražka)
Konverzace v německém jazyce I
(Mgr. Karel Vacek)
Chemie v testech I
(RNDr. Hana Weinhaeurová)
Genetika I
(Mgr. Lenka Volmutová Šircová)
Úvod do sociologie I
(Mgr. Iveta Macánová)
Finance a financování I
(Ing. Otto Münch)
Matematická analýza I
(Mgr. Ivana Kašpráková)
Cvičení z matematiky I
(Mgr. Tomáš Volmut)
 
 
 
 

Blok D: (nevolí sportovní studium)

Současné umění v kontextu doby I
(MgA. Luděk Prošek)
Logika a studijní předpoklady I
(Mgr. Jiří Henzl)
Chemické praktikum I
(Mgr. Irena Šlehoberová)
Seminář z biologie I
(Mgr. Lenka Volmutová Šircová)
Cvičení z matematiky I
(Mgr. Lucie Těšitelová)
Úvod do sociologie I
(Mgr. Iveta Macánová)
Programování I
(Mgr. Michal Smatana)
Konverzace ve francouzštině I
(Mgr. Klára Bočanová)
Konverzace v angličtině I
(Mgr. Ludmila Oharková)
Příběhy židovské a křesťanské kultury I
(Mgr. Andrea Gregorová)
Moderní korespondence I
(Mgr. Jitka Ježková)
Konverzace ve španělském jazyce I
(Mgr. Pavlína Korcová)
 
 

Nabídka seminářů pro studenty letošních druhých ročníků a sexty - dvouleté semináře:

Toto je nabídka seminářů pro 1. kolo volby dvou volitelných předmětů, které jsou ve 3. ročníku a septimě povinné. Studenti čtyřletého gymnázia a septimy si musí z každého bloku zvolit právě jeden seminář. Studenti sportovního gymnázia si volí jeden seminář z bloku A. Pro více informací o konkrétním semináři klikněte na jeho název.

Výběr seminářů v 1. kole je závazný, druhého kola výběru se zúčastní pouze studenti, jejichž seminář nebude pro malý zájem otevřen.

Výběr seminářů pro budoucí 3. ročníky proběhne od středy 8. února od 20:00 do pátku 10. února do 20:00. Volba proběhne formou vyplnění ankety v EŽK. Musíte být přihlášeni prostřednictvím svého žákovského účtu a anketa není dostupná v aplikaci, pouze v EŽK přihlášené přes internetový prohlížeč.
V hlavní nabídce zvolte položku Ankety -> Vyplňování anket.
Klikněte na odkaz Vstup u příslušné ankety daného bloku předmětů.
Přečtěte si úvodní text ankety a klikněte na tlačítko Dále
Zvolte předmět, který chcete v daném bloku studovat (zaškrtávací tlačítko) a klikněte na tlačítko Dále.
Na další stránce po přečtení textu klikněte na Dokončit. Tím se dostanete opět do okna s volbou bloků a postup opakujte zvolením jiného bloku předmětů.

Blok A:

Biologie člověka a živočichů II
(Mgr. Mária Händlová)
Konverzace v německém jazyce II
(Mgr. Karel Vacek)
Seminář z dějepisu II
(Mgr. Zdeněk Vejražka)
Tvůrčí psaní II
(Mgr. Miloš Libich)
Základy francouzského jazyka II
(Mgr. Klára Bočanová)
Úvod do politologie II
(Mgr. Iveta Macánová)
Zeměpisný seminář II
(Mgr. Gabriela Malečková)
Příprava na Cambridge English II
(Ing. Roman T. Sedlar, MBA, MSc)
Konverzace ve španělském jazyce II
(Mgr. Pavlína Korcová)
Seminář z chemie II
(Mgr. Iva Vítová)
Matematický seminář II
(Mgr. Pavla Srpová)
Seminář z fyziky II
(Mgr. Ludmila Šulcová)
Základy latiny II
(Mgr. Kamila Pelešková)
Psychologie II
(Mgr. Jitka Ježková)

Blok B: (nevolí sportovní studium)

Zeměpisný seminář II
(Mgr. Jiří Henzl)
Konverzace v ruském jazyce II
(Mgr. Kamila Pelešková)
Psychologie II
(Mgr. Jitka Ježková)
Seminář a cvičení z biologie II
(Mgr. Pavla Srpová)
Konverzace v angličtině II
(Mgr. Jana Bencová)
Matematický seminář II
(Mgr. Ivana Hotová)
Dějiny 20. století II
(Mgr. Michael Přenosil)
Seminář výtvarné tvorby II
(MgA. Luděk Prošek)
Konverzace v německém jazyce II
(Mgr. Karel Vacek)
Konverzace ve francouzštině II
(Mgr. Klára Bočanová)
Seminář z chemie II
(RNDr. Hana Weinhauerová)
Programování II
(Mgr. Michal Smatana)