Volitelné předměty pro školní rok 2022/2023

Nabídka seminářů pro studenty letošních třetích ročníků a septimy - jednoleté semináře:

Toto je nabídka seminářů pro 1. kolo volby čtyř jednoletých volitelných předmětů, které jsou ve 4. ročníku a oktávě povinné. Studenti čtyřletého gymnázia a septimy si musí z každého bloku zvolit právě jeden seminář. Studenti sportovního gymnázia si volí tři semináře. Jeden z bloku A, B a C, nevolí si z bloku D. Pro více informací o konkrétním semináři klikněte na jeho název.

Výběr seminářů v 1. kole je závazný, druhého kola výběru se zúčastní pouze studenti, jejichž seminář nebude pro malý zájem otevřen.

Výběr seminářů pro budoucí 4. ročníky proběhne od úterý 15. 2. 20:00 do čtvrtka 17. 2. do 20:00. Volba proběhne formou vyplnění ankety v EŽK. Musíte být přihlášeni prostřednictvím svého žákovského účtu a anketa není dostupná v aplikaci, pouze v EŽK přihlášené přes internetový prohlížeč.
V hlavní nabídce zvolte položku Ankety -> Vyplňování anket.
Klikněte na odkaz Vstup u příslušné ankety daného bloku předmětů.
Přečtěte si úvodní text ankety a klikněte na tlačítko Dále
Zvolte předmět, který chcete v daném bloku studovat (zaškrtávací tlačítko) a klikněte na tlačítko Dále.
Na další stránce po přečtení textu klikněte na Dokončit. Tím se dostanete opět do okna s volbou bloků a postup opakujte zvolením jiného bloku předmětů.

Blok A:

Seminář z biologie I
(Mgr. Mária Händlová)
Matematická analýza I
(RNDr. Hana Weinhauerová)
Dějepis – opakování k maturitě I
(Mgr. Zdeněk Vejražka)
Konverzace v angličtině I
(Mgr. Ludmila Oharková)
Seminář filozofie I
(Mgr. Iveta Macánová)
Tvorba internetových stránek I
(Mgr. Michal Smatana)
Konverzace v německém jazyce I
(Mgr. Karel Vacek)
Cvičení z matematiky I
(Mgr. Gabriela Malečková)
Globální problémy planety I
(Mgr. František Staněk)
Fyzika v příkladech a testech I
(Mgr. Lucie Těšitelová)
Základy francouzského jazyka I
(Mgr. Klára Bočanová)
Tvůrčí psaní I
(Mgr. Miloš Libich)
 
 

Blok B:

Genetika I
(Mgr. Pavla Srpová)
Konverzace v angličtině I
(Mgr. Martina Skleničková)
Cvičení z matematiky I
(Mgr. Lucie Těšitelová)
Místní region – Ústecký kraj I
(Mgr. Jiří Henzl)
Základy teorie práva I
(Mgr. Iveta Macánová)
Konverzace v německém jazyce I
(Mgr. Karel Vacek)
Globální problémy planety I
(Mgr. František Staněk)
Od atomu ke hvězdám I
(Mgr. Ludmila Šulcová)
Základy latiny I
(Mgr. Kamila Pelešková)
Chemie v testech I
(RNDr. Hana Weinhaeurová)
Seminář z biologie I
(Mgr. Iva Vítová)
Tvorba internetových stránek I
(Mgr. Michal Smatana)
 
 

Blok C:

Konverzace v angličtině I
(Mgr. Jitka Zavadilová)
Globální problémy planety I
(Mgr. František Staněk)
Seminář z biologie I
(Mgr. Mária Händlová)
Dějepis – opakování k maturitě I
(Mgr. Zdeněk Vejražka)
Současné umění v kontextu doby I
(MgA. Luděk Prošek)
Chemie v testech I
(RNDr. Hana Weinhaeurová)
Genetika I
(Mgr. Pavla Srpová)
Chemické praktikum I
(Mgr. Irena Šlehoberová)
Úvod do sociologie I
(Mgr. Iveta Macánová)
Finance a financování I
(Ing. Otto Münch)
Matematická analýza I
(Mgr. Iva Kašpráková)
Cvičení z matematiky I
(Dr. Ing. Eva Hrdličková)
 
 

Blok D: (nevolí sportovní studium)

Tvůrčí psaní I
(Mgr. Miloš Libich)
Logika a studijní předpoklady I
(Mgr. Jiří Henzl)
Chemické praktikum I
(Mgr. Irena Šlehoberová)
Seminář z biologie I
(Mgr. Lenka Volmutová Šircová)
Cvičení z matematiky I
(Mgr. Ludmila Šulcová)
Úvod do sociologie I
(Mgr. Iveta Macánová)
Programování I
(Mgr. Michal Smatana)
Konverzace ve francouzštině I
(Mgr. Klára Bočanová)
Konverzace v angličtině I
(Mgr. Jana Bencová)
Příběhy židovské a křesťanské kultury I
(Mgr. Andrea Gregorová)
Moderní korespondence I
(Mgr. Jitka Ježková)
 
 
 
 

Nabídka seminářů pro studenty letošních druhých ročníků a sexty - dvouleté semináře:

Toto je nabídka seminářů pro 1. kolo volby dvou volitelných předmětů, které jsou ve 3. ročníku a septimě povinné. Studenti čtyřletého gymnázia a septimy si musí z každého bloku zvolit právě jeden seminář. Studenti sportovního gymnázia si volí jeden seminář z bloku A. Pro více informací o konkrétním semináři klikněte na jeho název.

Výběr seminářů v 1. kole je závazný, druhého kola výběru se zúčastní pouze studenti, jejichž seminář nebude pro malý zájem otevřen.

Výběr seminářů pro budoucí 3. ročníky proběhne od pondělí 14. 2. od 20:00 do středy 16. 2. do 20:00. Volba proběhne formou vyplnění ankety v EŽK. Musíte být přihlášeni prostřednictvím svého žákovského účtu a anketa není dostupná v aplikaci, pouze v EŽK přihlášené přes internetový prohlížeč.
V hlavní nabídce zvolte položku Ankety -> Vyplňování anket.
Klikněte na odkaz Vstup u příslušné ankety daného bloku předmětů.
Přečtěte si úvodní text ankety a klikněte na tlačítko Dále
Zvolte předmět, který chcete v daném bloku studovat (zaškrtávací tlačítko) a klikněte na tlačítko Dále.
Na další stránce po přečtení textu klikněte na Dokončit. Tím se dostanete opět do okna s volbou bloků a postup opakujte zvolením jiného bloku předmětů.

Blok A:

Biologie člověka a živočichů II
(Mgr. Mária Händlová)
Programování II
(Mgr. Michal Smatana)
Konverzace v německém jazyce II
(Mgr. Karel Vacek)
Seminář z dějepisu II
(Mgr. Zdeněk Vejražka)
Tvůrčí psaní II
(Mgr. Miloš Libich)
Základy francouzského jazyka II
(Mgr. Klára Bočanová)
Úvod do politologie II
(Mgr. Jakub Haviar)
Zeměpisný seminář II
(Mgr. Gabriela Malečková)
Konverzace v angličtině II
(Mgr. Jana Synková)
Seminář a cvičení z biologie II
(Mgr. Lenka Volmutová Šircová)
Seminář z chemie II
(Mgr. Iva Vítová)
Matematický seminář II
(Mgr. Ivana Kašpráková)
Ruský jazyk pro začátečníky II
(Mgr. Jitka Ježková)
Seminář z fyziky II
(Mgr. Ivana Hotová)

Blok B: (nevolí sportovní studium)

Zeměpisný seminář II
(Mgr. Ivana Kašpráková)
Základy latiny II
(Mgr. Kamila Pelešková)
Psychologie II
(Mgr. Jitka Ježková)
Příprava na Cambridge English II
(Ing. Roman T. Sedlar, MBA)
Seminář a cvičení z biologie II
(Mgr. Iva Vítová)
Matematický seminář II
(Mgr. Tomáš Volmut)
Dějiny 20. století II
(Mgr. Michael Přenosil)
Konverzace v německém jazyce II
(Mgr. Karel Vacek)
Konverzace ve francouzštině II
(Mgr. Klára Bočanová)
Seminář výtvarné tvorby II
(MgA. Luděk Prošek)
Seminář z chemie II
(RNDr. Hana Weinhauerová)