Tag '2k21'

 • Jsem moc ráda, že se po letech znovu otevřel v sekundě seminář Fyzika v pokusech. V tomto semináři vyrábíme různé hračky a pomůcky pro demonstraci běžných fyzikálních jevů. Na přiložených snímcích vidíte dělo na "maršmelouny", pracující na principu přeměny energií, a kotrmelující klauny, se kterými jsme pořádali závody. Kutálí se díky změně těžiště na nakloněné rovině. Asi nemusím zdůrazňovat, že nás práce všechny moc baví. Už se těším, až budeme příště "vyrábět počasí" (mraky, blesky, tornáda, déšť)😀

  Autorka: Mgr. Ivana Hotová

   

 • Ve dnech 20. a 21. září 2021 se na našem gymnáziu a dalších 335 středních školách po celé republice konaly Studentské volby. Žáci mohli vybírat z politických stran, hnutí a koalic, které kandidují ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Studenti se díky tomuto vzdělávacímu projektu seznamují s principy demokratických voleb a volebním systémem.

  Na našem gymnáziu se voleb účastnilo 181 žáků z celkového počtu 435. Volební účast byla 41,6%.

 • Přestože nám počasí příliš nepřeje a hodně se ochladilo, hlásíme, že se máme fajn. Dopoledne pracujeme v učebnách, odpoledne soutěžíme, sportujeme a učíme se spolupracovat. V úterý vyrazíme na celodenní výlet do nedalekého Drážkova a Kamýku nad Vltavou.

  Autorka: Mgr. Jana Synková

   

 • Ve čtvrtek 16. září 2021 bylo na Krajském úřadě v Ústí nad Labem podepsáno Memorandum o spolupráci mezi DofE (Program Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu pro mladé lidi), Podkrušnohorským gymnáziem a krajem jako naším zřizovatelem. Slavnostního podpisu se za naši školu zúčastnil ředitel školy Mgr. Karel Vacek.

  Jedná se jak o morální podporu účastníků DofE, tak i o finanční podporu pro každou instituci zřizovanou krajem, která je aktivně do programu zapojena.

  Image
 • Jak je na našem gymnáziu zvykem, jeli jsme hned v prvních zářijových dnech na adaptační kurz. Cíl této výpravy – adaptace, byl splněn. A jak si adapťák užili sami studenti? Přečtěte si v následující zprávě. (Mgr. Pavlína Korcová, třídní vyučující)

 • Dnes jsme si dopoledne zajezdili na bobové dráze v Janově nad Nisou a odpoledne jsme se vypravili do Bedřichova, kde jsme si prošli naučnou stezku Černá Nisa, která nás zavedla k vodní nádrži Bedřichov. Celkově jsme v Jizerkách nachodili přes 70 km, a abychom tuto vzdálenost zdolali, bylo zapotřebí přes 90 000 kroků.

  Autoři: Mgr. Jakub Haviar (text), Mgr. Eva Matesová (foto), Mgr. Michael Přenosil (foto), Karel Hrdlička (foto)

   

 • Dnes jsme podnikli nejdelší (celodenní) výlet. Naše cesta vedla z Harrachova na Čertovu horu (1121 m n. m.) a dále přes Ručičky na Dvoračky (1140 m n. m.), kde jsme se občerstvili a pokračovali směrem k známému Mumlavskému vodopádu. Celkem jsme zdolali téměř 20 km.

  Autoři: Mgr. Jakub Haviar (text), Mgr. Eva Matesová (foto), Mgr. Michael Přenosil (foto), Karel Hrdlička (foto)

   

 • Lépe si adaptační kurz třída 1.B v doprovodu paní profesorky Kamily Peleškové užít nemohla. Hned v neděli ráno nás u autobusu na Českém Jiřetíně přivítala usměvavá paní profesorka Marešová a vychovatelé Fíla se Zuzkou. Dobrou náladu na nás přenesli téměř okamžitě a vlastně nás pronásledovala po celý třídenní pobyt v krásné přírodě. Následoval nabitý program plný zábavných aktivit a her. Společně jsme odbourali veškeré strachy, stmelili kolektiv a připravili se na společné studium. Jsme na úplném začátku, ale už teď víme, že to bude jízda a že spolu všechno zvládneme.

 • Dnes dopoledne jsme vyrazili zdolat další z místních rozhleden. Tentokrát se jednalo o rozhlednu Šťastná vyhlídka, která se nachází na nedalekém kopci Světlý vrch (technické parametry: výška 21,5 metrů, 105 schodů). Po vydatném obědě a odpočinku jsme se vydali na okružní cestu do obce Desná, kde jsme si prohlédli torzo protržené přehrady a zdejší památník (událost z roku 1916 je jedním z největších neštěstí tohoto druhu v naší historii). Už se těšíme na zítřejší výpravu.

 • Třídy 2.A a 3.A tráví od 6. do 10. září své dny na školním výletě v Jizerských horách.

  Dnes jsme po negativních výsledcích našich testů, zato s pozitivní náladou odjeli do Albrechtic v Jizerských horách, kde budeme následující dny pobývat. Po příjezdu a ubytování jsme se vydali na prohlídku místního okolí. Nejvyšším bodem naší prohlídky byl vrchol Tanvaldského Špičáku s kótou 831 m. n. m.

  Autoři: Mgr. Jakub Haviar (text), Mgr. Michael Přenosil (foto), Mgr. Eva Matesová (foto)

   

 • Na začátku školního roku vyjeli studenti 1.A v doprovodu třídní učitelky na svoji první společnou akci - na adaptační kurz do Českého Jiřetína na chatu Barbora.

  Stál před námi jasný cíl - vzájemně se poznat, podpořit spolupráci a vytvořit si pohodu a důvěru mezi sebou v třídním kolektivu a snadněji se zapojit i do života školy.

  Program kurzu vedli lektoři Zuzka a Filip pod vedením školní metodičky prevence Michaely Marešové. Počasí nám přálo, a tak většina připravených aktivit probíhala na čerstvém vzduchu v krásné přírodě.

 • V pátek 3. září byl lektory z pražského Projektu Odyssea připraven pro naši třídu pestrý program v podobě her a aktivit. A výsledek? Již neváháme nad jmény svých spolužáků, dozvěděli jsme o svých zálibách, víme, co bychom společně ve třídě chtěli a nechtěli zažít, určili jsme si třídní pravidla, jež hodláme dodržovat, a přesvědčili jsme se, že umíme „táhnout za jeden provaz“. Strávili jsme spolu hezký den. Přestože bez knih a úkolů, šli jsme domů unavení, ale s pocitem, že bychom mohli být nejen prima třída, ale i prima parta 😊

  Autorka: Mgr. Lucie Těšitelová

 • Studenti primy si zpestřili den před vysvědčením tvořením. Přenesli se do pravěku a zabývali se výrobou pravěkých keramických nádob, zbraní, nástrojů a také zkamenělin. Největší výzvou se ovšem stala Věstonická venuše. Jak se výtvory žákům povedly a zda by studenti v pravěku uspěli, můžete posoudit ve fotodokumentaci.

  Bylo to moc prima dopoledne!

  Autorka: Mgr. Jana Synková

   

 • V úterý 29. června 2021 se naše třída 1.A v doprovodu pana učitele Přenosila a paní učitelky Korcové vypravila do chomutovského zooparku. Sraz byl na nádraží v Mostě, odkud jsme společně jeli vlakem. Z počátku se zdálo, že nám počasí nebude přát, ale obavy se ukázaly být neopodstatněné a nás čekal krásný slunečný den v nádherném prostředí mezi 160 druhy zvířat, které zoopark nabízí. Možností, co podniknout, bylo opravdu mnoho. Od krmení dravého ptactva, až po návštěvu velbloudů, či prohlídka exotických plazů a mnoho dalšího.

 • V termínu 28. a 29. června 2021 se třída 1.S vydala na exkurzi. Tématem bylo Kulturněhistorický a environmentální potenciál Prunéřovska. Již cestou do kempu jsme si mohli zblízka prohlédnout tepelnou elektrárnu. Určitě bylo zajímavé sledovat všechny ty komíny, chladící zařízení a potrubí. O to větší bylo naše překvapení, když jsme došli do vesnice Prunéřov. Všude krásná a rozmanitá krajina, přírodní koupaliště, Prunéřovský potok, hrad Hasištejn (který naše slečny přejmenovaly na Hašištejn :-)).

 • Na konci školního roku vyrazila třída 2.A švestkovou dráhou do malebného městečka Úštěk. Počasí nám přálo, a proto jsme se s velikou chutí vydali na prohlídku nedaleké zříceniny hradu Helfenburk. Po zdolání a zhlédnutí zbytku hradu jsme se vydali k jezeru Chmelař, kde jsme svlažili naše těla po „namáhavé“ cestě. Večer jsme si společně „zazpívali“ a opekli buřty a ráno hurá nazdar výletu…

  Autoři: Mgr. Jakub Haviar (text+foto), Karel Hrdlička (foto)

   

 • Z pátku 25. června 2021 na sobotu 26. června 2021 se za naši školu uskutečnila vůbec první expedice v rámci projektu DofE (The Duke of Edinburgh´s International Award). Expediční skupinu tvořilo osm účastníků, členů DofE: Štěpán Kocourek a Dominika Dangová (3.B), Markéta Kohoutová a Aneta Seidlová (2.S), Adéla Fejfarová (1.A), Marta Navrátilová (septima), Josef Navrátil a Lucie Koubová (kvarta).

 • Ve čtvrtek 24. června 2021 se v počítačové učebně sešlo 20 soutěžících z různých tříd, aby změřili své síly v 17. ročníku tradiční soutěže v psaní na klávesnici a zabojovali o hlavní cenu - putovní pohár ředitele školy.

  Soutěžící se utkali v desetiminutovém opisu s penalizací chyb do 0,50 procent. O výsledku pak rozhodla rychlost opisu. Vše proběhlo pod odborným dohledem naší bývalé vyučující Mgr. Ivany Mikulkové. Hladký průběh soutěže zajišťovala i tentokrát Mgr. Jitka Ježková.

 • Jak se již stalo tradicí, ocenila i v tomto roce Okresní hospodářská komora nejlepší absolventy všech středních škol Mostecka. Za naše gymnázium byly oceněny Tereza Riegerová, Thea Harantová a Anna Natálie Kohoutová.

  Ocenění Dobrý list Komory za vynikající výsledky, znalosti a dovednosti převzali z rukou předsedy OHK pana Rudolfa Junga ve velké zasedací místnosti Magistrátu města Most ve středu 23. června 2021. Oceněným absolventkám gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalším studiu i v životě.

  Autorka: Mgr. Iveta Macánová

   

 • V rámci předmětu Svět práce si žáci kvarty vyzkoušeli, co všechno obnáší založení vlastní firmy. Studenti se rozdělili do 8 skupin o 3 až 5 členech. V týmech pak promysleli svůj podnikatelský plán, společenský přínos a organizaci firmy, její logo, reklamu, finance, cenu výrobku či služby.