16. listopadu 2021 - Právnická povolání - setkání s odborníkem z praxe

V rámci našeho semináře Základy teorie práva se snažíme propojit co nejvíce teorii s praxí. Rozhodli jsme se, že si do hodin našeho semináře budeme zvát odborníky s právnickým vzděláním, aby nám vysvětlili, co je náplní jejich profese. Tentokrát jsme si na úterý 16.11. pozvali notářku paní magistru Danielu Paparegovou.

Dozvěděli jsme se, jak se stát notářkou a že to není vůbec lehké. Co všechno spadá do notářské působnosti - že notář je soudním komisařem, dále sepisuje notářské zápisy, provádí vidimaci a legalizaci, osvědčuje, že byla předložena listina a kdy se tak stalo, provádí protestaci směnek a jiných listin, které je třeba předložit k uplatnění práva, vydává různé výpisy, osvědčuje provedení úkonů a splnění formalit ve vztahu k evropským společnostem, přijímá listiny a peníze do úschovy, že mohou poskytovat také právní porady atp. Je toho opravdu hodně, co spadá do jeho kompetence.

Paní notářka povídala o své práci s velkou chutí a poutavě. Dotazů padlo opravdu hodně, asi nejvíce nás zajímala problematika dědického řízení. Ve společnosti paní notářky uběhl čas neskutečně rychle. Dozvěděli jsme spoustu zajímavostí i relevantních informací, bylo to zároveň inspirující i zábavné povídání. Paní notářko, děkujeme, že jste si na nás udělala čas.

Autorka: Mgr. Iveta Macánová