Tag '2k22'

 • Dnešním dnem byly zahájeny dva týdny ústních maturitních zkoušek na naší škole. V prvním týdnu maturují studenti tříd oktáva a 4.B, přinášíme vám několik fotografií ze slavnostních zahájení zkoušek a prvních zkoušení.

  Autor: Mgr. Michal Smatana

   

 • V pondělí 16. května 2022 proběhly v rámci ZSV - Svět práce ve všech 3. ročnících a septimě přednášky o možnostech studia, stáží, dobrovolnické činnosti a práce v zemích Evropské unie.

  Regionální koordinátorka ústeckého Eurocentra Mgr. Adéla Rypková představila studentům programy Erasmus+, Evropský sbor solidarity, seznámila je s podmínkami pro studium, pro výměnné programy a stáže v zahraničí.

 • Dne 11. května proběhla během prvních dvou vyučujících hodin ve 2.S vernisáž obrazů pod názvem Druhá tvář naší třídy. Ačkoli jsme nejprve počítali s malou akcí v rámci naší třídy, nakonec se vernisáže účastnila i kvarta, která představovala anglické návštěvníky.

  Program samotné vernisáže byl uveden paní učitelkou Valíčkovou a poté měli slovo dva naši moderátoři. Po úvodním slově následovalo představení autorů prvních šesti obrazů, vše v jazyce českém i anglickém. Pro zpestření programu zazněly v jeho půlce tóny hudebních nástrojů, kdy se paní učitelka Oharková a žáci kvarty opravdu překonali.

 • Tak jako minulý rok, i letos jsme se zúčastnili soutěže Europa Secura (informace o soutěži najdete na https://www.europasecura.cz/). Naším tématem bylo bezpečnostně zpracovat Turecko. Po intenzivní přípravě a úspěšném okresním kole jsme postoupili až do kola krajského. Zde nám byli protivníky další čtyři týmy. Z určitých důvodů jsme museli obměnit jednoho člena týmu, nicméně David Štýs, kterého jsme si vybrali, byl pro tým velkým přínosem.

 • V úterý 10. května 2022 se v konferenčním sále Krajského úřadu Ústeckého kraje uskutečnilo slavnostní předávání bronzových ocenění DofE - Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu.

  Podkrušnohorské gymnázium mělo na akci bohaté zastoupení - certifikát a odznak z rukou paní radní pro školství Ing. Jindry Zalabákové a programového ředitele DoFE Michala Ježe převzalo celkem 16 našich úspěšných účastníků.

 • V pátek 6. května jsme se sešli v Litvínově na Loučkách. Cíl byl jasný. Osvojit si základy orientačního běhu a orientaci v přírodě.

  Na připravené trase pro začátečníky jsme měli podle mapy (k dispozici byla papírová) najít kontroly. A vůbec to nebylo jednoduché. Jedna skupina si odnesla i známého „BLUDIŠŤÁKA“. Pokusit se orientovat i v klusu nebylo možné vůbec. Zjistili jsme tedy, že i orientace vyžaduje trénink a dokonce ani koukání do mobilu nám nebylo nic platné.

  Úspěchem celé akce bylo to, že jsme se v plném počtu vrátili do Mostu 😊

 • V rámci základů společenských věd jsme měli možnost setkat se s vedoucí mosteckého střediska Probace a mediace, s paní magistrou Marií Jarolímovou. Dozvěděli jsme se mnoho nových přínosných informací, jako například čím vším se tento obor zaobírá a co je zapotřebí k výkonu profesí v probačních a mediačních službách. Seznámili jsme se s významy nejrůznějších pojmů, jako jsou třeba integrace pachatele, participace nebo přímo samotná mediace. Zajímavou částí byly i poznatky o tom, jaká práva mají oběti trestných činů či jak probíhá domácí vězení.

 • Ve čtvrtek 5. května proběhla na atletickém stadiónu ve Velebudicích tradiční soutěž školních družstev – Pohár rozhlasu. Soutěžilo se v bězích, ale také v technických disciplínách – hodech, vrzích, skocích do dálky a výšky.

  Naši školu reprezentovala 3 družstva – mladší chlapci a mladší i starší dívky.

  Na základě dobrých výkonů získala všechna naše družstva medaile – chlapci bronzovou a dívky 2 stříbrné medaile.

  Účastníkům patří tedy poděkování za velmi dobrou reprezentaci školy a těšíme se, že v příštím roce naši žáci tyto výkony zopakují.

 • Ve středu 4. května 2022 se naše basketbalistky zúčastnily finále krajského kola.

  Švestkovou dráhou jsme se vypravily do Litoměřic. Cestu jsme si zpříjemnily výlukou a plné síly dorazily do haly. Pak už se naše myšlenky zkoncentrovaly pouze na hru a úspěch se dostavil. V silné konkurenci jsme obstály a přivezly bronzové medaile.

  Děkuji všem za vzornou reprezentaci školy.

  Autorka: Mgr. Karla Trefná

   

 • Dne 3. května 2022 se třída sexta vydala na výlet na nedaleký zámek Jezeří. Cesta tramvají byla zajímavá pouze rozdílnými částkami, které jednotliví studenti zaplatili. Nejméně pět korun, nejvíce šest set.

  Autobusem číslo 14, do kterého jsme přestupovali v Litvínově na nádraží, jsme se následně dostali do Černic. A odtud už jen pěšky. Do kopce. Po ránu.

  Ač tato situace nezní nijak slavně, cesta byla veselá a nakonec jsme se s plícemi v krku, zbrocení potem a na pokraji sil vyšplhali až k Jezeří, kde jsme s hrůzou zjistili, že otevírají až v deset hodin. Bylo půl deváté.

 • Dne 3. května 2022 žáci 3.A navštívili výstavu s názvem Naši Němci. Expozice se nachází v muzeu města Ústí nad Labem.

  Výstava obsahovala řadu multimediálních prvků, digitálních map a vizualizací. Žáci si s pomocí výstavy udělali základní představu o dějinách německy mluvícího obyvatelstva na našem území od raného středověku až po dvacáté století.

 • V úterý 2. května 2022 se vydala třída 1.A na exkurzi do společnosti TRIBAP, s. r. o. Exkurze navazovala na naši předcházející akci Ukliďme Česko - a právě zde v této firmě, která mimo jiné zajišťuje komplexní služby v oblasti ekologie, jsme hledali odpověď na otázku "Co s odpady?".

 • Dne 27. dubna jsem měl tu možnost vyjet s mým sborečkem na soustředění. Rozkaz zněl jasně. Budeme zpívat, zpívat a zpívat. A samozřejmě, abych nezapomněl, budeme zpívat. Bylo nám řečeno, že soustředění je určené zejména k nácviku sborových písní a volného času si moc neužijeme. Toho jsem se nejdříve malinko bál. Mé obavy se však prvním dnem na soustředění jak potvrdily, tak i rozplynuly.

 • V pátek 22. dubna proběhlo na 10. ZŠ v Mostě okresní kolo biologické olympiády pro nejmladší kategorii – tedy pro žáky 6. a 7. tříd. Naši školu reprezentovali Lea Skálová z primy a Miroslav Pulda ze sekundy. A že to byla reprezentace úspěšná, dokazuje jejich umístění na prvním a druhém místě. Své skvělé teoretické znalosti i praktické dovednosti budou moci znovu prokázat v krajském kole, kam oba postoupili. Gratulujeme a držíme palce v krajském kole.

  Image
 • Ve čtvrtek dne 21. dubna 2022 se studenti 4. ročníku v rámci seminářů psychologie a práva společně s vyučujícími Jitkou Ježkovou a Ivetou Macánovou zúčastnili soudního procesu u Okresního soudu v Mostě.

 • Co je vlastně právo, právní norma, právní řád, jak vypadá legislativní proces, jaká je soustava soudů v ČR, jaká máme právnická povolání a mnohé další skutečnosti jsme si v průběhu školního roku osvojovali v rámci semináře Základy teorie práva. Bez teoretických základů nejde dělat téměř nic v žádném oboru vědění, ale protože si samozřejmě uvědomujeme, jak důležité je propojení teorie s reálným životem, vydali jsme se v úterý k Okresnímu soudu v Mostě, abychom přičichli k reálnému životu a podívali se, jak vypadá hlavní líčení v trestní věci. A nelitovali jsme.

 • V úterý 19. dubna vyrazily třídy 1.C a 2.A místo do školy na výšlap. Naše dnešní trasa tak neměla za cíl Podkrušnohorské gymnázium (adresa Čsl. armády 1530), ale skalnatý vrch Bořeň nedaleko Bíliny (souřadnice 50°31′40″ s.š., 13°45′50″ v.d.). Vrchol leží v nadmořské výšce 539 m n.m., a co je ještě důležitější, převýšení oproti okolnímu terénu je 216 metrů. Taková jsou strohá fakta, subjektivně to ale každý prožíval po svém. Pro některé šlo o pohodovou procházku na nevysoký kopec, pro jiné o náročný výstup na jednu z velehor Českého středohoří.

 • Dne 13. dubna navštívili žáci tříd 1.B a 1.C Věznici v Bělušicích. Věznice Bělušice je organizační článek Vězeňské služby ČR pro výkon trestu odnětí svobody mužů. Věznice je profilována jako věznice s ostrahou s nízkým, středním a vysokým stupněm zabezpečení. Trest odnětí svobody zde vykonává přes 1 000 odsouzených. Studenti se po přísné vstupní kontrole seznámili s chodem věznice a shlédli ukázku výcviku psa, který prohledává, zda do věznice nikdo nevnáší či v balíku nepašuje drogy. Poté přímo vstoupili do prostor, kde si vězni odpykávají svůj trest.

 • Ve středu navštívil areál zahrady u spodní budovy „Osterhase“ neboli „velikonoční zajíc“. V německy mluvících zemích chodívá obvykle až v neděli večer před Velikonočním pondělí, ale k nám přišel s předstihem. Zanechal nám zde, jak je jeho oblíbeným letitým zvykem, několik desítek čokoládových vajíček, které vyrazili hledat studenti Tercie v rámci hodiny německého jazyka. A byli úspěšní!

 • 13. dubna 2022 se naše třída v doprovodu paní učitelky Bočanové a pana učitele Henzla vydala na exkurzi do Ústí nad Labem. Naším cílem bylo vidět a blíže se seznámit především s Masarykovými zdymadly a Vaňovskými vodopády. Sešli jsme se v 8:10 v hale mosteckého nádraží a jeli vlakem přímo do naší cílové destinace. Itinerář exkurze byl předem znám, a tak si někteří z nás k jednotlivým zastávkám připravili informace, se kterými chtěli spolužáky seznámit. Ihned po příjezdu jsme si povídali o protipovodňových opatřeních, a pak jsme se vydali směrem k městské části zvané Střekov.