21. prosince 2022 - Charitativní sbírka pro děti a matky v nouzi

Vánoce, Vánoce přicházejí… a s nimi i naše již tradiční charitativní sbírka pro děti a matky v nouzi, které žijí v azylovém domě v našem sousedství.

Azylový dům je totiž určen ženám a matkám s dětmi, které se ocitly na ulici, protože přišly o bydlení, nebo jsou ohroženy nějakou formou násilí, žijí v nevyhovujícím rodinném prostředí nebo v obydlí, které ohrožuje jejich život a zdraví.

Ve středu jsme se sešli ve vestibulu budovy v Majakovského ulici, abychom si zazpívali vánoční písně a předali vybrané jídlo a hračky.

Koncert si připravili studenti oktávy a vánoční příběh přečetly studentky ze septimy. Bylo to krásné, děkujeme.

A maminkám s dětmi azylového domu přejeme, aby brzy našly bezpečný domov, kam se mohou bez obav vracet.

Tak šťastné a veselé… Radujme se.

Autoři: Mgr. Iveta Macánová (text), Martin Klein (foto)