6. prosince 2022 - Krušnohorské Vánoce

V úterý 6. prosince nás navštívil náš absolvent Adam Novák, který přijel představit do dějepisných hodin prvních ročníků tradice krušnohorských Vánoc. Žáci se seznámili s historií těžby v našem regionu, s hornickými zvyky, s výrobou hraček, vánočních postaviček a ozdob. Hodina se nám všem velmi líbila, děkujeme tímto Adámkovi za jeho ochotu a krásnou prezentaci!

Autorka: Mgr. Klára Bočanová