Školní parlament

Školní parlament je orgán, který jsme jako studenti založili za účelem vylepšení mezitřídních vztahů a prosazení více našich nápadů. Poprvé jsme se sešli 8. března 2022 v knihovně gymnázia. Od té doby probíhají schůze podle potřeby cca každé dva týdny.

Naším cílem je podílet se na akcích, které bude škola pořádat, zvelebovat ji, a více si zpříjemňovat roky studia. Podařilo se nám zrealizovat již několik akcí, které měly úspěch. Za celý parlament bychom chtěli poděkovat našim spolužákům za zájem, vedení za vstřícnost a v neposlední řadě, zástupkyni školy paní Macánové a panu učiteli Proškovi za pomoc, kterou nám od samého počátku poskytují.

Předseda: Justýna Janderová (O7)
Místopředseda: Ema Kynclová (O7)
Rada parlamentu: Marek Těšitel (O6), Jana Korbová (3.A), Adam Jíša (1.A)

V případě potřeby nás kontaktujte emailem gymmostparlament@seznam.cz, nebo přes jednotlivé zástupce ve třídách.

Stanovy parlamentu

Seznam členů Školního parlamentu k 8. listopadu 2023:

O1: Matěj Kritzbach, Tereza Vinklárková
O2: Tereza Trpková, Kateřina Uškovičová
O3: David Čihula, David Dorňák
O4: Adriana Sirovičová, Ivana Weissová
O5: Sofie Manencová, Jaroslav Skyba
O6: Marek Těšitel, Jana Machynová
O7: Justýna Janderová, Ema Kynclová
1.A: Adam Jíša, Natálie Nekolová
1.B: Tomáš Novák, Nathalie Brixová
1.C: Jakub Zlata, Jasmína Kučerová
1.S: Eliška Havlíčková, Adéla Masopustová
2.A: Ladislav Tvaroha, Mariam Chiah
2.B: Jan Vališ, Lucie Tourková
2.C: Hana Dvořáková, Jakub Komínek
3.A: Jana Korbová, Kateřina Vykouková
3.C: Lukáš Prucek, Jan Svoboda
3.S: Libuše Křížová
4.A: Andrea Maljuková, Anna Šašková
4.B: Klára Cidrychová, Matyáš Blaszczyk

Zápisy ze schůzí:

2. 11. 2022

23. 11. 2022

7. 12. 2022

11. 1. 2023

1. 2. 2023

15. 2. 2023

27. 9. 2023

18. 10. 2023

8. 11. 2023

6. 12. 2023

17. 1. 2024

21. 2. 2024

10. 4. 2024

Následující schůze: v květnu, bude upřesněno