Výchovné poradenství

Personální obsazení

 • Výchovná poradkyně Mgr. Martina Skleničková
 • Výchovná poradkyně Mgr. Pavlína Korcová
 • Školní metodička prevence Mgr. Mária Händlová
 • Školní metodička prevence Mgr. Michaela Marešová
 • Školní psycholožka PhDr. Zdeňka Pavlíková

Obsahem práce je činnost zaměřená zejména na

 • pomoc při profesní orientaci studentů
 • pomoc při volbě dalšího pomaturitního typu studia
 • spolupráce se vzdělávacími společnostmi
 • spolupráce s kariérovou poradkyní na Úřadu práce ČR
 • individuální pomoc studentům při osobních a studijních problémech
 • rozhovory s rodiči o studijních i osobních problémech jejich dětí
 • zprostředkování odborné pomoci studentům
 • pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich vyučujícím při práci s nimi
 • spolupráce s PPP Most a dalšími specializovanými školskými poradenskými zařízeními
 • preventivní činnost, organizování přednášek a besed s různými odborníky

Konzultační hodiny výchovného poradenství

Prevence sociálně patologických jevů

Jak se správně učit

Příprava k maturitě

Jak si vybrat VŠ

Aktuální informace pro zájemce o studium na VŠ

Studium a práce v zahraničí

Kariérové poradenství - rejstřík kontaktů a odkazů

Možnosti absolventa gymnázia

 • Možnosti absolventa gymnázia, schéma pomaturitního studia naleznete pod tímto odkazem

Pro talentované studenty - SOČ

Středoškolská odborná činnost je soutěží talentovaných středoškoláků v řešení odborných problémů v 18 vědních oborech. Probíhá zpravidla ve třech kolech formou soutěžních přehlídek, ve kterých soutěžící své práce obhajují. Nejúspěšnější řešitelé jsou často vybíráni k účasti na obdobných mezinárodních soutěžích.

Soutěž vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Soutěže se mohou zúčastnit žáci denního studia střední školy (výjimečně i základní školy) v kterémkoliv z vyhlášených oborů.

Proč se zúčastnit SOČ

 • Hodně se naučíte, seznámíte se s řadou zajímavých lidí
 • Můžete uplatnit svůj zájem a svoji odbornost
 • Získáte příležitost prezentovat a obhájit svoji práci před odborníky z oboru
 • Při přijímacích zkouškách na vysokou školu, ale i při jakékoliv Vaší odborné činnosti to budou zkušenosti k nezaplacení

Podrobné informace na http://www.soc.cz/

Aktuální projekty Evropské dobrovolné služby Erasmus + (www.naerasmusplus.cz)

 • pro mladé ve věku 18 – 30 let
 • účastníci mají ve všech těchto projektech hrazené ubytování, zdravotní pojištění, kapesné, stravné, cestu tam a zpět
 • celý projekt je financován z grantu ERASMUS+
 • pracovní doba je 30-35 hodin týdně, v projektu má účastník nárok na dovolenou (4-6 týdnů)
 • účastníci nakonec obdrží pas mládeže, což je doporučení pro svého zaměstnavatele
 • stáž poskytne nové pracovní zkušenosti v zahraničí, čímž účastníkům po návratu do vlasti výrazně otevírá dveře při získávání lepšího uplatnění na našem trhu práce
 • příležitost jak vyrazit do světa bez nutnosti vlastního financování
 • všechny projekty jsou aktuální, již nyní je třeba se hlásit i k projektům, které začnou až na podzim.