Konzultační hodiny výchovného poradenství

Na základě aktuální situace se konzultační hodiny pro studenty a jejich zákonné zástupce ve školním roce 2020/2021 konají pouze po předchozí domluvě (telefonní, emailové).

Výchovná poradkyně Mgr. Martina Skleničková

Oblast působnosti:

 • Poradenství v oblasti studijních, výchovných a osobních problémů žáků
 • Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Poradenství v oblasti výběru vysoké školy, dalšího pomaturitního studia

Kontaktní e-mail: martina.sklenickova@gymmost.cz

Výchovná poradkyně Mgr. Pavlína Korcová

Oblast působnosti:

 • Poradenství v oblasti studijních, výchovných a osobních problémů žáků
 • Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Poradenství v oblasti výběru vysoké školy, dalšího pomaturitního studia

Kontaktní e-mail: pavlina. korcova@gymmost.cz

Školní metodička prevence Mgr. Mária Händlová - konzultační hodiny ve školním roce 2020/2021

 • Pondělí 10:55 - 11:40
  Kabinet č. 304, 3. patro, budova B1, Čsl. armády 1530
 • Úterý 10:55 - 11:40
  Kabinet TV č. 31, přízemí, budova B2, ul. Majakovského

Oblast působnosti:

 • Prevence sociálně patologických jevů

Kontaktní e-mail: maria.handlova@gymmost.cz

Školní psycholožka PhDr. Zdeňka Pavlíková

Oblast působnosti:

 • Profitesty
 • Individuální sezení
 • Řešení problémů s učením

Kontaktní e-mail: zdenka.pavlikova@gymmost.cz