Konzultační hodiny výchovného poradenství

Konzultační hodiny pro studenty a jejich zákonné zástupce se ve školním roce 2023/2024 konají ve čtvrtek od 8.00 do 8.45 na budově B1. Jiné termíny pouze po předchozí emailové domluvě.

Výchovná poradkyně Mgr. Martina Skleničková

Oblast působnosti:

  • Poradenství v oblasti studijních, výchovných a osobních problémů žáků
  • Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Poradenství v oblasti výběru vysoké školy, dalšího pomaturitního studia

Kontaktní e-mail: martina.sklenickova@gymmost.cz

Výchovná poradkyně Mgr. Pavlína Korcová

Oblast působnosti:

  • Poradenství v oblasti studijních, výchovných a osobních problémů žáků
  • Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Poradenství v oblasti výběru vysoké školy, dalšího pomaturitního studia

Kontaktní e-mail: pavlina. korcova@gymmost.cz

Školní metodička prevence Mgr. Mária Händlová

Oblast působnosti:

  • Prevence sociálně patologických jevů

Kontaktní e-mail: maria.handlova@gymmost.cz

Školní psycholožka PhDr. Zdeňka Pavlíková

Oblast působnosti:

  • Profitesty
  • Individuální sezení
  • Řešení problémů s učením

Kontaktní e-mail: zdenka.pavlikova@gymmost.cz