Tag 'Historie v zrcadle'

 • Dne 18. března 2022 žáci školy v rámci Týdne historie mezi sebou uvítali ředitele domažlického muzea Chodů, Mgr. Josefa Nejdla. Ten si pro nás připravil velmi zajímavé povídání nejen o historii těchto lidí, ale dozvěděli jsme se hodně o chodských privilegiích, jejich povinnostech a době husitské, konkrétně o slavném vítězství u Domažlic. Nejvíc nás zajímalo a překvapilo povídání o chodském povstání, které známe z díla Aloise Jiráska.

 • Ve čtvrtek 17. března 2022 proběhly v rámci Týdne historie dvě akce. První byla od 10:00 přednáška/workshop Mgr. Josefa Märce z UJEP. Přednáška nesla název Paměť v kameni, obrazu a slově. Studenti se v rámci přednášky a následné skupinové práce snažili interpretovat některé historické prameny, diskutovali, kde jsou hranice historie, co je to národ…

 • Dne 16. března 2022 žáci školy v rámci Týdne historie navštívili Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech. Tato výzkumná instituce zajišťuje záchranu a ochranu archeologického dědictví. Celým ústavem nás provedla RNDr. Jana Kuljavceva Hlavová. Žáci se seznámili s metodami, které dnešní archeologové při práci využívají; dále se dozvěděli plno zajímavých informací o jednotlivých lokalitách a artefaktech, které archeologové v našem kraji nalezli.

 • Dnes nás čekal hodně obsáhlý program. Tak pojďme na to:

  Mgr. Jiří Šlajsna v mosteckého muzea nám vyprávěl o bitvě u Mostu z roku 1421. V učebnicích bývá jediná věta o této události a to je vše. My jsme se ale dozvěděli nejen o masakrech této doby v okolí (Chomutovská Krvavá neděle, masakr v Kadani či v Bílině), ale také jsme detailně sledovali průběh samotného střetu u Mostu. A ejhle – najednou slyšíme, jak tato bitva úplně změnila politiku i průběh celého husitského období, k jakým obrovským změnám v důsledku porážky husitů docházelo, nakolik bitva ovlivnila průběh a výsledky druhé kruciáty…. Hurá, konečně hrálo město Most první housle v historii. Sice jen na krátkou dobu, ale i tak je to dobrý pocit. Děkujeme.

 • V pondělí dopoledne nás čekala první přednáška našeho historického maratonu: z UJEP v Ústí nad Labem k nám přijel Doc. PhDr. Tomáš Pavlíček, Ph.D., který si pro nás připravil besedu na téma „Most - dva životy jednoho města“.

  Měli jsme možnost vidět celou řadu fotografií nejen ze starého, dnes již neexistujícího, města, ale i z našeho „nového“ Mostu. Dozvěděli jsme se, že budovy v obou částech města projektovala celá řada slavných architektů, viděli jsme krásné budovy z 19. století i z doby meziválečné, které byly chloubou města.

 • Aktualizace 11. března: Většina akcí se bude konat v učebně 1.B na budově B1 ve 2. patře. Akce mimo školní budovu budou organizovány takto:

  • 14. 3. Architektura města – odchod od budovy B1 v 15:00 (vede MgA. Prošek)
  • 16. 3. Archeologický ústav - odchod od budovy B1 v 8:00 (vede Mgr. Haviar)
  • 17. 3. Archeologický ústav - odchod od budovy B1 v 8:00 (vede Mgr. Haviar)
  • 18. 3. Kasárna Most – odchod od budovy B1 v 9:50 (vede Mgr. Šulcová)