15. března 2022 - Historie v nepokřiveném zrcadle – den druhý

Dnes nás čekal hodně obsáhlý program. Tak pojďme na to:

Mgr. Jiří Šlajsna v mosteckého muzea nám vyprávěl o bitvě u Mostu z roku 1421. V učebnicích bývá jediná věta o této události a to je vše. My jsme se ale dozvěděli nejen o masakrech této doby v okolí (Chomutovská Krvavá neděle, masakr v Kadani či v Bílině), ale také jsme detailně sledovali průběh samotného střetu u Mostu. A ejhle – najednou slyšíme, jak tato bitva úplně změnila politiku i průběh celého husitského období, k jakým obrovským změnám v důsledku porážky husitů docházelo, nakolik bitva ovlivnila průběh a výsledky druhé kruciáty…. Hurá, konečně hrálo město Most první housle v historii. Sice jen na krátkou dobu, ale i tak je to dobrý pocit. Děkujeme.

Druhou akcí bylo povídání Mgr. Petra Karlíčka z Archivu města Ústí nad Labem, které se týkalo zaniklých obcí, většinou německých a v poválečné době. Nebyla to suchá přednáška, ale zazníval i smích jako reakce na vtipné podání informací. A co jsme se dozvěděli? Jak a proč malé obce v okolí Labe a Ústí zanikaly, jaké byly osudy místních, jaké památky a důkazy existence máme, kde hledat prameny historického povědomí. Diskuse byla také, šířka témat byla veliká.

O třetí akci dne informuje Mgr. Haviar: „V rámci akce Týden historie na Podkrušnohorském gymnáziu se uskutečnila přednáška s názvem Čeští Němci: Od společných dějin k zapomnění. Přednášku vedl PhDr. Filip Hrbek z UJEP. Doktor Hrbek naše žáky seznámil s bohatou a dynamickou historií obou národů od 13. do 20. století. V rámci diskuse jsme se snažili odpovědět na otázky jako: Kdo je to český Němec? Kdo je to německý Čech? Jaká je role jazyka při definování národnosti?... Žáci se dozvěděli mnoho zajímavých informací z naší společné historie a snad díky tomu budou schopni lépe vnímat a pochopit specifika našeho regionu.

Autoři: Mgr. Zdeněk Vejražka (text), Mgr. Jakub Haviar (text+foto), Mgr. Michal Smatana (foto)