Historie v nepokřiveném zrcadle aneb Co v učebnicích nenajdeme

Aktualizace 11. března: Většina akcí se bude konat v učebně 1.B na budově B1 ve 2. patře. Akce mimo školní budovu budou organizovány takto:

  • 14. 3. Architektura města – odchod od budovy B1 v 15:00 (vede MgA. Prošek)
  • 16. 3. Archeologický ústav - odchod od budovy B1 v 8:00 (vede Mgr. Haviar)
  • 17. 3. Archeologický ústav - odchod od budovy B1 v 8:00 (vede Mgr. Haviar)
  • 18. 3. Kasárna Most – odchod od budovy B1 v 9:50 (vede Mgr. Šulcová)

Na týden od 14. do 18. března 2022 připravili vyučující dějepisu řadu zajímavých přednášek, exkurzí a besed na historická témata. V Bakalářích najdete od 28. února 2022 anketu, kde budete mít možnost přihlásit se na jednotlivé akce, kapacita omezena na cca 30 žáků. Najdete zde i názvy a termíny jednotlivých akcí a jméno přednášejícího. Vybírejte pečlivě, čekáme účast především žáků dějepisných seminářů, kteří mohou nových poznatků využít při maturitní zkoušce nebo při přijímacích pohovorech na VŠ. Účast všech zájemců vítána.

Mgr. Zdeněk Vejražka