Tag 'Mediální týden'

 • Milí studenti, moc Vám děkuju za pozvání. Bylo to pro mě inspirativní setkání, z kterého jsem si odnesla jednu podstatnou věc: žurnalistika jako taková není mrtvé povolání. Je stále dost mladých lidí, kteří jsou zvídaví, nespokojí se s tím, co jim někdo předloží jako hotovou věc, pochybují a ptají se. A přesně pro takové lidi, jako jste Vy, se snažím dělat svoji práci. Mějte se moc pěkně a držím Vám palce ve všem, co se v životě rozhodnete dělat.

  Sabina Slonková

  Image
 • Vážení a milí studenti,
  děkuji moc za vřelé přijetí u vás na škole. Velmi si vážím toho, že jsem si s vámi mohl popovídat. Potěšilo mě, jak dobře jste formulovali své otázky, a jak široký záběr témat vás zajímal. Byl jsem s vámi sice jen chvíli, ale i tak jsem z vás cítil energii a zájem o dění kolem nás. Podle mě to je pro naši společnost klíčové: méně lhostejnosti a více zájmu. A pokud vás někdo bude někdy zrazovat od aktivity, nevěřte mu. Ostatně váš mediální týden ukazuje, jak se aktivita vyplácí.
  Image
 • Na závěr Mediálního týdne se někteří studenti vydali na exkurzi do sídla České televize. Prošli jsme si jednotlivá studia, mohli jsme si vyzkoušet práci kameramana nebo moderátora. Také jsme se dozvěděli něco z historie České televize.

  Někdejší Československá televize, dnes Česká televize sídlí na Kavčích horách. Kavčí hory je místní název pro jeden ze západních výběžků pražské Pankrácké planiny respektive Pankrácké říční terasy. První zkušební vysílání z Měšťanské besedy začalo 1. května 1953 (vystoupil v něm František Filipovský). Toto datum se považuje za datum vzniku ČST jako takové.

 • Poslední zpravodajství, poslední snímky, poslední videa. Jistě, všechno jednou končí, všechno totiž jednou skončit musí. Tak tedy nyní definitivně poslední Reportáž psaná na… zahrádce:

  Dnes byl na pořadu Erik Tabery, který nám přednášel o novinařině z pohledu šéfredaktora. Poučné. Ani jsme nedutali. Ještě před tím nás náš bývalý studentský kolega, Jan Krejcar, uvedl na akademickou půdu. V Olomouci studuje žurnalistiku a tedy ví, o čem mluví. Jasně, krásné, ale těžké studium. Tak díky, Honzo.

 • Dnes jsem se účastnil debaty v Podkrušnohorském gymnáziu v Mostě, kde pořádali Mediální týden. Výborný program, spousta hostů, bezchybná organizace, na mé debatě spousta zajímavých otázek a postřehů. A ještě jsem dostal krásný (a výborný) dort, který teď pojídá redakce. Takže velké díky a uznání míří do Mostu.

  Erik Tabery

  Image
 • Je čtvrtek, dvacátého devátého září roku dvoutisícího šestnáctého, osm hodin ráno, vychází slunce a nám se již čtvrtý den zpřístupňují žurnalistická „Akta X“. Pravda, jak známo, je stále někde tam venku, no a my se dnes snažili tu pravdu odrazit v reportážích. V tom nás dokonale vedli dnešní lektoři – Jan Pimper, který nás učil, jak se reportáže píší a Lenka Šobová, která nás učila tvořit reportáže rozhlasové. Očekávali jsme též avizovaného Philipa Dvorského ze skupiny Ztohoven, ten se ovšem z účasti omluvil.

 • Image
 • Z akce Mediální týden jsem byla nadšená, je povzbuzující vidět, že studenty zajímá, jak funguje okolní svět a přemýšlejí o něm. Pro mě osobně to znamená, že práce, kterou dělám, má smysl.

  Zuzana Tvarůžková

  Foto Monika Jeníčková, 3.A

   

  Image
 • Žurnalistika je dřina. O tom se přesvědčujeme již třetí den. Ambice stihnout úplně všechno se nám zvolna rozplývá v neutuchajícím přílivu nových a nových informací. Ještě se nám točí hlava ze včerejších témat a dnes nás opět čeká informačně neméně bohatý den. Naštěstí jsou jednotlivá témata mediálního týdne přitažlivá a všichni žurnalisté sympatičtí. Tedy, nyní mám na mysli žurnalisty profesionály, k video-pokusům studentů buďte prosím shovívaví.

 • Fandím studentům, aby se naučili číst dnešní nesnadný svět. Jeho pochopení jim pomůže dělat správná rozhodnutí, a to nejen ve volbách. Ode mě jednoznačně palec nahoru projektu i jeho organizátorům. Moc Vás zdravím.

  Nora Fridrichová.

  Foto Monika Jeníčková, 3.A

   

  Image
 • Dnešní první akcí mediálního týdne bylo promítání dokumentárního filmu o WikiLeaks. Organizace WikiLeaks je nezisková mediální společnost, která zveřejňuje elektronickou cestou významné, případně utajované státní (vládní) či korporátní dokumenty, přičemž Internet využívá, jak k zachování anonymity svých zdrojů, tak k možnosti široké publicity daných témat. Dokument byl velmi zajímavý a poučný, všem se nám moc líbil.

 • Dobrý den, děkuji učitelům i studentům za velmi příjemné a podnětné setkání i výbornou sladkou tečku, kterou ocenili i kolegové :-) Bylo mi ctí i potěšením poznat vás všechny, ráda vás přivítám v pražském rozhlase.

  S poděkováním Zita Senková.

  Foto Filip Trefný, 3.B

   

  Image
 • Přednášky, workshopy, projekce, tvůrčí dílna, sportovní zpravodajství, fungování regionálních médií, zahraniční zpravodajství, tvůrčí dílna psaní či rozhlasová reportáž. Tohle všechno a ještě mnohem víc nás čeká v závěru tohoto týdne a po celý týden příští. Dokonalá škola hrou. Dne 23. září 2016 v 8:00 hodin byl na dolní budově naší školy slavnostně zahájen mediální týden.