Informace pro rodiče

Sportovní lékařství

MUDr. Samková a její pracoviště již v nemocnici nefungují. Nejbližší možnost je v Teplicích - KZ Teplice, budova J, vchod 3, cena 575 Kč, tel.: 417519387.

Školní psycholog

Na naší škole působí ve funkci školního psychologa PhDr. Zdeňka Pavlíková. Konzultační hodiny naleznete v sekci Výchovné poradenství. Bližší informace o poskytovaných službách, termínech a možnostech spolupráce poskytne výchovná poradkyně Mgr. Martina Skleničková.

Zdravotní tělesná výchova

Vážení rodiče, upozorňujeme Vás na možnost účasti Vašich dětí v hodinách zdravotní tělesné výchovy. Tato možnost je popsána ve formuláři pro osvobození z TV. Bohužel k využití tohoto vstřícného kroku školy nedochází ani ze strany žáků, ani ze strany lékařů. Vzhledem k neustále zhoršujícímu se zdravotnímu stavu populace doporučujeme tuto možnost využít. Škola Vám dále nabízí možnost konzultace (po předchozím tel. objednání) s MUDr. Alenou Dernerovou o vhodnosti zdravotní TV v každém konkrétním případě. Při dostatečném počtu zájemců (12) bude otevřeno oddělení zdravotní TV, v rámci kterého garantuje škola prostor a dozor kvalifikovaného učitele TV nad prováděním cviků indikovaných lékařem.

Mgr. Milan Kalců, ZŘŠ

Elektronická žákovská knížka (EŽK)

V případě nejasností týkajících se známek nebo absence, kontaktujte příslušné třídní vyučující (seznam emailových adres naleznete v sekci Personální obsazení nebo můžete přímo v EŽK využít systém Komens pro komunikaci s vyučujícími).

Aplikace pro přístup a ovládání nevyžaduje žádné speciální vybavení počítače návštěvníka, pouze znalost správných přístupových údajů, funkční internetové připojení a funkční internetový prohlížeč (např. Internet Explorer, Mozilla Firefox nebo Opera). Pokud máte správné přístupové údaje a přesto máte problém s přístupem do EŽK, obraťte se emailem na třídního učitele nebo na správce systému.

Mgr. Michal Smatana, správce počítačové sítě