Projekt Šablony pro SŠ a VOŠ II

Podkrušnohorské gymnázium, Most, p.o. realizuje od 1. listopadu 2019 do 30. dubna 2022 projekt ŠABLONY II PGM reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0015874, který patří do výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ II.

Cílem výzvy je podpořit střední školy, vyšší odborné školy a školská výchovná a ubytovací zařízení (domovy mládeže a internáty) formou projektů zjednodušeného vykazování.

Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám při společném vzdělávání žáků. Dále jsou podporovány aktivity spolupráce škol a zaměstnavatelů, kariérové poradenství žáků, projektové dny a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Žáci, rodiče, kteří chtějí využít některou z personálních šablon 2.III/5 nebo 2.III/6, mohou kontaktovat příslušné vyučující prostřednictvím emailu.

Realizované šablony

2.III/5 Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora SŠ
Pracoviště Most – Mgr. Iveta Macánová (iveta.macanova@gymmost.cz)
Pracoviště Bílina – Mgr. Miroslava Auliková (aulikova@gymbilina.cz)
2.III/6 Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ
Pracoviště Most – Mgr. Jitka Ježková (jitka.jezkova@gymmost.cz)
Pracoviště Bílina – Mgr. Michaela Marešová (michaela.maresova@gymmost.cz)
2.III/7 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin
2.III/8 Vzdělávání pedagogického sboru SŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin
2.III/9 Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ
2.III/11 Tandemová výuka v SŠ
2.III/12 CLIL ve výuce v SŠ
2.III/13 Nové metody ve výuce v SŠ
2.III/15 Zapojení odborníka z praxe do výuky v SŠ
2.III/17 Zapojení ICT technika do výuky v SŠ
2.III/18 Využití ICT ve vzdělávání a) 64 hodin
2.III/20 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem
2.III/21 Projektový den ve škole
2.III/22 Projektový den mimo školu
2.III/23 Komunitně osvětová setkávání