Tag 'Festival svobody'

  • Jedeme dál: workshopy, filmy, přednášky a besedy. Různá témata: udržitelný rozvoj, klimatická změna, korupce, sociální problémy, exekuce, obchod s chudobou, intolerance… Témata, která nám dala možnost zamýšlet se nad naší minulostí i současností. V rámci druhého týdne jsme si mohli uvědomit, že k životu ve svobodě a demokracii patří i negativní jevy. Akce nám dala možnost hlouběji se zamyslet nad tím, jak se k nim postavit, jak se s nimi vypořádat.

  • V pondělí 11. listopadu jsme otevřeli náš Festival svobody workshopem pro studenty politologického semináře, kdy jsme nejprve připomněli život v době minulého režimu, nastínili situaci v roce 1989 nejen u nás, ale i v ostatních zemích střední a východní Evropy. Poté jsme analyzovali dobová hesla a následně vymýšleli hesla pro dnešek. V úterý jsme se nechali unést atmosférou doby kolem listopadových událostí 1989 na skvělé přednášce pana Přenosila. Ve čtvrtek se studenti dozvěděli, jak lze bojovat za svobodu uměním.