Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školská rada vykonává své působnosti podle ust. § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Školská rada zřídila e-mail pro připomínky, náměty, podněty a stížnosti (mohou být i anonymní) strakos.m@kr-ustecky.cz. Předem děkujeme, že nebudete lhostejní a napíšete nám své názory.

Složení školské rady

Složení školské rady

Jednací řád školské rady

Jednací řád školské rady

Zápisy a usnesení ze zasedání školské rady

Zápis a usnesení z I. zasedání školské rady 10. října 2023 (volební období 2023-2026)
Zápis a usnesení z V. zasedání školské rady 11. října 2022
Zápis a usnesení z IV. zasedání školské rady 26. června 2022
Zápis a usnesení z III. zasedání školské rady 7. října 2021
Zápis a usnesení z II. zasedání školské rady 22. června 2021
Zápis a usnesení z I. zasedání školské rady 7. října 2020