18. března 2022 - Historie v nepokřiveném zrcadle – den pátý

Dne 18. března 2022 žáci školy v rámci Týdne historie mezi sebou uvítali ředitele domažlického muzea Chodů, Mgr. Josefa Nejdla. Ten si pro nás připravil velmi zajímavé povídání nejen o historii těchto lidí, ale dozvěděli jsme se hodně o chodských privilegiích, jejich povinnostech a době husitské, konkrétně o slavném vítězství u Domažlic. Nejvíc nás zajímalo a překvapilo povídání o chodském povstání, které známe z díla Aloise Jiráska. A najednou se dozvídáme, že ona slavná bitva vůbec nebyla, že rebelii vlastně hodně ovlivnily ženy Chodů svou neústupností, že Kozina to odnesl za ostatní skoro omylem, že vlastně ani nevíme, jakou podobu měla ona slavná čakana (nebo čagana?), že vlastně….ale ono by toho bylo hodně. Zajímavá byla i beseda o krojích, zvycích, jídlech i o dudách. Probrali jsme chodské koláče, hrob Lomikara, trhy s chodskou keramikou…

Závěrečnou akcí týdne byla návštěva kasáren, kde proběhla přednáška o dějinách těchto budov. V nich se vystřídali dragouni, legionáři, pěchota, opět dragouni, potom nacistická armáda. Smutné bylo vyprávění o době, kdy zde byly jednotky PTP, o mnoho veselejší nebylo ani vyprávění o době protiletadlovců, protitankového dělostřelectva nebo o rotách Y, složených z Romů, O to víc jsme se jen neradi loučili s dějinami po zrušení železničního útvaru, kterým se historie kasáren uzavřela. Ale náš bývalý žák, Jan Machovec, nás potom provedl budovou, která se stále opravuje. Překvapily nás obrovské prostory, která v sobě budova ukrývá. Plány majitelů jsou úžasné, ale cesta k jejich naplnění bude ještě hodně těžká a dlouhá.

Jsme u konce naší akce. Děkuji všem, kteří se na ní podíleli a kteří si našli čas, aby si poslechli něco zajímavého z historie. Jak říká klasik: „Historia magistra vitae – Dějiny jsou učitelkou života.“

Autoři: Mgr. Zdeněk Vejražka (text), Mgr. Michal Smatana (foto)