16. března 2022 - Historie v nepokřiveném zrcadle – den třetí

Dne 16. března 2022 žáci školy v rámci Týdne historie navštívili Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech. Tato výzkumná instituce zajišťuje záchranu a ochranu archeologického dědictví. Celým ústavem nás provedla RNDr. Jana Kuljavceva Hlavová. Žáci se seznámili s metodami, které dnešní archeologové při práci využívají; dále se dozvěděli plno zajímavých informací o jednotlivých lokalitách a artefaktech, které archeologové v našem kraji nalezli.

V 10 hodin nás čekala další akce. Tentokrát jsme museli z vedlejší třídy přinést hodně židlí, abychom se všichni vešli. Přijel Mgr. Bohumil Melichar z Ústavu pro studium totalitních režimů Praha, aby nám prezentoval informace na téma Každodenní život za totality. Plná třída sledovala se zájmem dobové dokumenty, fotografie a prezentace o této, pro mnohé neznámé, době. Diskuse byla hojná, otázky následovaly v rychlém tempu, ukázali jsme si i práci v aplikaci HistoryLab. Pobavilo nás to, mnoho jsme se dozvěděli a řada otázek nám zůstala k přemýšlení. Ukázali jsme si, jak se dá zajímavě pracovat s interpretací historických pramenů tak, aby dějepis byl i hravější. To byla hodně povedená akce.

Mgr. Zdeněk Vejražka