Studium a práce v zahraničí

Vstupem České republiky do Evropské unie se ohromně rozšířily možnosti mladých lidí studovat a pracovat v zemích EU. Informace o možnostech a rady najdete na těchto webových stránkách: Portál Evropské unie

Evropský portál vzdělávacích příležitostí Ploteus vám nabídne vyhledávání a databáze studijních příležitostí, popis národních vzdělávacích systémů, informace o národních a evropských programech a praktické informace o jednotlivých zemích.

Informace pro občany, kteří chtějí najít uplatnění na evropském trhu práce, shromažďuje poradenská síť EURES, můžete navštívit buď její evropské stránky Evropský portál pracovní mobility nebo Ministerstva práce a sociálních věci, neboť střediska EURES pracují při Úřadech práce v ČR.

Existují publikace

  • 5 a 1/2 kroku k práci v zahraničí
  • 7 možností jak do zahraničí

Najdete v nich konkrétní informace o tom, kde a jak vyřizovat formality pro pobyt v zahraničí, které úřady navštívit i konkrétní kontakty a podmínky pobytu v jednotlivých zemích Evropy, v USA, Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandu.

Vyhlášení výběrového řízení

Česká UWC National Committee pořádá výběrové řízení o stipendia do Itálie, Norska, Indie, Hong-Kongu a Bosny a Hercegoviny, více informací na www.uwc.cz.