13. prosince 2022 - Exkurze do Kojeneckého ústavu

V úterý 13. prosince jsme v rámci semináře psychologie navštívili Kojenecký ústav v Mostě. Jsme rádi, že naše skupina mohla zavítat mezi děti, protože dlouhou dobu bylo toto zařízení z důvodu covidových opatření veřejnosti nepřístupné.

Celá exkurze se nám všem velmi líbila, jak část teoretická, tak i praktická. Obdrželi jsme řadu informací o důvodech zřízení ústavu, o samotném jeho chodu a i o očekávaných změnách. Rokem 2024 by měl být ukončen tento typ náhradní rodinné péče a nahrazen dalšími formami. Každý z nás získal podněty k přemýšlení o obtížně řešitelném společenském problému, který se týká právě péče o děti, kdy rodina nemůže svoji roli z různých důvodu plnit.

Samotný pobyt mezi dětmi nás potěšil, setkali jsme se skupinkami dětí v krásně zařízených prostorách, rádi jsme si s nimi pohráli. Co nás překvapilo je to, že jsou v tomto ústavu umístěny i děti s postižením. Péče o ně není vůbec lehká, ale sestry vše zvládají naprosto báječně a s úsměvem.

Poděkování patří zejména staniční sestře paní Iloně Macků, která nás celou exkurzí prováděla. Děkujeme i naší spolužačce Klárce Žižkové, která ve spolupráci s paní Macků a vyučující Jitkou Ježkovou program naší exkurze naplánovala, vstup do ústavu zařídila a v průběhu nás ještě obohatila i o svůj zajímavý a kvalitně připravený příspěvek k probíranému seminárnímu tématu.

Autorky: Natálie Větrovská, Aneta Salajková (text), Mgr. Jitka Ježková (foto)