3. listopadu 2021 - Pythagoriáda

Začátkem měsíce listopadu se uskutečnilo školní kolo matematické soutěže Pythagoriády. Žačky a žáci tříd prima, sekunda, tercie a kvarta proto usedli do školních lavic a lámali si hlavy nad logickými úlohami.

Úspěšnými řešiteli soutěže se stali všichni ti, kteří během 60 minut správně vyřešili aspoň osm z patnácti zadaných úloh. Naši školu bude v okresním kole Pythagoriády konaném v úterý 7. prosince 2021 reprezentovat 31 žáků těchto tříd. Všem postupujícím k úspěchu velmi blahopřejeme a v dalším kole soutěže přejeme bystrou mysl a hodně štěstí.

Autoři: Mgr. Lucie Těšitelová (text), Mgr. Michal Smatana (foto)