18. prosince 2018 - Národní srovnávací zkoušky

V úterý 18. prosince 2018 proběhly pro studenty a studentky 3. ročníků instruktážní přednášky k Národním srovnávacím zkouškám, které připravuje, organizuje, vyhodnocuje a jejich výsledky distribuuje společnost Scio. Lektor této společnostnosti pan Malý seznámil přítomné s tímto typem certifikovaných zkoušek, které nahrazují nebo doplňují přijímačky na desítky vysokých škol v České republice a na Slovensku.

Autoři: Mgr. Jitka Ježková (text), Mgr. Michal Smatana (foto)